Dasarts Feedback

Een film over feedback van DasArts.

DasArts (Master of Theater, AHK) heeft een innovatieve nieuwe wijze van feedback ontwikkeld in samenwerking met de filosoof Karim Benammar.

Deze feedback methode is erop gericht de inbrenger en het werk dat wordt besproken te beschermen en een veilige plek te bieden waarin geconcentreerde en kwalitatief goede feedback geaccepteerd en gehoord wordt.

 

Deze PDF kunt u uitprinten om te gebruiken bij een Das Arts feedback sessie.

 

Er zijn drie rollen:

- Iemand die iets presenteert (inbrenger)

- Een moderator, deze persoon moet groot leesbaar kunnen schrijven en doorvragen op de feedback die gegeven wordt. Ook moet deze persoon op ontspannen maar strenge wijze de tijd behouden en zorgen dat er strikt aan de regels gehouden wordt.

- Publiek / mensen die feedback geven

 

Aanwijzingen

1. Voorbereidende fase - 5 min.

De inbrenger bedenkt van te voren wat hij of zij uit de sessie wilt halen. Op welke vragen wil ze een antwoord. In welke staat is het werk, al bijna af, in beginfase?

2.Presentatie - 20 min.

De inbrenger presenteert in 20 min het werk. Dat kan van alles zijn, een project, dansvoorstelling, video. Na de presentatie verlaat de inbrenger de ruimte.

3. Emotionele ontlading - 10 min.

Het publiek gaat in duo's wat ze gezien hebben met elkaar bespreken. Dit mag heel 'emotioneel' zijn. Je mag het werk afkraken of ophemelen. De bedoeling van de ze fase is dat je emoties vast ventileert en een op een met de ander een plek kan geven zodat je de primaire reactie op het werk uit de weg hebt en meer ruimte hebt om oprecht en objectief feedback te kunnen gaan geven.

4. 'This worked for me..' - 7 min.

De 'bevestigende -fase' breekt vervolgens aan. De inbrenger sluit zich weer bij de groep maar zegt niks. De moderator vraagt het publiek om te reageren op het werk maar dat mag alleen maar door de te zeggen 'wat werkte'. Dus je begint iedere zin met: 'Wat voor mij werkte in je voorstelling was...' De moderator schrijft alle bevestigende dingen in korte frases op een flip-overvel. Als iemand van het publiek iets zegt dat jij ook wilde zeggen zeg je: '+1'. De rede is dat je dan niet nog eens hetzelfde punt hoeft te maken maar het wordt wel kracht bijgezet. Hierdoor houdt je de vaart in deze ronde. Uit onderzoek blijkt dat wanneer mensen positieve feedback geven hun toekomstige resultaten verbeteren en het werkt aanstekelijk wanneer iemand iets positiefs zegt. 

5. 'I need..' - 7 min.

Het publiek reageert op de presentatie en geven aan wat ze nog nodig hebben, wat ze missen in wat ze gezien/gehoord hebben. Ze geven daarbij aan in welke hoedanigheid ze dat nodig hebben. Dus bijvoorbeeld: 'Om het als een lid van het publiek goed te kunnen volgen heb ik nog muziek nodig.' Of: 'Als Nederlander mis ik  een referentie naar Willem van Oranje.' Of: 'Als hond mis ik geur in je presentatie, omdat...' De moderator schrijft weer alles op een nieuw flip-overvel en heeft die van de vorige ronde zichtbaar voor iedereen op de muur opgehangen.

6. Open vraag - 7 min.

De mensen in het publiek krijgen nu de kans om een open vraag aan de inbrenger te stellen. 'Waarom heb je ervoor gekozen om...' Een open vraag zorgt ervoor dat de vragensteller actief moet meedenken met de inbrenger, een gesloten vraag vergt in die zin niet veel van een vragensteller. Wederom schrijft de moderator alles op en hangt het vel zichtbaar op de muur.

7. Concept reflection - 12 min.

Iedereen uit het publiek schrijven een woord op een post-it. Dit woord is een concept associatie bij het gepresenteerde werk. Welke woord vat het werk samen? Op welke manier kan ik over het werk nadenken? De post-it's worden verzameld. Op een flip-over is in het midden van het vel een cirkel getekend, deze staat symbool het gepresenteerde werk. De inbrenger plaatst de post-it's dichtbij of veraf van het werk op basis van hoe goed deze concepten aansluiten met de intentie van de inbrenger. Zo ontstaat er een compositie van post-it's rondom en in het hart van het werk.

8. Gossip round - 5 min

Iedereen mag 'roddelen' over het werk maar mag niet de inbrenger aanspreken en moet in de derde persoon over hem of haar praten. Dit wordt niet allemaal opgeschreven.

9. Tips en tricks - 7 min

Het publiek krijgt de kans om tips te geven (doe het zo..) en tricks mee te geven (mijn ervaring is.. of, ken je deze film, boek, voorstelling daar heb je misschien wat aan)

10. Personal letters - 5 min.

Het publiek schrijft een persoonlijke brief aan de inbrenger. Hierin kan je herhalen wat je al hebt gezegd of iets melden dat je niet publiekelijk wilde zeggen. De inbrenger leest dit pas 's avonds of de dag erna, niet direct op het moment zelf.

 

Totale tijd is ongeveer 90 minuten.