een tweede boek.....

Op 17 mei heb ik (Bart van Rosmalen) in mijn rol als lector een lectorale rede over een muzisch perspectief op goed werk uitgesproken. De videoweergave daarvan is hier te vinden: Wendingen 

In het najaar dat volgde heb ik een artikel geschreven als naschrift bij die rede. Het geheel van rede en naschrift wordt eind 2018 als Wendingen- een muzisch perspectief op goed werk uitgegeven in de cahierreeks van HKU. Daarmee is een begin gemaakt met het thema dat in 18-22 centraal staat.

In 2019 en 2020 werk ik deze basis verder uit tot een boek met voorlopig dezelfde werktitel: Wendingen- een muzisch perspectief op goed werk. Dat boek onderbouwt het praktijkgericht onderzoek dat we vanuit het lectoraat doen.