de kunstenaar

De kunstenaar zat er wat bedremmeld bij. In de afgelopen periode had hij verwacht meer uitgenodigd te worden. Het tegendeel was gebeurd. Zijn atelier werd gebruikt voor extra werk in plaats van voor het vrije werk. Spaarzame momenten werden direct benut voor planning en computeractiviteiten in plaats van dat er tijd was om te laten ontstaan. De eerdere periodes waren stromender geweest. De inspiratie was gevraagd en met waardering ontvangen. Hoe gemakkelijk en ontspannen waren achteraf terugkijkend de beeldend werken ontstaan. Werken werden makkelijk gedeeld en ontstonden eenvoudig als vanzelf vanuit de situatie. Er was diepgang geweest in de contacten. Thema’s hadden zich organisch aangediend en werden met enthousiasme onderzocht. Thema’s verdiepten zich gaandeweg vanzelf en maakten zin. Maar ook was er als vanzelf materiaal in handen geweest en hadden deze meegespeeld in de gesprekken en de onderwerpen.

De bijdrage van de kunstenaar was erg gevraagd geweest. Zijn bijdrage was steeds ook een interessante invalshoek die als inspirerend werd betiteld. Er leek een sterke behoefte aan zijn inbreng te zijn geweest. De bijdrage van de kunstenaar was vaak onverwacht geweest. Hij koos niet te communiceren in de taal die men kende en veelal gemeengoed was. Zijn beelden spraken thema’s aan op een ruwe ongepolijste manier. Het vroeg ook vaardigheden om voor zijn beelden open te staan. Zijn beelden doorbraken onzichtbare grenzen die de gemeenschappelijke taal blijkbaar in zich heeft. In een van de gesprekken kreeg hij de feedback dat het management de kwestie toch wat te rationeel-technisch had benaderd en voorbij was gegaan aan het “Why” (Sinek, 2014). De kunstenaar had zich erg verheugd over deze constatering.

 

Nu was alle aandacht komen liggen bij het handhaven op een oude en nieuwe plek. Zijn inzet was beperkt gevraagd en ondanks dat hij de situatie snapte voelde hij zich een beetje bedremmeld. Het was wel een grote verandering. Hij verlangde terug naar betere tijden.

 

Na de eerste pittige tijd van ruim een half jaar was er nu een vraag gekomen naar art based research bij de man en zijn andere werk en mogelijk werd hem dan toch weer gevraagd om actief deel te nemen. Hij wachtte rustig af.