Bart van Rosmalen

Mijn onderzoeksthema is Muzische Professionalisering. Daarover schreef ik bij de Universiteit voor Humanistiek een proefschrift dat ik op 6 januari 2016 heb verdedigd. Mijn fascinatie is hoe gespecialiseerde professionals in de kunst, de wetenschap, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, de 'muzische' aspecten in hun professionele leven en werken verder kunnen versterken. Bart van Rosmalen 1957

Van Rosmalen, van origine cellist en theaterregisseur en destijds verbonden aan Orkater, is sinds 2014 Lector Kunst en Professionalisering bij HKU in samenwerking met de Baak centrum voor leiderschap en ondernemerschap. In die rol geeft hij leiding aan het onderzoekprogramma Muzische Professionalisering gericht op docenten, opleiders en trainers die vanuit een muzische en kunstzinnige invalshoek willen bijdragen aan onderwijsvernieuwing en organisatieverandering van onderwijsorganisaties. In 2006 nam van Rosmalen het voortouw om professionals uit kunst, bedrijfsleven, wetenschap en maatschappelijke organisaties bijeen te brengen in Connecting Conversations, een samenwerking tussen het Walter Maas Huis, De Nederlandsche Bank, Pricewaterhouscoopers en het Koninklijk Conservatorium. Vanaf 2007 is van Rosmalen aanjager van het Innovative Conservatoire, een Europees netwerk van 28 conservatoria gericht op professionele ontwikkeling van docenten. Daarnaast is van Rosmalen lange tijd actief geweest als zelfstandig adviseur voor culturele instellingen, overheden en kunstvakonderwijs en bekleedde hij diverse bestuurlijke functies onder andere als voorzitter adviesraad Fonds Podiumkunsten, vicevoorzitter bestuur Mediafonds en vicevoorzitter van het presidium van het landelijk netwerk van lectoren. Van Rosmalen promoveerde begin 2016 op een proefschrift over Muzische Professionalisering bij de Universiteit van Humanistiek en publiceerde in onder andere M&O, tijdschrift voor coaching, tijdschrift voor begeleidingskunde, waardenwerk, werkboek leren veranderen en de bundel praktijken van normatieve professionalisering. Met regelmaat wordt van Rosmalen gevraagd als key-note speaker, dagvoorzitter en inleider vaak over de rol van de kunsten in professionele ontwikkeling. Met theaterschrijver Anouk Saleming werkt hij aan een voorstelling over het thema vervoering met de titel maangezichten.

In het onderzoeksprogramma Muzische Professionalisering van het lectoraat Kunst en Professionalisering werk ik als Lector samen met de praktijkonderzoekers deze thematiek verder uit in praktijkprojecten in onderwijs en opleiden.

 

Contact
naam:Bart van Rosmalen
bart.vanrosmalen@hku.nl
telefoon:0629014216
mobiel:0629014216
site:http://www.connectingconversations.nl