wendingen

Waarmee maak je het verschil? Hoe maak je ruimte in het werk voor verbeelding? Hier geven we de tools en de handvaten.
 • Collectie

Soms kan een kleine zin het verschil maken. Op het juiste moment uitgesproken een wending worden. De gewoonte van het gesprek doorbreken. Ruimte maken voor anders denken, anders…

 • Werkvorm

Citaatgesprek

Bijeenkomsten waarin mensen met verschillende achtergronden en vanuit verschillende disciplines samenkomen willen vaak geen diepgang krijgen. Na het obligate voorstelrondje vol…

 • Werkvorm

de kunst van het vragen

De kunst van het vragen is een vorm die directe samenwerking faciliteert in een groep zonder moderator. De groep hoeft elkaar niet te kennen om toch te kunnen samenwerken.

 • Werkvorm

Critical Response Process

Liz Lerman heeft een methodiek ontwikkeld waarin op gestructureerde wijze in een lessituatie het getoonde werk door de studenten wordt besproken.

 • Werkvorm

Dasarts Feedback

Een film  over feedback van DasArts. DasArts (Master of Theater, AHK) heeft een innovatieve nieuwe wijze van feedback ontwikkeld in samenwerking met de filosoof Karim Benammar.

 • Werkvorm

Theatrale dialoog

De Theatrale Dialoog gaat heel direct over het belichamen van verbinding en het delen van intrinsieke waarden. Mij treft ook jaren later nog steeds de intensiteit van de…

 • Werkvorm

Contemplatieve Dialoog

Het samen lezen en bespreken van teksten is niet zelden teleurstellend. Het blijft vaak bij een uitwisseling van individuele leeservaringen en opvattingen die elkaar in zienswijze…

 • Werkvorm

Beginnen zonder te spreken

De docenten van de Docent Theater opleiding organiseren met elkaar bijeenkomsten over vernieuwing van het curriculum. Er ontstaan ideeën om de bijeenkomsten op een nieuwe manier…

 • Werkvorm

Je beste les

Welke situatie staat je als docent tijdens het geven van een les nog helder voor de geest? Wat gebeurde er toen en waarom was het zo leerzaam? Je beste les is een kaartspel…

 • Werkvorm

Zelfportretten

Teken een zelfportretje en schrijf wat spelen voor je is.

 • Werkvorm

Associatief Schrijven

Deze methode voor schrijven is ontstaan in de afgelopen paar jaar en heb ik concreet gemaakt in de afgelopen maanden. Het is een manier van schrijven die mij materiaal oplevert…

 • Werkvorm

Samengesteld Gedicht

Met individuele input van verschillende groepsleden maak je een samengesteld, eigen, gedicht. De individuele gedichten deel je vervolgens weer met de groep.

 • Werkvorm

Collective Reading

Gezamenlijk een tekst lezen om vervolgens daar het voor jouw belangrijkste stuk uit te halen en daar weer op te reageren.

 • Werkvorm

Theatraal Tribunaal

Een interactief debat mogelijk maken door gebruik te maken van de rituelen van een rechtszaak.

 • Werkvorm

Onverwachte Metaforen

  Bij reflecteren op een situatie of probleem loopt de gangbare weg via argumentatie. Voors en tegens worden afgewogen, iedereen mag zijn zegje doen. Als alles op tafel ligt wordt…

 • Werkvorm

Learning by making

Een feedback loop tussen maken en reflectie, waarbij beiden in een gelijkwaardige relatie met elkaar staan, elkaar gaan informeren en verder brengen.

 • Werkvorm

10-puntsreflectie

Met deze reflectie vorm ontstaat een prachtige zowel narratieve als analytische verslaglegging van een sessie waarin alle individuele stemmen hoorbaar blijven. De meerstemmigheid…

 • Werkvorm

Wall of Wonder

Wall of Wonder is een van de werkvormen uit de appreciative inquiry waarbij door het vertellen van verhalen en ervaringen te bevragen en te bespreken nieuwe, blijvende verbanden…

 • Werkvorm

Muzisch Gluren

Zonder oordeel kijken naar dingen die gebeuren, dingen waarover je je verbaast, verwondert of boos maakt gewoon laten zien en er juist het licht op werpen. Muzisch gluren haalt de…

 • Werkvorm

Ode aan de laatkomers

Je wilt een bijeenkomst starten, maar je mist nog een aantal deelnemers. Ze hebben de starttijd niet goed meegekregen, reisvertraging opgelopen of andere bezigheden. Hoe kun je…

 • Werkvorm

Artistic resonance

Artistic resonance kan ingezet worden bij groepen met een artistieke en creatieve achtergrond om juist die kant te laten klinken en zien in plaats van het normale gesprek te…

 • Werkvorm

Eerst spelen, dan spreken

'Eerst spelen, dan spreken' kan ingezet worden bij groepen die erg resultaatgericht zijn. Deze werkingsvorm leert hen weer te concentreren op ontvankelijkheid en het zich…

 • Werkvorm

Tafeltheater

Bij onderzoek naar een bepaalde vraag of thematiek zijn er momenten waarop het proces vast zit of er geen nieuwe inzichten ontstaan. Met de werkingsvorm Tafeltheater kan op dat…

 • Werkvorm

Spreken met kunst

Praten over kunst is moeilijk. Het lijkt een bepaald jargon te vereisen. Deelnemers die meer weten van kunstgeschiedenis voeren de boventoon. Er lijkt een bepaalde waarheid aan…

 • Werkvorm

Meerstemmig Lezen

Meerstemmig Lezen kan ingezet worden bij het lezen van complexe teksten en teksten in wording, omdat het reageren eerder onderzoekend dan doelgericht is.

