partners

Op een rij gezet met welke expertisecentra, schools en opleidingen we in HKU in specifieke projecten samenwerken. Vervolgd met de externe netwerken waarin we als partner, in opdracht en/of met onderzoeksubsidie aan makerschap en goed werk werken en de instellingen met en voor wie we een onderzoekopdracht realiseren.
 • Onderzoek

Expertisecentrum Onderzoek en Innovatie

Nauwe samenwerking is er tussen ons lectoraat en het HKU- expertisecentrum onderzoek en innovatie.

 • Collectie

Expertisecentrum Leven Lang Leren

In HKU wordt een expertisecentrum Leven Lang Leren ontwikkeld. Daarin wordt gewerkt aan nieuwe vormen van onderwijs, nieuwe doelgroepen. Waarin we samen werken is dat we beiden…

 • Onderzoek

In WzLH: Van docententeam naar leeromgeving (HKU College)

Het snel veranderende beroepenveld waar HKU zich op richt kenmerkt zich door complexe cross-over vraagstukken. Onzichtbare verbindingen en onvoorspelbare processen vereisen…

 • Collectie

Master Kunsteducatie

Aan de Master Kunsteducatie is het lectoraat verbonden bij de vormgeving van de start van het seizoen (werken met en peformen van bronnen), een lessenreeks over aanwakkeren van…

 • Collectie

Master Crossover Creativity

Binnen de Master Crossover Creativity wordt gewerkt met zogeheten 'thinktanks'. Het lectoraat geeft een van deze 'thinktanks' vorm, eerst onder de naam Connecting…

 • Onderzoek

In WzLH: Atelier Experience Design (KE)

Onze samenleving staat voor een aantal complexe en grote uitdagingen. Om ze op te lossen is samenwerking tussen disciplines en sectoren nodig. Het verbinden van de wereld van de…

 • Onderzoek

School of Music

In het conservatorium werkt Christiaan Boel bij de opleiding musician 3.0 aan het ontwikkelen van zelfsturing

 • Onderzoek

Goed werk expeditie

Goed Werk Expeditie met oa Manon Ruijters, Frank Verborg, Illya Soffer, Karin Derksen, Bob Houtkamp, Björn Prevaas. Professionals in verschillende vakgebieden zijn steeds vaker op…

 • Onderzoek

Professioneel framen

Samen op zoek naar goed werk: professioneel framen van de opgave. Een onderzoeksproject naar teamleren in het MBO, mogelijk gemaakt door een subsidie van het Nationaal Regieorgaan…

 • Onderzoek

Normatieve Professionalisering

Rondom Harry Kunneman (emeritus hoogleraar Universiteit voor Humanistiek) is de afgelopen jaren een groep onderzoekers/lectoren ontstaan die zich bezig houden met praktijkgericht…

 • Onderzoek

Studio 21CS

Studio 21CS is een platform voor onderzoek naar 21st century skills met als doel het werk van professionals - nu en in de toekomst - te verbeteren.

 • Collectie

Vilans

 • Collectie

Movisie

Hoe kan 'werk in opvoering' deel worden van het werkproces van Movisie? Movisie is het landelijk kennisinstituut voor het sociaal domein. Ze werken aan een samenleving met…

 • Collectie

ROC Midden Nederland

 • Collectie

Christelijke Hogeschool Ede

In de studies die de Christelijke Hogeschool Ede aanbiedt, staat de mens vooraan. Dienstverlenend en zorgzaam. Jelle Terpstra wil met het aanbod van een minor studenten de…

 • Evenement

Week van muzisch onderzoek

In een samenwerking van de HKU lectoraten muzische professionalisering en performatieve maakprocessen en HKU Centrum voor Onderzoek en Innovatie organiseren we het…

 • Collectie

LKCA

waar ben je de maker van? dat is de vraag die we delen met.... Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) wil ervoor zorgen dat iedereen goede…

 • Collectie

Baak Hospitality

In het hart van centrum voor leiderschap en ondernemerschap de Baak Hospitality maken we voorstellingen, pop-up momenten, exposities, een wunderkammer kast, interventies die daar…

 • Collectie

ICON

The Innovative Conservatoire is an international collaboration to stimulate knowledge exchange, innovation and reflective practice in Conservatoires. This short film explains our…