Movisie

Hoe kan 'werk in opvoering' deel worden van het werkproces van Movisie? Movisie is het landelijk kennisinstituut voor het sociaal domein. Ze werken aan een samenleving met veerkracht.