MusePost

MusePost is het digitale tijdschrift van het HKU- lectoraat 'Muzisch Werk'. We agenderen thema's waarover we het gesprek in en rond het kunstvakonderwijs willen aanwakkeren. Leraarschap en de kunst? Het 'ik' en het 'wij'? Intimiteit en belichaming in het werk? Kenmerkend voor de MusePost is de gelaagdheid: 'nieuwe manieren van werken', 'beeldend en poëtisch werk' en 'kritisch activistische praktijkverkenning' werken op elkaar in. Redactie: Anouk Saleming, Bart van Rosmalen, Jelmer Soes en Peter Rombouts.
  • Co-working collectie

MusePost #10: Vrijheid en regels

Regelgeving. Het woord zegt het: regels zijn een gift. Althans, hoe mooi zou het zijn als we regelgeving zo zouden kunnen zien. Maar regels wijzen vaak de weg naar nieuwe regels…

  • Co-working collectie

MusePost #9: Vrijheid en verbod

Het niet bespeelde instrument. Het nooit geklonken stuk. Het niet gepubliceerde gedicht. De niet ontvangen prijs. Hoe zou het zijn geweest? Hoe zou het hebben geklonken? Hoeveel…

  • Co-working collectie

MusePost #8: Waar de wereld staat

De wereld komt binnen als een mokerslag. Zomerstormen, bosbranden, droogte, watersnood, aardbevingen, smeltende poolkappen... De mens is daarin de grote vervuiler. Daarnaast is er…

  • Co-working collectie

MusePost #7: Waar wij staan

Lukt het in een samenleving die worstelt met polarisatie, met in- en exclusie nog wel om het 'wij' goed vorm te geven? We brengen verschillende perspectieven waar we vanuit kunst…

  • Co-working collectie

MusePost #6: Waar ik sta

  Hold on - Annemiek Vera   Beste lezer, In Elsevier Weekblad verscheen begin deze maand een interessant artikel over Generatie Z. ‘De leeftijdsgroep ‘Gen Z’ – geboren tussen…

  • Co-working collectie

MusePost #5: Intimiteit

'Elke roman is een gelijkwaardige samenwerking tussen de schrijver en de lezer en het is de enige plaats in de wereld waar twee vreemdelingen elkaar kunnen ontmoeten op…

  • Co-working collectie

MusePost #4: Belichaming

Lichaam houd me rechtop als ik wegsijpel in mijn huid Lichaam rek mee als ik uit mijn vel dreig te barsten Lichaam geef mij het juiste volume als ik niets voorstel of juist veel…

  • Co-working collectie

MusePost #3: Kringen maken als vorm van samenwerken

'(...) ik kan niet enkel rechte efficiënte routes nemen, een rechte lijn leidt nergens toe, alleen naar een einde, en ik wil dat elk moment een nieuw begin is, ik wil dwalen

  • Co-working collectie

MusePost #2: Heel blijven in een verdeelde wereld

We voeren gesprekken, het hoogste woord, het bevel we voeren zuidwaarts, of te ver, in onze schild we voeren onze jassen, de paarden bij de teugels, ganzen en oorlog   ik zou er…

  • Co-working collectie

MusePost #1: De dag van de leraar

5 Oktober 2022 is het 'de dag van de leraar'. Vanuit het lectoraat openen wij deze dag om 8.30 uur met een filosofisch ontbijt, waarin Gert Biesta (onderwijspedagoog en filosoof…