• 16:00 - 21:00

Maitland Late: Staging Leadership

Zelfsturing en professionele eigenzinnigheid

Wat ons bezighoudt is het spanningsveld waar professioneel handelen zich in beweegt. We zien het als een paradox tussen onderscheiden en verbinden:

onderscheiden
Kernwoorden zijn: Sterke druk op voldoen aan eisen | Onzekere samenleving | Onzekerheid resulteert in protocol, kwaliteitsverantwoording, inspectie etc. | Onzekere markt | Gericht op geld en op rendement | Operational excellence | Controle als reactie op onzekerheid | Verminderde vrijheid | Overbelasting van het individu | Dit alles in een context van toenemende complexiteit.

verbinden
Kernwoorden zijn: Professionals verlangen naar zin en betekenis in werk | Maatschappelijke betekenis | "Grote Vragen" dringen zich op, en professionals willen daar iets mee | Weerstand tegen voetstoots invullen van de eisen | Ruimte vragen voor menselijke maat | Niet meer wachten tot organisatie of overheid ‘het’ regelt maar zelf in actie komen | Tegenkracht.

Onze vraag: Hoe slaagt de professional er in om in zowel te onderscheiden als te verbinden? Hoe kun je onderscheidend verbinden en verbindend onderscheiden? Want beide zijn nodig. In deze context komt de thematiek van zelfsturing in organisatie en professionele eigenzinnigheid op.

We delen rond deze thematiek van onderscheiden en verbinden, zelfsturing en professionele eigenzinnigheid persoonlijke verhalen, sprekende voorbeelden, kunstprojecten die hier naar zoeken, kleine filmpjes, relevante ervaringen, oefeningen om te doen, vormen om uit te voeren, beelden die hierop reflecteren...

Vanuit de Baak komen er vier trainers Godfried IJsseling (mede-initiatiefnemer van deze middag-avond en schrijver van het boek ‘weg van de eenvoud’), Michiel Res (zit in de hoek van de wijsheidstradities), Caroline van der Linden  ovb (seniortrainer en maker beeldend werk ook bezig met proefschrift bij UvH) en Annelies Hoogcarspel (mede-verantwoordelijk voor DNA de Baak). Vanuit mijn netwerk komen er vier mensen: Nirav Christoph (theatermaker en lector theatrale maakprocessen HKU), Peter Rombouts(trainer en daarnaast enkele jaren geleden ook wereldkampioen tangodansen), Patrick van der Hijden (gespreksleider en ontwerper van discursieve initiatieven in de cultuursector), Carolien Oostveen (trainer en beelden kunstenaar en verbonden aan lectoraat).   

 

Media