Publicaties

Op een rijtje gezet: de films, de artikelen, de boekuitgaven die door of samen met het lectoraat Muzische Professionalisering zijn uitgebracht.
  • Collectie

Blad 1

Praktijken van muzische professionalisering in de periode 2015 t/m 2016.

  • Collectie

Blad 2

Het jaarboek Blad 2 is een verzameling bijdragen en artikelen van 26 muzische praktijkonderzoekers 2017-2018. Dit jaarboek is uitgegeven door het lectoraat Kunst en…

  • Collectie

Blad 3

Een bundel artikelen over 'praktijken van muzische professionalisering' onder redactie van Peter Rombouts, Bart van Rosmalen en Hanke Drop. Met prachtige vormgeving van Anton…

  • Artikel

Cahier 2

Bart van Rosmalen, Mieke Moor

Een uitgave waarin de lectorale rede van Bart van Rosmalen en een artikel dat hij schreef over makerschap door Mieke Moor, Suzan van Dieren en Niek Pronk is bewerkt tot een…

  • Artikel

Hora Est

Bart van Rosmalen

Ruim vijf jaar na het verdedigen van mijn proefschrift Muzische Professionalisering (2016) ga ik opnieuw in gesprek met mijn promotor Harry Kunneman. Wat is de urgentie van…

  • Artikel

Muzische Professionalisering

Bart van Rosmalen

Wanneer u interesse heeft in het promotieonderzoek Muzische Professionalisering, en het bijbehorende boek wilt bestellen, dan kan dit via uitgeverij IJzer . Foto: Frederique…

  • Artikel

Ontvankelijkheid- audiografie

Het boek 'Ontvankelijkheid' heeft een audiografie in plaats van een bibliografie. De muziekstukken die worden geciteerd in de tekst zijn daarin op een rijtje gezet. Open de pdf en…

  • Collectie

Artikelen in externe publicaties

Artikelen verschenen in publicaties buiten HKU beheer.

  • Collectie

Lezingen

Keynotes en andere voordrachten.