• Onderzoek

Werkplaats 17/18

In het najaar 2017 zijn we gestart met de Werkplaats Muzisch Onderzoek waarin we - in gezamenlijkheid - op een muzische manier leren onderzoeken, in aanvulling op meer traditionele vormen van onderzoek. De Werkplaats Muzisch Onderzoek is een initiatief van en een samenwerking tussen de Hogeschool voor Kunsten Utrecht (lectoraat Kunst en Professionalisering van Bart van Rosmalen), de Hogeschool Utrecht (lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek van Daan Andriessen) en de Hogeschool Rotterdam (lectoraat Begeleidingskunde van Michiel de Ronde).

Wat doen we?

Muzisch Onderzoek (MO) richt zich op de praktijk van professionals. We combineren daarbij praktijkgericht onderzoek met het doen van (muzische) interventies. We werken dus met vragen uit de praktijk die tegelijkertijd bijdragen aan de praktijk. Voorbeelden van onderzoeksvragen zijn: Op welke manier kan de docent als maker zijn of haar eigen professionele eigenzinnigheid vormgeven in het lesgeven? Hoe kunnen muzische interventies bijdragen aan het versterken van samen-werking in teams? Wat is de rol van de kunstenaar in maatschappelijke vraagstukken? Hoe kan je als professional de menselijke maat ruimte geven in een context die geleid wordt door protocol/gewoonte en procedures? We onderzoeken door met elkaar muzisch te werken omdat juist deze manier jou als onderzoeker (en de mensen in jouw werkpraktijk) zichtbaar maakt en dat wat in jouw onderzoek van waarde is laat oplichten. Muzisch onderzoeken betekent dat we scheppend werken met bronnen die jou inspireren en dat we onderzoek doen in de vorm van verschillende dialoog-, werk- en onderzoeksvormen. Dit kan beeldend, ontwerpend, literair en theatraal zijn. We gaan daarbij steeds heen en weer tussen 1) praktijk en 2) ‘iets’ maken met eigen zeggingskracht.

Waarom Muzisch Onderzoek?

We exploreren met Muzisch Onderzoek een andere vorm van kennis toe naast het geschreven en gesproken woord, namelijk kennis die juist niet in woord te vatten is. Het gaat over dat wat je kan belichamen, tonen en vertonen en maken. In het kader van je onderzoek wordt jij als maker zichtbaar. Er komt ook ‘een werk’ van jouw onderzoeksdata tot stand in de zin van artistiek werk, of van een performance. Je maakt dit vervolgens publiek. Waarom is dat goed? Jijzelf wordt zichtbaar in het onderzoek en je onderzoek kan worden herbeleefd doordat je jouw publiek niet alleen laat lezen óver jouw onderzoek, maar je jouw onderzoek(praktijk) laat ervaren alsof ze er zelf bij waren. Daarnaast wordt de waarde van jouw onderzoek opgelicht: waar is het jou echt om te doen en welke impact wil je met je onderzoek bereiken? Ook kan dit weer nieuwe inzichten en onderzoeksdata opleveren die je in je eigen onderzoek kan gebruiken.

Het is precies dit maken in vervolgens het opvoeren van het onderzoek wat Muzisch Onderzoek (MO) toevoegt aan het bestaande onderzoek van de onderzoekers. We nodigen je uit zelf in jouw onderzoek te gaan maken vanuit een scheppende en verbeeldende invalshoek en dit te presenteren door het op te voeren zoals in het theater van de oude Grieken. In de dagelijkse praktijk doen de oude Grieken namelijk niet alleen aan filosofie en politiek maar ook aan theater. Het ‘maken’ wordt niet uitbesteed aan ‘professionals’, het maken wordt ook zelf gedaan. Je hoeft dus geen kunstenaar te zijn om te maken. Je hoeft niet ergens ‘goed’ in te zijn. Het gaat om het durven onderzoeken van je vragen en fascinatie door je te laten inspireren in denken, voelen en doen door andere vormen van werken.

Voor jou?

Wil jij jouw praktijkgericht onderzoek uitbreiden met een onconventionele manier van onderzoeken? Wil je niet alleen praten over je onderwerp maar dit in de beleving brengen vanjezelf en van jouw publiek? Wil je zelf als onderzoeker zichtbaar worden?