School Maken

De werkplaats is een jaarlijks wisselende groep professionals afkomstig vanuit HKU en externe partners in Musework. Er wordt tijdens bijeenkomsten gesleuteld en geëxperimenteerd met nieuwe manieren van werken met het doel in de praktijk een verschil te maken en muzische perspectieven te openen daar waar het nodig is.

In de werkplaats werken we aan het uitbreiden van het traditionele beeld van wat praktijkgericht onderzoek doen is. We brengen elementen uit creatieve maakprocessen in verband met organisatievraagstukken en onderzoeken zo op onconventionele wijze praktijkvragen. We praten niet allen over een vraagstuk maar brengen dit in de beleving van deelnemers en stake-holders.

Iedere deelnemer in de werkplaats heeft een praktijk waar hij of zij experimenteert met nieuwe manieren van werken vanuit een muzisch perspectief.

Over de bevindingen van deze experimenten in de werkplaats en in de praktijk wordt gepubliceerd in een jaarlijks Blad. De werkplaatsen worden ieder jaar afgesloten met een festival waarin de deuren van de werkplaats geopend worden en het hele netwerk van musework met elkaar aan het werk gaat.