• Onderzoek

artist in society

Hier vindt u het onderzoek dat plaatsvond tijdens de 16de seminar van ICON: een Kunstenaar in de Maatschappij, en de Maatschappij in de Kunstenaar.
Het leidende thema tijdens deze seminar dagen was: 'Luisteren'.

De groep betrokken muzikanten werkten met vragen als:
Wat is het verschil horen en luisteren? Hoe luister je? Wat is er voor nodig om te luisteren? Lokt luisteren altijd een reactie uit?

In dit onderzoeksgedeelte van musework vindt u representaties van het onderzoek dat tijdens deze seminar heeft plaatsgevonden.
Research 16th Seminar ICON: an Artist in Society, and Society in Artist.
The central theme during this seminar was: Listening.
The participants were confronted with questions like:
What is the difference between listening an hearing? How do you listen? What does it take to listen? Does listening always trigger a reaction?
In this section you will find some representation of the research that went on during this seminar.

Dag 1: Voorstellen/Luisteren

De werkvormen die tijdens de voorstelronde zijn gebruikt vindt u middels deze link: 'Dag 1 ICON: Luisteroefeningen'.

Dag 2:

Op maandag 9 oktober monitorde Liz Lerman een dag van de ICON seminar. Lerman is professor aan het ‘Hetzberger Institute of Dance and Arts’. Ze is bekend om haar ‘Critical Reponse Process’. Deze video is een registratie van de ochtendsessie waarin ze de groep muzikanten aanmoedigde om ‘embodied knowledge’ te ervaren. Luisteren naar de kennis van het lichaam. De tegenhanger van rationele kennis, het denken met het hoofd waar de meeste mensen het grootste gedeelte van hun dag mee vullen.

ENG:

On Monday the 9th of Oktober Liz Lerman monitored a seminar day during ICON. Lerman is professor at the Hetzberger Institute of Dance and Arts and most known for the Critical Response Process. This video shows a registration of the morning session in which she encouraged the group of musicians to experience ‘embodied knowledge’. Not the rational knowledge that most people use most parts of their day, but knowledge that is experienced within the body.

Dag 3:

Dag drie van de ICON seminar stond in het teken van 'Work in Process' een uitgebreide variant van 'Werk in Opvoering'. De richtlijnen van 'Werk in Opvoering' werden aangehouden alleen werd er uitgebreid de tijd genomen om iedere vraag van elk lid van de groep aan bod te laten komen. De grote groep was aan het begin van de dag opgedeeld in kleinere groepen van 5/6 personen.