Wall of Wonder

Wall of Wonder is een van de werkvormen uit de appreciative inquiry waarbij door het vertellen van verhalen en ervaringen te bevragen en te bespreken nieuwe, blijvende verbanden worden gecreeerd.
Wall of Wonder registreert de persoonlijke piekervaringen van de deelnemers in de groep, van het verleden, het heden en de toekomst.

Deze vorm legt de kiem voor Appreciative Inquiry. En zet daarmee aan tot waarderende gesprekken.

 

De vorm bestaat uit drie delen die je hieronder beschreven ziet staan.

Voor de voorbereiding maak je ruimte op een muur, waar in je drie kolommen maakt:

En eventueel op drie rijen: persoon, werk, privé.

(Wall of Wonder: uit: Waarderend Werkboek, Masselink & IJbema, 2011)