Vlottrekken

Gesprekken of ontmoetingen lopen soms net niet zoals een ieder zou willen. Er schuurt of wringt iets, je komt beiden niet daar waar je zou willen, maar krijgt geen grip op het verloop. Dan kan het helpen een Interventie toe te passen om het onderwerp vanuit een onverwachte hoek aan te vliegen. Er wordt zo een ander perspectief gecreëerd.

Aanwijzingen

Grijp een situatie aan die zich spontaan voordoet. Dat kan van alles zijn, het hoeft in eerste instantie niets met het onderwerp vandoen te hebben. Fysiek van plek veranderen kan helpen. Ga de interventie aan met een vraag of zienswijze vanuit het onderwerp waar je mee bezig was. Het is belangrijk dat je 'vrij' kunt denken en hier ruimte voor creëert.

Bijvoorbeeld, je hebt een gesprek over wat er wordt verstaan onder goed leiderschap en hoe je hier binnen je organisatie sturing aan zou kunnen geven. Maak een wandeling door de omgeving. Bekijk het gebouw, de sfeer die het uitademt en gebruik dit als metafoor voor goed leiderschap. In welke facetten zie je goed leiderschap terug en waar niet en wat is er voor nodig om dit te faciliteren? Maak de wandeling in stilte. Spreek een tijd af wanneer je weer terug bent en bespreek elkaars bevindingen.

 

Werking

Een interventie helpt het gesprek of debat te onttrekken aan het persoonlijke en 'los te weken'. Het zorgt voor een gemeenschappelijk startpunt en kader, dat zorgt voor gelijkwaardigheid en vrijstaande invalshoeken. Het doorbreekt vaststaande of vastgeroeste patronen en er wordt vanuit synergie gewerkt. Verrijkt met veranderd perspectief verlaten de deelnemers het gesprek.

 

Duur                                                    Groepsgrootte                   Benodigdheden

max. 20 minuten Interventie                     n.v.t.                             geen