Musework

Waar ben jij de maker van?

Musework is het digitale onderzoeksplatform van het Lectoraat Kunst en Professionalisering aan de HKU. Het lectoraat onderzoekt op welke manieren makerschap kan worden aangewakkerd bij docenten, trainers en andere professionals. Leidend hierin zijn de muzische kwaliteiten: Vertellen, Spelen & Maken.

Het lectoraat is opgebouwd uit 5 werkplaatsen met elk zijn eigen focus en onderzoeksvragen. 

Iedere werkplaats bestaat uit onderzoek en elk onderzoek bestaat uit onderzoeksactiviteiten.

Resultaten van dit onderzoek zijn nieuwe werkvormen, artikelen, reflecties, registraties en andere media om zo het 'muzische' in professioneel handelen aan te wakkeren.

Het lectoraat werkt samen met een divers aantal partners en schools.

De naam musework heeft te maken met het soort onderzoek dat dit lectoraat doet, namelijk 'muzisch onderzoek'. De mythe van de muzen is de inspiratie en leidraad om ons programma vorm te geven als muzisch onderzoek. Muzen onderzoeken door te maken. Muzen werken niet op zichzelf maar samen. Ze gaan over grenzen van disciplines en vakken heen. Muzen dragen met hun kenmerkende activiteit 'bezingen' bij aan gemeenschappelijkheid en aan publieke waarden. Lees hier meer over wat muzisch onderzoek inhoud.

 

 

Tweede lectoraatsperiode

Op 17 mei 2018 hebben we we vier jaar lectoraat afgerond met een festival rondom muzisch onderzoek. We hebben alle kringen die we hebben gevormd bij elkaar gebracht en een dag samengewerkt. Aansluitend sprak Bart van Rosmalen een lectorale rede uit, waarin hij ingaat op wat muzisch werk bijdraagt aan:

  • de relevantie, impact en methodologie van Praktijkgericht Onderzoek in het HBO?
  • de transitie van HKU naar een lerende hogeschool gericht op een toenemende betekenisvolle bijdrage aan de samenleving vanuit de kunsten?

Hij positioneert zich op de drempel van twee lectoraatsperiode’s. Daarbij waardeert en viert hij het resultaat van de eerste en geeft hij een impuls en accent aan het muzische onderzoek in de tweede periode.

 

Introductie tot Muzische Professionalisering

Het muzische wakkert professionele eigenzinnigheid, gedeelde waarden en plezier in het werk aan. Kijk hier deel 1 van de openbare les van Bart van Rosmalen.

Wanneer u interesse heeft in het promotieonderzoek Muzische Professionalisering, en het bijbehorende boek wilt bestellen, dan kan dit via uitgeverij IJzer.

Foto: Frederique Scholtes

Het lectoraat Kunst en Professionalisering is onderdeel van Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

Lector Over het lectoraat bekijk ook...