Musework

Ken je dat, dat het soms net lijkt of alles wat er 'moet' alsmaar groeit: meer protocol, strengere verantwoording, hogere resultaatverplichting en inspelen op snel veranderende eisen van 'buiten'?

Dan ken je vast ook het gevoel dat je er iets tegenover wil stellen. Je niet zomaar voet stoots neerleggen bij wat gevraagd wordt. Zelf meer het heft in handen nemen. Tegenkracht bieden! Hoe kan je van volger van wat er op je afkomt meer een maker worden die zelf richting geeft? Dat is het thema van het lectoraat Kunst en Professionalisering bij Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

Het lectoraat werkt samen met ongeveer vijftien docenten muziek, theater, beeldende kunst, kunst en economie en media. Ieder van ons doet actieonderzoek in zijn werk. Zowel als docent voor de klas, als lid van een team bij een opleiding. Het gangbare idee van professionalisering waarbij je iets leert wat je nog niet kent draaien we om. Hoe werk je eigenlijk nu? Waar zit jouw makerschap? Wat zijn de stilzwijgende kwaliteiten, de verborgen parels in je werk? Die halen we naar voren, maken we zichtbaar, wakkeren we aan, vergroten en wisselen we uit. We organiseren het lectoraat als een werkplaats, als werk in opvoering: jezelf laten zien, ook als maker en je werk publiek maken door te tonen wat er op de vloer gaande is, is een drijvende kracht.

De mythe van de muzen is de inspiratie en leidraad om ons programma vorm te geven als 'muzisch onderzoek'. Muzen onderzoeken door te maken. Muzen werken niet op zichzelf maar samen. Ze gaan over grenzen van disciplines en vakken heen. Muzen dragen met hun kenmerkende activiteit 'bezingen' bij aan gemeenschappelijkheid en aan publieke waarden. Wanneer is het werk dat we doen 'goed' werk: goed voor mij en wat de kwaliteit van het werk betreft, maar ook goed voor de organisatie en als bijdrage aan de samenleving? De denklijn 'Muzische Professionalisering, publieke waarden in professioneel handelen' uit mijn proefschrift (2016) brengen we (inter)nationaal in praktijk in nauwe samenwerking met de Master Kunsteducatie en de Master Crossover Creativity in HKU, met partners in het hoger onderwijs (HU, Aeres, CHE), het mbo (ROC MID), voortgezet onderwijs en basisonderwijs. En met de wereld van training en opleiding voor professionals in organisaties, waaronder de Baak en LKCA. Volg onze uitkomsten en werkvormen op deze site en op Facebook, Twitter en LinkedIn.

 

Werkplaats Muzisch Onderzoek Seizoen II

De oproep voor het tweede seizoen van de werkplaats muzisch onderzoek vindt u hier.

 

Tweede lectoraatsperiode

Op 17 mei 2018 hebben we we vier jaar lectoraat afgerond met een festival rondom muzisch onderzoek. We hebben alle kringen die we hebben gevormd bij elkaar gebracht en een dag samengewerkt. Aansluitend sprak Bart van Rosmalen een lectorale rede uit, waarin hij ingaat op wat muzisch werk bijdraagt aan:

  • de relevantie, impact en methodologie van Praktijkgericht Onderzoek in het HBO?
  • de transitie van HKU naar een lerende hogeschool gericht op een toenemende betekenisvolle bijdrage aan de samenleving vanuit de kunsten?

Hij positioneert zich op de drempel van twee lectoraatsperiode’s. Daarbij waardeert en viert hij het resultaat van de eerste en geeft hij een impuls en accent aan het muzische onderzoek in de tweede periode.

 

Introductie tot Muzische Professionalisering

Het muzische wakkert professionele eigenzinnigheid, gedeelde waarden en plezier in het werk aan. Kijk hier deel 1 van de openbare les van Bart van Rosmalen.

Wanneer u interesse heeft in het promotieonderzoek Muzische Professionalisering, en het bijbehorende boek wilt bestellen, dan kan dit via uitgeverij IJzer.

Foto: Frederique Scholtes

Het lectoraat Kunst en Professionalisering is onderdeel van Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

Lector Over het lectoraat bekijk ook...