Talking Stick

Teams gebruiken vergaderingen vaak als plaats om uitgebreid informatie uit te wisselen en om taakafspraken te maken. Vaak is de tijd beperkt, de informatie uitgebreid en het precies en helder afbakenen van taken ingewikkeld. TalkingStick kan in deze situaties uitkomst brengen. Het is een werkingsvorm voor vergaderingen van kleine teams met een ontwerpende en uitvoerende taak. Het stelt teams in staat om in korte tijd veel kennis en informatie uit te wisselen en werkafspraken te maken.

De TalkingStick werd gewoonlijk in raadcirkels van Indianen gebruikt om te duiden wie het recht had te spreken. Om het even wie de TalkingStick in zijn of haar handen heeft, heeft de heilige macht van het woord. De adelaarveer die aan de TalkingStick geknoopt is geeft de spreker de moed en wijsheid om eerlijk en wijs te spreken. Het konijnenbont op het einde van de stok herinnert je eraan vanuit je hart te spreken en dat je woorden zacht en warm dienen te zijn. 

Aanwijzingen

Vooraf:

 • Deel de vergadering in: er zijn 1 tot 3 hoofdonderwerpen.
 • Teamleden brengen hun eigen punten in onder een van de hoofdonderwerpen.
 • Na elk hoofdonderwerp is er 10 minuten de tijd voor afspraken.
 • Benoem vooraf een voorzitter. Deze mailt ook de hoofdonderwerpen rond.
 • Maak de tafel zo groot dat je elkaar de TalkingStick kan geven

Tijdens:

 • De voorzitter introduceert de TalkingStick.
 • De voorzitter introduceert het motto: Beter minder behandeld maar elkaar gehoord hebben, dan alles afraffelen. Door wat behandeld is, ontstaat inzicht over hoe met nog onbehandelde vragen om te gaan. 
 • Houd vast aan de geplande tijd.
 • Corrigeer elkaar als je zonder TalkingStick het woord neemt.
 • Reik naar de TalkingStick als je het woord wil of reik hem aan als je iemand het woord wilt geven.
 • Breng in wat werkelijk urgent is.
 • De voorzitter brengt in de laatste 10 minuten de discussie tot afspraken.
 • Over de niet behandelde onderwerpen: maak wel afspraken, geen discussie meer.
 • Rond af door de werking van de TalkingStick kort te bespreken.

Werking
Bevlogen en associatieve teams hebben de neiging over elkaar heen te buitelen. Op het eind van de vergadering is er gedeeld, maar blijft het gevoel niet klaar te zijn of mensen onvoldoende gehoord te hebben. Door de TalkingStick wordt de aandacht gefocused en is er veel meer rust in de vergadering. Voor het eerst bleken alle punten ook behandeld te zijn.

 

 

Duur                                       Groepsgrootte                            Benodigdheden
60 - 120 minuten                      minimaal: 3                            - een mooie Talkingstick                                                                   maximaal: 10