Playgrounds & Building Conversation

Hoe kunnen de werkplaatsen van de creatieve industrie zich meer openstellen voor middelbaar beroepsonderwijs, en hoe kan de school meer naar buiten. En hoe laat de school meer de kunst toe of hoe komt de kunst meer naar binnen.

Playgrounds & Building Conversation is een project dat gericht is op de professionele ontwikkeling van docenten, samen met leerlingen van ROC en waarbinnen we twee deelprojecten uit de kunsten en de creatieve industrie betrekken bij deze ontwikkeling.

In Building Conversation, dat ontwikkeld werd door theatermaker Lotte van den Berg en beeldend kunstenaar Daan 't Sas, wordt het publiek niet aangesproken als toeschouwer maar uitgenodigd als deelnemer. In dit project staat het gesprek centraal, de manier waarop we bouwen met woorden, en wat het betekent om deel te nemen aan een groep. De tijdelijke ruimtes die Lotte en Daan hiertoe inrichten, verhogen de performatieve mogelijkheden van de deelnemers aan het gesprek. In Playgrounds, dat georganiseerd wordt door pedagoog en beeldend kunstenaar Carolien Oostveen, ligt de nadruk op de werkplaats in de creatieve industrie als leeromgeving voor docenten. Het creatieve maakproces roept allerlei vragen op bij de deelnemers, vragen over persoonlijkheid, stijl, aandacht geven. Onder begeleiding van een host en de werkplaatsleider komen docenten in aanraking met alternatieve manieren van werk maken en naar hun eigen werk kijken.

Het project wordt uitgevoerd samen met ROC Midden Nederland, College Welzijn, Plein 373, het onderwijsleerbedrijf. Het traject gaat een relatie aan met de fysieke omgeving van de school.

Voor Building Conversation worden er in het schoolgebouw tijdelijke ruimtes geïnstalleerd die de normale ruimte van het onderwijs onderbreken, en wordt de school ook geopend naar de buitenwereld toe. In Playground wordt samengewerkt met creatieve werkplaatsen in de buurt van de school, opdat de docenten van de scholen naar buiten kunnen treden en in de omgeving nieuwe ervaringen kunnen opdoen. Op Musework zullen de kennis en ervaring die opgedaan worden tijdens de projecten opgetekend worden.   

Dit project wordt ondersteund door het Stimuleringsfonds voor de creatieve industrie.