Carolien Oostveen

Wat is nu eigenlijk een leeromgeving? Is het niet zo dat mensen op alle plekken kunnen leren? of moeten deze plekken, met en zonder muren, aan bepaalde voorwaarden voldoen, zodat de impact van het leren wordt vergroot? En hoe kan je als organisatie of leidinggevende de kunsten in de breedste zin van het woord gebruiken in deze omgeving?

Leeromgevingen, wat zijn dat nu eigenlijk? Als ik naar definities zoek dan kom ik uit op een totaal beeld waarin alles bijdraagt aan het leerproces van individu of groep. Dit is voornamelijk gericht op de klas en de manier waarop lessen en trainingen worden ingericht. Men spreekt over uitnodigende materialen, ruimte voor creativiteit en experiment.  Een omgeving houdt rekening met de diversiteit aan leerstijlen die mensen kunnen hebben. 

In het onderzoek trek ik het breder. Vorig jaar heb ik onderzoek gedaan in het project Playgrounds & Building Conversation naar de impact van het gebruik van creatieve werkplaatsen als leeromgeving voor docenten en leerlingen. Het creatieve maakproces roept allerlei vragen op bij de deelnemers, vragen over persoonlijkheid, stijl, aandacht geven. Onder begeleiding van een host en de werkplaatsleider komen docenten in aanraking met alternatieve manieren van werk maken en naar hun eigen werk kijken.

 

Dit jaar doe ik onderzoek naar  hoe je van een je werkomgeving een leeromgeving maakt. Uitgangspunt van dit onderzoek is de dubbelslag in het thema leeromgeving: we geven de leeromgeving vorm, we werken er in en we agenderen de leeromgeving als leer- en onderzoeksthema. Een omgeving waar je andere vaardigheden als student of deelnemer kan ontwikkelen. Een omgeving die verandering en ontwikkeling ondersteunt. Wij willen op en in die omgeving de spotlights richten, er een podium van maken. Of in theatrale woorden: we “dramatiseren de leeromgeving”. De Baak Hospitality is daarin onze opdrachtgever. 

 

 

 

 

 

Contact
naam:Carolien Oostveen
carolien.oostveen@hku.nl
mobiel:0654738667
site:http://www.carolienoostveen.nl

Documenten