Overige vormen

 • Werkvorm

Dasarts Feedback

Een film  over feedback van DasArts. DasArts (Master of Theater, AHK) heeft een innovatieve nieuwe wijze van feedback ontwikkeld in samenwerking met de filosoof Karim Benammar.

 • Werkvorm

Get the motor running

Alle begin is moeilijk. Zeker als het een onderzoekstraject of project betreft. Hoe groter de berg is om te beklimmen, hoe vaker men stil blijft staan. Deze werkingsvorm helpt bij…

 • Werkvorm

Jouw vraag en bijdrage vooraf?

Wat is jouw invalshoek op het onderwerp dat centraal staat? Wederkerigheid en gedeeld eigenaarschap in een sessie ontstaan door de deelnemer vooraf al te vragen iets bij te dragen.

 • Werkvorm

Theatrale reflectie op beeldend werk

Hoe kan je op een nieuwe en andere manier in gesprek zijn over een beeldend werk dan gewoon 'het er over te hebben'. Wanneer voegt het meer en andere en verdiepende…

 • Werkvorm

P.E.N.

Veelal is het gesprek over een kunstwerk een kritisch gesprek over wat gezien wordt. Hoe kan je ten dienste van kunstwerk en kunstenaar een nieuw en voedend gesprek voeren, dat…

 • Werkvorm

Vlottrekken

Gesprekken of ontmoetingen lopen soms net niet zoals een ieder zou willen. Er schuurt of wringt iets, je komt beiden niet daar waar je zou willen, maar krijgt geen grip op het…

 • Werkvorm

Systemisch reflecteren

Is er meer informatie over een kunstwerk te verkrijgen dan er alleen naar te kijken en het er over te hebben? Kan je het ook voelen en ervaren? Er midden in staan? Door gebruik te…

 • Werkvorm

Tantalus of het starten van een maakproces

Sommige studenten hebben enorm veel weerstand bij het starten van een proces, hebben een onzekerheid om te beginnen met een tekening in een klassikale les. Deze werkvorm brengt je…

 • Werkvorm

Overpeinzingen

Van mijn grootvader Verus leerde ik wat hoffelijkheid en wat gelijkmoedigheid is. Van wat ik over mijn vader hoorde en mijzelf daarvan herinner, leerde ik bescheidenheid en…

 • Werkvorm

Take Away Work Forms

This set of seven cards was designed to contribute to a reflective track in the ICON- seminar Improvisation (Finland- October 2016), In the text I explore if and how vivid…

 • Werkvorm

Stilte

‘Zullen we even stil zijn? Misschien maar een paar minuten’. Dat was het voorstel. Een stilte laten vallen in het gesprek dat we aan het voeren zijn. En nu doen we dat. We laten…

 • Werkvorm

Fenomenologisch Schrijven

hoe kom je tot inzichten, hoe kan je van een particuliere ervaring naar dat wat groter is dan die ervaring. Michiel de Ronde ontwikkelde deze vorm een herhaling in drieën. Waarbij…

 • Werkvorm

Leermomenten visualiseren

Aanwijzingen Elke deelnemer noteert aan het begin van de bijeenkomst de drie belangrijkste leermomenten van de afgelopen tijd. Er wordt geschreven. Dergelijke momenten kunnen…