Seminar I Praktijkonderzoekers Lectoraat Kunst en Professionalisering

Het eerste programma waarin alle onderzoekers bij elkaar komen drie aspecten van onderzoek onder de loep nemen: hun onderzoeksvraag, hun bronnen en reflectie.


Doel is om de onderzoeksvragen verder aan te scherpen door deze van nog weer andere kanten te bekijken en te ervaren; dat op verschillende manieren gewerkt wordt met met bronnen (bedoeld zijn hier: teksten/beelden/voorwerpen, etc. die misschien niet een direct verband hebben met de onderzoeksvraag, maar die de onderzoekers door hun diepgaande betekenis ondersteunen in het uitdiepen van het praktijkonderzoek) die betekenisvol zijn voor ieder persoonlijk, voor het betreffende onderzoek en voor hoe ieder in zijn onderwijspraktijk werkzaam is;
We verkennen hoe je tot muzische reflecties kunt komen.
En uiteraard is onderliggend doel altijd: samenspel vanuit eigenheid.

Bij deze bijeenkomst waren aanwezig: Euwe de Jong, Iko Doeland, Marlies Dorigo, Hanke Drop, Nelly van der Geest, Godfried IJsseling, Annemarie Maas, Jochem Naafs, Corrie Nagtegaal, Christiane Nieuwmeijer. Carolien Oostveen, Arwen van Putten, Michiel Res, Bart van Rosmalen, Anouk Saleming, Annemiek Vera, Brechtje Wedman, Falk Hubner, Elisabeth Bogaard, Marin Rutgers en Annelies Hoogcarspel.

 

Documenten