Maorigesprek

Gevoelige of complexe onderwerpen geven vaak ruimte voor polarisatie. Stellingen worden betrokken en zelden verlaten. Het Maorigesprek is een werkingsvorm waarbij tegenstellingen overbrugd kunnen worden en deelnemers werkelijk tot nieuwe inzichten kunnen komen.

Aanwijzingen

Het kan prettig zijn om een gespreksleider aan te wijzen die let op de tijd, spreektijd en de wijze van formuleren.

Deel 1:

  • De groep deelnemers formuleert twee heldere standpunten. Het liefst vanuit begripsbepaling, zoals bijvoorbeeld emotie versus ratio. Belangrijk is dat beide standpunten ongeveer evenveel medestanders telt.
  • De deelnemers vormen twee groepen en gaan lijnrecht tegenover elkaar staan.
  • De groepen gaan nu standpunten uit wisselen volgens een vast stramien. Een deelnemer formuleert altijd als volgt: ‘Jullie vinden/denken/zijn/kunnen…’, ‘Wij vinden/denken/zijn/kunnen…’
    Het maakt niet uit hoe vaak iemand uit een groep aan het woord komt.

Intermezzo: na het uitwisselen van standpunten stappen de deelnemers op elkaar af en geven elkaar een hand of een knuffel.

Deel 2:

Iedereen gaat verspreidt en door elkaar op de grond liggen. Neem even een moment rust. Laat alles een paar minuten bezinken. De gespreksleider stelt vervolgens vragen als: ' Wat deed het met je?', 'Ben je van mening veranderd en waarom dan?'. Vragen die niet direct leiden tot wat je nu daadwerkelijk vindt van de stelling. De deelnemers mogen vrij reageren op elkaar.

Werking

Het Maorigesprek helpt in het eerste stadium het gesprek of debat te onttrekken aan het persoonlijke. Dit polariserende deel zorgt er ook vaak dat er een rijkheid aan argumenten op tafel komt te liggen. In het fysieke intermezzo wordt de ontstane tegenstelling tussen beide groepen afgebroken; deelnemers voelen dat ze met mensen van vlees en bloed te maken hebben. Daar ontstaat de kiem van begrip. In het tweede stadium wordt door alle deelnemers het hele speelveld overzien: veel van wat gezegd is wordt met elkaar in verband gebracht, gerelativeerd of genuanceerd. Het onderwerp wordt met heldere geest besproken. Deelnemers zien elkaar niet en luisteren daarom extra goed. De urgentie om consensus te bereiken ontbreekt vaak. Verrijkt met nieuwe inzichten verlaten de deelnemers het gesprek.

Duur                                                    Groepsgrootte                   Benodigdheden

60 minuten;                                           minimaal: 8                    - Een prettige ruimte om op de grond

20 minuten tegenover elkaar                    maximaal: 20                  te liggen.

40 minuten op de grond