Jouw vraag en bijdrage vooraf?

Wat is jouw invalshoek op het onderwerp dat centraal staat? Wederkerigheid en gedeeld eigenaarschap in een sessie ontstaan door de deelnemer vooraf al te vragen iets bij te dragen. Wat neem jíj mee? Wat is jouw eigen vraag mbt tot het thema? Waar wil jíj aan werken? Dat draait het eenzijdige zenden om tot: zenden en ontvangen.