Leermomenten visualiseren

Aanwijzingen

Elke deelnemer noteert aan het begin van de bijeenkomst de drie belangrijkste leermomenten van de afgelopen tijd.

Er wordt geschreven. Dergelijke momenten kunnen opgevat worden als “het moment waarop het kwartje viel”, “een succeservaring” of “zo zou ik het dus nooit meer doen…”. Van belang is dat het leermoment refereert aan een specifieke gebeurtenis.

Deelnemers lezen in kleine groepen de leermomenten aan elkaar voor en bespreken wat deze leermomenten karakteriseert. Vervolgens wordt binnen elke groep één leermoment uitgekozen en gevisualiseerd (getekend / uitgebeeld / kort nagespeeld) voor de hele groep. Doel van de visualisatie is dat de kern van het leermoment overgebracht wordt.

Nadat alle leermomenten aan elkaar zijn getoond, vindt er een kort gesprek plaats over wat deze sessie voor inzichten op heeft geleverd.

Werking

Bewustwording hoe persoonlijk leren is en hoe je elkaar kan ondersteunen om de werking van het leermoment te versterken en te verdiepen.  

 

Duur                                                    Groepsgrootte                               Benodigdheden

60 - 90 minuten;                                    minimaal: 10                              - Grote vellen papier

10 minuten in de kring                             maximaal: 15                             - Gekleurde stiften

10 minuten nabespreken                                                                         - Tape