Wendingen

Soms kan een kleine zin het verschil maken. Op het juiste moment door jou uitgesproken een wending worden. De gewoonte van het gesprek doorbreken. Ruimte maken voor anders denken, anders doen.

27 kleine zinnetjes om zelf in te zetten die een potentiële wending in zich dragen.

In English: Turning Points.pdf

 

 • Artikel

1- beroep doen op een bron

Bart van Rosmalen

....en als je vanuit een bron van inspiratie zou spreken?

 • Artikel

2- verschil maken

Bart van Rosmalen

Kunnen we verschil tussen ons uitvergroten, in plaats van het zo snel mogelijk eens te worden?

 • Artikel

3- een metafoor uitpakken

Wat zou een metafoor ons kunnen vertellen?

 • Artikel

4- het moment

Bart van Rosmalen

Als je terugdenkt, wat springt er dan uit, wat was hét moment?

 • Artikel

5- doe het nog eens

Mag ik dezelfde woorden, dezelfde vraag nog een tweede keer horen?

 • Artikel

6- schrijven in een gesprek

Bart van Rosmalen

Lukt het om even stil te staan bij wat er is gezegd en kun je daar voor jezelf kort over schrijven?

 • Artikel

7- kunstenaar in de hoek

Bart van Rosmalen

Wie wil het luisterend oor zijn in het gesprek en daarvan na afloop op een andere manier dan de gewone iets teruggeven aan ons?

 • Artikel

8- stilte en spreken

Bart van Rosmalen

Zullen we een paar minuten spelen met de stiltes tussen de zinnen?

 • Artikel

9- het orakel

Bart van Rosmalen

Zou het toeval een handje geholpen kunnen worden?

 • Artikel

10- iets vieren

Bart van Rosmalen

Valt er nog iets (kleins) te vieren en hoe zullen we dat dan doen?

 • Artikel

11- betekenis verdiepen

Bart van Rosmalen

Zullen we eerst vertellen wat we hoorden, voordat we vragen en commentaar gaan afvuren?

 • Artikel

12- doen alsof

Bart van Rosmalen

Kunnen we spelen waar we over spreken, al is het maar met wat voorwerpen op tafel?

 • Artikel

13- fysieke nabijheid

Bart van Rosmalen

Laten we de tafel wegzetten en op gaan staan, dicht bij elkaar

 • Artikel

14- lang aankijken

Bart van Rosmalen

Zullen we, al is het maar twee minuten, elkaar in de ogen kijken zonder te spreken?

 • Artikel

15- twee pennen één papier

Bart van Rosmalen

als we samen op één blaadje werken in plaats van ieder voor zich...

 • Artikel

16- de kunst van het vragen

Bart van Rosmalen

mag ik jou als antwoord op jouw vraag mijn vraag cadeau geven?

 • Artikel

17- podium maken

Bart van Rosmalen

vraag aan degene die iets gaat vertellen: 'waar en hoe wil je ons hebben?'

 • Artikel

18- narigheid tóch vertellen

Bart van Rosmalen

uitnodigen om stil te staan bij tragiek in of buiten het werk

 • Artikel

19- choreografie van het werk

Bart van Rosmalen

zullen we voor de verandering anders gaan zitten?

 • Artikel

20- verstoring

Bart van Rosmalen

zonder logica tussendoor iets heel anders doen: dansen...

 • Artikel

21- maak iets

Bart van Rosmalen

'maak iets' is de kleinste zin die in beweging zet.

 • Artikel

22- het gesprek als theater

Bart van Rosmalen

stel dat ons gesprek een voorstelling zou zijn....

 • Artikel

23- meerstemmigheid

Bart van Rosmalen

welke stemmen kan je in jouw innerlijke dialoog onderscheiden? wie zegt wat?

 • Artikel

24- de leermeester

Bart van Rosmalen

wat leerde je van wie? van wie heb je wat/dit geleerd?

 • Artikel

25- lievelingsmuziek

Bart van Rosmalen

wie neemt morgen drie minuten lievelingsmuziek mee?

 • Artikel

26- associatief schrijven

Bart van Rosmalen

zonder terughouding je laten gaan op papier, je pen volgen in wat die zegt.

 • Artikel

27- waarnemen

Bart van Rosmalen

wat hoor je, wat zie je en wat roept het op?