Musework

 

Een muzisch perspectief op goed werk

 

Goed werk leveren, dat is wat je wilt! Iedere professional wil een bijdrage kunnen leveren aan beter werk, betere organisaties en een betere wereld. Maar hoe doe je dat, als de werkdag voorbij vliegt en er meer gepraat wordt óver hoe het anders moet dan daadwerkelijk anders doén? 

 

Musework staat voor een muzisch perspectief dat daardoorheen breekt! Het opent een nieuwe creatieve manier van kijken en de kans om voorbij normale scheidslijnen en restricties te denken. Het wakkert gedeelde waarden en plezier in het werk aan door anders te kijken, professionele ruimte maken, interventies te doen in de gewoonte en anders samen te werken.

 

Musework is een beweging van professionals die over de grenzen van hun professie op zoek gaan naar nieuwe manieren van werken. Ze willen maatschappelijk bijdragen en de zin en betekenis van hun werk verdiepen. Dit door we door onderzoek te doen in de werkplaats, elkaar te treffen op het jaarlijkse festival, te publiceren en te vertellen op allerlei manieren. 

 

Heb je deze 3 artikelen uit Blad 2 al gelezen?


Soms werkt het even niet 

Falk Hübner schreef over de ontwikkeling van een methodologie van muzisch onderzoek. Falk is onderzoeker en docent aan HKU en geeft momenteel lezingen over zijn Post-doc onderzoek waarbij hij het fenomeen van emergentie in maakprocessen onderzoekt.
 

Samen goede zorg maken

Martijn Simons werkt bij zorginstelling Vilans en is bezig om te promoveren aan de Universiteit van Humanistiek i.s.m HKU waar hij het pre-phD traject volgt. Hij focust zich op het aanwakkeren van makerschap en professionele kwaliteiten bij professionals in de zorg om zo de kwaliteit van zorg omhoog te brengen.
 

De relevantie van muzische sensitiviteit in een organisatie

Robin Stemerding is beeldend therapeut, beeldend kunstenaar en begeleidingskundige. Na vijftien jaar werk bij GGZ Drenthe sloeg hij een nieuwe weg in als beeldend therapeut in de Van Mesdagkliniek, een tbs-instelling in Groningen. Hij onderzoekt hoe het muzische een plek mag krijgen in beeldend therapeutschap, in intercollegiaal contact, en in zijn organisatie.

 

 

Lees het artikel over het ‘muzisch-atelier’ van kennisorganisatie Vilans.


“Door (ook) persoonlijke verhalen te delen worden we hechter als team en benutten we beter onze talenten.”

Stannie Driessen, oud-directeur Advies & Implementatie bij Vilans beschrijft, samen met Bart van Rosmalen, hoe vanuit het centrale begrip ‘maken’ de gedachte ontstond om ‘een atelier’ te starten voor en met de adviseurs van Vilans. Een atelier in de vorm van een werkplaats waar de adviseurs van tijd tot tijd samen komen en kennis delen. Een plek om te ‘maken’ en om makerschap aan te wakkeren. In het artikel, dat recent is gepubliceerd inTVOO, wordt het opzetten van de ateliers en vijf waardevolle inzichten van het werken in de ateliers gedeeld.
 

 
Meer weten over het duurzame partnership van Musework en Vilans? Volg deze link.