Onverwachte Metaforen

 

Bij reflecteren op een situatie of probleem loopt de gangbare weg via argumentatie. Voors en tegens worden afgewogen, iedereen mag zijn zegje doen. Als alles op tafel ligt wordt er een knoop doorgehakt. Terwijl iedereen hoopt dat er door de reflectie juist een onverwachte of bijzondere opening zich voordoet. Met de werkingsvorm Onverwachte Metaforen is het mogelijk een nieuwe perspectief te ontsluiten op de situatie of het probleem.

Aanwijzingen

Er zijn verschillende rollen. Er is één persoon die een vraag inbrengt. Er is één persoon die onverwachte beelden uitdeelt, intuïtief, zonder na te denken. Bijvoorbeeld: een circustent, steigerplanken, een dolfijnentemmer, et cetera. Er zijn deelnemers die werken met de uitgereikte metafoor.

1) De inbrenger vertelt zijn verhaal en stelt zijn vraag.

2) De deelnemers laten het verhaal op zich inwerken en bedenken wat het probleem of de situatie van de inbrenger is.

3) De deelnemers ontvangen een beeld van de beeldenbrenger. Ook de inbrenger krijgt een beeld.

4) Elke deelnemer creëert met het gekregen beeld een metafoor ten aanzien van het vraagstuk.

5) Alle metaforen worden plenair besproken. Zorg er daarbij voor dat de metaforen scherper worden door elkaar te bevragen op:

- vanuit welk perspectief heb je deze metafoor gekozen: de inbrenger, de school, het vraagstuk zelf, thuis, de klant, etc.

- wat mist er aan het beeld?

- hoe kan het beter?

6) Beschrijf/teken/fotografeer het beeld. Of leg het zodanig vast dat het aan de inbrenger te geven is.

7) Geef de metaforen aan de inbrenger.  

 

Werking

Metaforen geven vaak nieuwe en andere invalshoeken van een situatie/probleem of vraag van de ander. Ze zijn een goede manier om in te zetten als een middel om te reflecteren. Je maakt via beelden die bij de groepsleden opkomen nieuwe perspectieven op de situatie van de inbrenger. Hierdoor wordt zichtbaar dat er verschillende benaderingen mogelijk zijn om de situatie te veranderen/op te lossen.

 Duur 50 minuten; 10 minuten inbrenger; 10 minuten creëren metafoor; 20 minuten bespreken een aanscherpen metaforen

(afhankelijk van de grootte van de groep); 10 minuten vastleggen en geven        

 Groepsgrootte: min 4- max 8   

 

Benodigdheden zoveel beelden als deelnemers