Robin Stemerding

‘van binnen naar buiten en andersom’

Robin Stemerding is beeldend kunstenaar, beeldend therapeut, supervisor, coach en begeleidingskundige. Na 15 jaar als beeldend therapeut in de GGZ Drenthe te hebben gewerkt maakte hij als beeldend therapeut in 2015 de overstap naar de Dr. S. van Mesdagkliniek, een Forensisch Psychiatrische kliniek. Daar deed hij begeleidingskundig handelingsonderzoek naar de multidisciplinaire samenwerking.

In De Turfcentrale in Veendam heeft hij een atelier waar schilderwerk op panelen langzaam vorm krijgt. 

Van 2010 was hij supervisor op de opleiding Social Work van Stenden en later NHL in Leeuwarden. Vanuit eigen praktijk begeleidt hij vakgenoten in een supervisietraject dat toegang geeft tot registratie bij de beroepsvereniging.

De masteropleiding Begeleidingskunde hielp hem zijn verschillende beroepen integreren en inzetten in organisatorische vraagstukken. 

Intrigerend is de vraag van het verhouden van beleving, contact, het beeldend medium en geschreven en gesproken taal.

Contact
naam:Robin Stemerding
robin.stemerding@gmail.com
mobiel:0624577005