Musework

ACTUEEL:

Van 17 tot 21 mei 2021 organiseren we voor de derde keer: 

Musework Live 2021 

Je bent van harte uitgenodigd in een of meerdere van de activiteiten die we organiseren. Graag tot dan!

Over Musework

Musework is een beweging van professionals die onderzoek doen naar nieuwe manieren om de essentie van belangrijke vraagstukken bloot te leggen. Wij doen dit afwisselend in gezamenlijke onderzoeken, in onze eigen beroepspraktijken en op uitnodiging van opdrachtgevers. Wij werken steeds aan vraagstukken die er toe doen, vanuit de wens om bij te dragen aan beter werk en een betere wereld.

Wij bedienen ons daarbij van een muzisch perspectief. Ons eerste vertrekpunt is daarbij niet zozeer de analyse van een vraagstuk, maar een uitnodiging om te ervaren waar een vraagstuk je werkelijk raakt. Om van daaruit te gaan verkennen door te 'Maken'. Door je te laten inspireren het vraagstuk in muziek te vertalen, in poëzie, tekening, spel of een vertelvorm - en vervolgens samen op 'het gemaakte' te reflecteren, kom je tot inzichten die zich via analyse niet gemakkelijk zouden prijsgeven. Door te maken en te reflecteren tonen zich ook de rollen die betrokkenen in het vraagstuk innemen, en ervaren zij eigenhandig wat zij vanuit hun betrokkenheid kunnen en willen bijdragen. Er ontstaat gemeenschappelijke kennis over wat een vraagstuk betekent, en waar het toe wil aanzetten.

Het muzisch perspectief is in het bijzonder van waarde bij complexe, veelzijdige en niet-vastomlijnde vraagstukken, die zich niet houden aan scheidslijnen tussen afdelingen, vakgebieden en heersende gedachten over 'hoe het hoort'. Het muzisch perspectief opent en wakkert plezier aan. Het biedt nieuwe en onconventionele zienswijzen en maakt die bespreekbaar. Het muzisch perspectief helpt bij het stellen van de juiste vragen om vanuit gedeeld eigenaarschap tot een zinvolle omgang met een vraagstuk te komen.

Wil je met ons mee op onderzoek?

Neem graag contact met ons op via degene die je over Musework vertelde. Of benader een van onze onderzoekers (Bart of Peter).

Musework is een initiatief van het lectoraat Kunst en Professionalisering van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht.