De noodzaak van vrije ruimte in een gesloten setting

Is deel van: Blad 3

In de tbs-kliniek Dr. S. van Mesdag werken
wij, Jeannette van der Meijde en Robin
Stemerding, respectievelijk twaalf jaar als
geestelijk verzorger, en vier jaar als beeldend therapeut. Wij probeerden, alsof we
archeologen waren, via het zoeken van
afbeeldingen te kijken welke ruimte er nog
is die wij kunnen gebruiken in het contact
met patiënten. Wij noemen deze ruimte, die
nog niet is ingevuld door lijnen, procedures
en kaders, een ‘tussenruimte’ of een ‘vrije
ruimte’. Het is die tussenruimte die volgens
ons verdwijnt uit de behandeling, maar die
toch voor het behandelcontact van belang
zou kunnen zijn.

Reacties