Overige vormen

 • Vensterplaat

onderzoekscirkel + onderzoeksinstrumenten

Wanneer we muzisch werken onderzoeken we ook. We onderzoeken door erin te stappen, zichtbaar te worden als onderzoeker en steeds te pendelen tussen spelen, maken, vertellen en…

 • Collectie

Maakopdrachten

Oefeningen die aanzetten tot maken.

 • Werkvorm

Dasarts Feedback

Een film  over feedback van DasArts. DasArts (Master of Theater, AHK) heeft een innovatieve nieuwe wijze van feedback ontwikkeld in samenwerking met de filosoof Karim Benammar.

 • Werkvorm

Get the motor running

Alle begin is moeilijk. Zeker als het een onderzoekstraject of project betreft. Hoe groter de berg is om te beklimmen, hoe vaker men stil blijft staan. Deze werkingsvorm helpt bij…

 • Werkvorm

Jouw vraag en bijdrage vooraf?

Wat is jouw invalshoek op het onderwerp dat centraal staat? Wederkerigheid en gedeeld eigenaarschap in een sessie ontstaan door de deelnemer vooraf al te vragen iets bij te dragen.

 • Werkvorm

Theatrale reflectie op beeldend werk

Hoe kan je op een nieuwe en andere manier in gesprek zijn over een beeldend werk dan gewoon 'het er over te hebben'. Wanneer voegt het meer en andere en verdiepende informatie toe?

 • Werkvorm

P.E.N.

Veelal is het gesprek over een kunstwerk een kritisch gesprek over wat gezien wordt. Hoe kan je ten dienste van kunstwerk en kunstenaar een nieuw en voedend gesprek voeren, dat…

 • Werkvorm

Vlottrekken

Gesprekken of ontmoetingen lopen soms net niet zoals een ieder zou willen. Er schuurt of wringt iets, je komt beiden niet daar waar je zou willen, maar krijgt geen grip op het…

 • Werkvorm

Systemisch reflecteren

Is er meer informatie over een kunstwerk te verkrijgen dan er alleen naar te kijken en het er over te hebben? Kan je het ook voelen en ervaren? Er midden in staan? Door gebruik te…

 • Werkvorm

Tantalus of het starten van een maakproces

Sommige studenten hebben enorm veel weerstand bij het starten van een proces, hebben een onzekerheid om te beginnen met een tekening in een klassikale les. Deze werkvorm brengt je…

 • Werkvorm

Overpeinzingen

Van mijn grootvader Verus leerde ik wat hoffelijkheid en wat gelijkmoedigheid is. Van wat ik over mijn vader hoorde en mijzelf daarvan herinner, leerde ik bescheidenheid en…

 • Werkvorm

Take Away Work Forms

This set of seven cards was designed to contribute to a reflective track in the ICON- seminar Improvisation (Finland- October 2016), In the text I explore if and how vivid…

 • Werkvorm

Stilte

‘Zullen we even stil zijn? Misschien maar een paar minuten’. Dat was het voorstel. Een stilte laten vallen in het gesprek dat we aan het voeren zijn. En nu doen we dat. We laten…

 • Werkvorm

Leermomenten visualiseren

Aanwijzingen Elke deelnemer noteert aan het begin van de bijeenkomst de drie belangrijkste leermomenten van de afgelopen tijd. Er wordt geschreven. Dergelijke momenten kunnen…

 • Werkvorm

Maorigesprek

Gevoelige of complexe onderwerpen geven vaak ruimte voor polarisatie. Stellingen worden betrokken en zelden verlaten. Het Maorigesprek is een werkingsvorm waarbij tegenstellingen…

 • Werkvorm

Theatraal tribunaal

Een Theatraal Tribunaal vraagt een goede claim en een team dat zich die claim heeft eigen gemaakt en in de verschillende rollen er aan kan bijdragen om het debat over die claim te…

 • Werkvorm

Onverwachte Metaforen

  Bij reflecteren op een situatie of probleem loopt de gangbare weg via argumentatie. Voors en tegens worden afgewogen, iedereen mag zijn zegje doen. Als alles op tafel ligt wordt…

 • Werkvorm

Wall of Wonder

Wall of Wonder is een van de werkvormen uit de appreciative inquiry waarbij door het vertellen van verhalen en ervaringen te bevragen en te bespreken nieuwe, blijvende verbanden…

 • Werkvorm

Ode aan de laatkomers

Je wilt een bijeenkomst starten, maar je mist nog een aantal deelnemers. Ze hebben de starttijd niet goed meegekregen, reisvertraging opgelopen of andere bezigheden. Hoe kun je…

 • Werkvorm

Talking Stick

Teams gebruiken vergaderingen vaak als plaats om uitgebreid informatie uit te wisselen en om taakafspraken te maken. Vaak is de tijd beperkt, de informatie uitgebreid en het…

 • Werkvorm

Tafeltheater

Bij onderzoek naar een bepaalde vraag of thematiek zijn er momenten waarop het proces vast zit of er geen nieuwe inzichten ontstaan. Met de werkingsvorm Tafeltheater kan op dat…