Ode aan de laatkomers

Je wilt een bijeenkomst starten, maar je mist nog een aantal deelnemers. Ze hebben de starttijd niet goed meegekregen, reisvertraging opgelopen of andere bezigheden. Hoe kun je een bijeenkomst al (inspiratievol) starten zonder dat de laatkomers later hinderlijk inbreken en zich daarbij schuldig voelen? Twee werkingsvormen kunnen je helpen. Inclusie geeft laatkomers de ruimte om organisch aan te haken. Exclusie is een vorm om deelnemers een wij/zij gevoel te laten ervaren en binnen die twee groepen verbinding te laten ontstaan.

Aanwijzingen Inclusie

Inclusie werkt als volgt om niet te hoeven wachten op laatkomers, om de bijeenkomst alvast zinvol te kunnen starten en iedereen erbij te betrekken:

  1. Wandel in twee- of drietallen (bij voorkeur zijn dit mensen die je nog niet kent) door of rondom de ruimte waar de bijeenkomst plaatsvindt, eventueel met koffie of thee.
  2. Bespreek elkaars voorbereiding voor de bijeenkomst en borduur voort op ingevingen/associaties en maak zo kennis met elkaar.
  3. Wandel regelmatig langs de ruimte van de bijeenkomst en laat laatkomers aansluiten/pik laatkomers op.
  4. Voel aan wanneer het tijd wordt om met iedereen weer samen te komen en de bijeenkomst en groupe te starten.

 Duur                                        Groepsgrootte                                Benodigdheden

10-20 minuten                           Elk formaat                                  Geen                                         

Aanwijzingen Exclusie

Exclusie creëert een spanning tussen de aanwezigen en de laatkomers. Door deze oefeningen worden zij tot twee aparte groepen gemaakt. Beide worden door de werkingsvorm intern verbonden.

Hoe werkt het

Stap 1

  1. Ga in een kring staan. Maximaal 8 deelnemers per kring.
  2. Laat een deelnemer een fysieke beweging of geluid (non-verbaal) inzetten.
  3. Vraag de andere deelnemers daarop (non-verbaal) associatief te reageren. Laat zo als het ware een verhaal/voorstelling ontstaan.
  4. Laat de deelnemer die de beweging of het geluid heeft ingezet het geheel na gevoelsmatig ongeveer 1 minuut afronden/tot een einde brengen, zodat het 'een kloppend verhaal' is.
  5. Laat een volgende deelnemer een beweging of geluid inzetten en herhaal stap 1 t/m 5 net zolang tot dat iedereen aan de beurt is geweest.

Stap 2

Wanneer iedereen van de kring aan de beurt is geweest en de groep buiten de kring compleet is of, wanneer je dit los van de start van een bijeenkomst inzet, wanneer iedereen in de kring aan de beurt is geweest, bespreek wat het met een ieder deed: met jou persoonlijk, met jou in relatie tot je eigen groep, met jou in relatie tot de andere groep.

 Duur                                                    Groepsgrootte                               Benodigdheden

20 minuten;                                            Elk formaat                                            Geen

10 minuten in de kring                                                                 

10 minuten nabespreken