partners

Met wie we graag samenwerken. Wat de vertakkingen in ons netwerk zijn. Kringen maken. Als Muzische Professionalisering een Urban dance zou zijn, staan hier de kringen waarin ons werk verder groeit en we delen.
 • Onderzoek

Goed werk expeditie

Goed Werk Expeditie: Professionals in verschillende vakgebieden zijn steeds vaker op zoek naar werk dat zin 'geeft' en zin 'heeft'. Goed werk voor degene die het…

 • Onderzoek

Normatieve Professionalisering

Rondom Harry Kunneman (emeritus hoogleraar UvH) is de afgelopen jaren een groep onderzoekers/ lectoren ontstaan die zich bezig houden met praktijkgericht onderzoek naar…

 • Onderzoek

Studio 21CS

Studio 21CS is een platform voor onderzoek naar 21st century skills met als doel het werk van professionals - nu en in de toekomst - te verbeteren.

 • Collectie

Universiteit van Humanistiek

De UvH heeft een via verschillende personen een sterke band met het lectoraat Kunst en Professionalisering

 • Collectie

De Baak

in het hart van centrum voor leiderschap en ondernemerschap de Baak maken we voorstellingen, pop-up momenten, exposities, een wunderkammer kast, interventies die daar aan…

 • Collectie

LKCA

waar ben je de maker van? dat is de vraag die we delen met.... Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) wil ervoor zorgen dat iedereen goede…

 • Collectie

Vilans

 • Collectie

Movisie

Hoe kan werk in opvoering deel worden van het werkproces van, Movisie. Zij zijn het landelijk kennisinstituut voor het sociaal domein. Ze werken aan een samenleving met veerkracht…

 • Collectie

ICON

The Innovative Conservatoire is an international collaboration to stimulate knowledge exchange, innovation and reflective practice in Conservatoires. This short film explains our…

 • Collectie

Christelijke Hogeschool Ede

In de studies die de Christelijke Hogeschool Ede aanbiedt, staat de mens vooraan. Dienstverlenend en zorgzaam. Jelle Terpstra wil met het aanbod van een minor studenten de…

 • Collectie

ROC Midden Nederland Plein373

Plein 373, het stagebureau van de studie Sociaal Werk van ROC Midden Nederland is de plek die samen met de HKU en theatermaker Lotte van den Berg onderzoekt hoe creatieven en…