 • Werkvorm

Talking Stick

Teams gebruiken vergaderingen vaak als plaats om uitgebreid informatie uit te wisselen en om taakafspraken te maken. Vaak is de tijd beperkt, de informatie uitgebreid en het…

 • Werkvorm

Practice Imagination

of: het verhaal achter een verhaal. Een workshop voor de uitvoerend musicus waarin hij/zij het verschil ervaart tussen: spelen vanuit de muziek en spelen van de muziek op basis…

 • Werkvorm

Verhaal maken

Wanneer je aan een onderzoek begint is het vaak een hele kunst om de vinger te leggen op wat je wilt onderzoeken en vooral op hoe je de onderzoeksvraag formuleert. Deze…

 • Werkvorm

Maorigesprek

Gevoelige of complexe onderwerpen geven vaak ruimte voor polarisatie. Stellingen worden betrokken en zelden verlaten. Het Maorigesprek is een werkingsvorm waarbij tegenstellingen…

 • Werkvorm

Muzische Reflectie

Muzische Reflectie is eerder associatief inhoudelijk verdiepend dan analyserend ontrafelend. Het is gericht op delen van inspiratie en content rondom de vragen die we agenderen.

 • Werkvorm

Vergeet jezelf niet als bron

Krantenmeppertje is een manier om elkaar te leren kennen. Maar het kan ook anders. Met 'Vergeet jezelf niet als bron' leert een groep elkaar in korte tijd op een mooie…

 • Werkvorm

Leermomenten visualiseren

Aanwijzingen Elke deelnemer noteert aan het begin van de bijeenkomst de drie belangrijkste leermomenten van de afgelopen tijd. Er wordt geschreven. Dergelijke momenten kunnen…

 • Werkvorm

Get the motor running

Alle begin is moeilijk. Zeker als het een onderzoekstraject of project betreft. Hoe groter de berg is om te beklimmen, hoe vaker men stil blijft staan. Deze werkingsvorm helpt bij…

 • Werkvorm

Jouw vraag en bijdrage vooraf?

Wat is jouw invalshoek op het onderwerp dat centraal staat? Wederkerigheid en gedeeld eigenaarschap in een sessie ontstaan door de deelnemer vooraf al te vragen iets bij te dragen.

 • Werkvorm

Theatrale reflectie op beeldend werk

Hoe kan je op een nieuwe en andere manier in gesprek zijn over een beeldend werk dan gewoon 'het er over te hebben'. Wanneer voegt het meer en andere en verdiepende…

 • Werkvorm

P.E.N.

Veelal is het gesprek over een kunstwerk een kritisch gesprek over wat gezien wordt. Hoe kan je ten dienste van kunstwerk en kunstenaar een nieuw en voedend gesprek voeren, dat…

 • Werkvorm

Vlottrekken

Gesprekken of ontmoetingen lopen soms net niet zoals een ieder zou willen. Er schuurt of wringt iets, je komt beiden niet daar waar je zou willen, maar krijgt geen grip op het…

 • Werkvorm

Systemisch reflecteren

Is er meer informatie over een kunstwerk te verkrijgen dan er alleen naar te kijken en het er over te hebben? Kan je het ook voelen en ervaren? Er midden in staan? Door gebruik te…

 • Werkvorm

Tantalus of het starten van een maakproces

Sommige studenten hebben enorm veel weerstand bij het starten van een proces, hebben een onzekerheid om te beginnen met een tekening in een klassikale les. Deze werkvorm brengt je…

 • Werkvorm

Overpeinzingen

Van mijn grootvader Verus leerde ik wat hoffelijkheid en wat gelijkmoedigheid is. Van wat ik over mijn vader hoorde en mijzelf daarvan herinner, leerde ik bescheidenheid en…

 • Werkvorm

Take Away Work Forms

This set of seven cards was designed to contribute to a reflective track in the ICON- seminar Improvisation (Finland- October 2016), In the text I explore if and how vivid…

 • Werkvorm

Stilte

‘Zullen we even stil zijn? Misschien maar een paar minuten’. Dat was het voorstel. Een stilte laten vallen in het gesprek dat we aan het voeren zijn. En nu doen we dat. We laten…

 • Collectie

Werk in Opvoering

Tijdens bijeenkomsten is de vraag, hoe werken we met elkaar? Hoe halen we het meeste uit elkaar en zorgen we dat iedereen iets heeft aan het samenzijn. Hiervoor ontwikkelden we…

 • Werkvorm

Scenario van het gewone

Dit instrument ontwikkelden we voor het onderzoek naar verborgen kennis bij professionals. We noemen het een scenario. Met een scenario moet je namelijk zelf nog iets doen. Het is…

 • Werkvorm

Fenomenologisch Schrijven

hoe kom je tot inzichten, hoe kan je van een particuliere ervaring naar dat wat groter is dan die ervaring. Michiel de Ronde ontwikkelde deze vorm een herhaling in drieën. Waarbij…