• Onderzoek

Kunst als interventie: Ontwikkelen van een leeromgeving

De Baak Hospitality, verantwoordelijk voor twee conferentieoorden in Driebergen en Noordwijk, wil trainingen en opleidingen die in haar gebouwen plaatsvindt ondersteunen met een omgeving waar kunst onderdeel van is.

Hoe kan kunst op zichzelf een bijdrage leveren aan de leeromgeving? Dat is de vraag die De Baak Hospitality stelt. Doel van de Baak Hospitality is een passende (leer-)omgeving te creëren  als voorwaarde voor het leren door de deelnemers die op haar locaties verblijven. Deze vraag past in de onderzoekslijn van het HKU lectoraat Kunst en Professionalisering, waarbij het uitgangspunt is dat de autonome zeggingskracht van kunst wordt benut.We maken bij de Baak leer- en experimenteeromgevingen waar we leren en doen wat Macintyre (door narrativiteit ontstaan gezamenlijke waarden), Gadamer, (spelen en opvoeren maakt de beleving) en Sennett (de ambachtelijkheid en lichamelijkheid die aanwezig is in de opvoering) aanreiken. Dit doen we in drie concepten in de kunst: expositie, voorstelling en werkplaats.

Het resultaat van dit onderzoek zijn drie scenario’s van deze drie concepten met een set herhaalbare aanwijzigingen hoe kunst als interventie bij kan dragen aan onderwijs en opleiden. Bij dit onderzoek wordt ROC MN betrokken. Zij heeft als focus de krachtige leeromgeving, waarin docenten gevraagd wordt op nieuwe wijze te onderwijzen. Zij denken kritisch mee met de overdraagbaarheid van de scenario’s naar het onderwijs.

Dit onderzoek is gefinancierd door Sia-KIEM