publicaties

Praktijken van muzische professionalisering beschreven door actieonderzoekers en deelnemers aan de werkplaatsen van Musework.
 • Collectie

Musework Live 2020

Ode aan het luisteren Een muzisch perspectief op complexiteit on-line festival gerealiseerd van woensdag 6 - donderdag 14 mei 2020,  De crisis brak uit en de maatregelen van…

 • Collectie

Blad 3

 • Artikel

Een dialoog over het muzische perspectief

Bart van Rosmalen en Daan Andriessen geven hun kijk op het muzisch perspectief op goed werk. Beiden zijn de initiatiefnemers van de Werkplaats Muzisch Onderzoek, een plek waarin…

 • Artikel

ZOOM ALS THEATER

Voorjaar 2020, als we om Covid19 te ontlopen allemaal digitaal gaan, werkt Bart van Rosmalen (lector HKU) aan het festival Musework Live dat moet transformeren tot een online…

 • Collectie

Blad 2

Het jaarboek Blad 2 is een verzameling bijdragen en artikelen van 26 muzische praktijkonderzoekers 2017-2018. Dit jaarboek is uitgegeven door het lectoraat Kunst en…

 • Collectie

Blad 1

Praktijken van muzische professionalisering in de periode 2015 t/m 2016.

 • Artikel

Cahier 2

Bart van Rosmalen, Mieke Moor

Een uitgave waarin de lectorale rede van Bart van Rosmalen en een artikel dat hij schreef over makerschap door Mieke Moor, Suzan van Dieren en Niek Pronk is bewerkt tot een…

 • Artikel

Muzische Professionalisering

Bart van Rosmalen

Wanneer u interesse heeft in het promotieonderzoek Muzische Professionalisering, en het bijbehorende boek wilt bestellen, dan kan dit via uitgeverij IJzer . Foto: Frederique…

 • Collectie

Artikelen in externe publicaties

Artikelen verschenen in publicaties buiten HKU beheer.

 • Collectie

Lezingen

Keynotes en andere voordrachten.

 • Artikel

Nieuwsbrieven

De nieuwsbrieven van musework.