Portfolio seizoen 3 MWO Robin Stemerding

Na 2 rondes werkplaats muzisch onderzoek zou ik mij graag weer aanmelden voor een derde ronde.

De eerste ronde bracht mij van begeleidingskunde naar het muzische in mijn organisatie op 3 niveaus; het eigen werk, intercollegiaal en in de breedte van de organisatie. Mijn aanvankelijk instap betrof begeleidingskundig handelingsonderzoek naar de samenwerking rondom mijn vakgebied als beeldend therapeut in een T.B.S.-kliniek. De eerste ronde werkplaats muzisch onderzoek was een verkenning naar aangesproken subjectieve muzische gebieden. Vandaaruit bewegend naar intersubjectiviteit. Ik deed dit nog sterk met een onderzoekhouding het muzische recht te willen doen en een plek op de dominante waarheidspraktijk te willen verwerven voor het muzische. Gaandeweg in de werkplaats 2 ging ik in de dominante waarheidspraktijk ook mijn eigen conditionering herkennen. Een wens en intentie groeide de conditionering van binnenuit te willen openen. Dit ging samen met meer consultatie door het management waarbij de muzische invalshoek vaak als inspirerend werd genoemd. Ik kreeg helderder zicht op de potentie van het muzische in de organisatie. Het expliciet aanspreken van het menselijke en humane in behandeling leek in deze beheersmatige omgeving het gebied dat juist het muzische aan de orde kan stellen.

 

De richting waarin zich de organisatie ontwikkelde bleef voor ons vakgebied echter dusdanig zorgwekkend dat ik besloot ook een ander anker uit te gooien. De organisatie stapt een proces in van jaren hervorming waarbij er eerst naar een breed basaal klimaat wordt gestreefd. De reikwijdte van de slogans ‘patiënt centraal en medewerker als spil’ die bij deze verandering worden gebruikt zijn nog niet in volle omvang in betekenis doorgedrongen en dat zal nog even tijd nemen. Het onrustige en gebrekkige behandelklimaat waarin wij ons op dit moment bevinden biedt ons niet de gelegenheid eigen koers in continuïteit voor een gewenste ontwikkeling te houden.

 

Ik solliciteerde als docent in mijn eigen vakgebied Beeldende therapie en stapte in september op de HAN in om als professional met 20 jaar praktijkervaring het vak te gaan doceren. In het sollicitatiegesprek voelde ik de openheid mij te mogen baseren op mijn praktijkervaring, waarbij het staven aan huidige methodieken voor mij werkelijk nieuw onderzoeksgebied is. Ik behield de helft van mijn uren in de Mesdag, bedong een terugkeergarantie en startte voor de andere helft op de HAN.

 

In deze grote organisatie zie ik opnieuw parallellen; een vak dat zo met belevingswereld verbonden is en tegelijkertijd een handelingsverlegenheid laat zien op de plaats van het subjectieve. Nog zo verwikkeld in een medische evidente overlevingsslag is het eigene, het creatieve, het speelse ondanks spontane werkzaamheid ondergeschikt aan een rationeel technische conditionering. Naast de Mesdag zet ik hier graag muzisch onderzoek voort.

 

Mijn vraag een 3e keer aan de werkplaats muzisch onderzoek te mogen deelnemen is de hoop een muzische werkplaats bij beide plekken en ontwikkelingen in mijn rug te hebben. Ik breng een kritische authentieke blik en veel praktijkervaring. De ervaringen in de eerste 2 rondes zijn van dien aard dat ik grote ondersteuning en bemoediging ervaren heb. Ik hoop hier opnieuw aanspraak op te kunnen maken.

Robin Stemerding, Groningen, 11 oktober 2019

 

 

 

 

Door op de opluchting..

De zwaarte die van mij af viel,

Het gevangenschap niet voort te zetten,

Wat gegijzeld is zonder het te weten van binnenuit te leren openen,

Het andere als mogelijkheid te onderzoeken,

Samen mogelijkheden tot vrijheid verkennen

Lichtheid te leven, 

Bevrijding te vieren