Lector

Is deel van:

HKU (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht) heeft per 1 juni 2014 Bart van Rosmalen benoemd tot lector in het lectoraat Kunst en Professionalisering bij HKU. In dit lectoraat werkt HKU nauw samen met De Baak, instituut voor leiderschap, ondernemerschap en professionele ontwikkeling. In de periode 2014-2018 staat het onderzoeksprogramma Muzische Professionalisering centraal.

Bart van Rosmalen, van origine cellist en theaterregisseur en destijds verbonden aan Orkater, is sinds 2014 Lector Kunst en Professionalisering bij HKU in samenwerking met de Baak centrum voor leiderschap en ondernemerschap. In die rol geeft hij leiding aan het onderzoekprogramma Muzische Professionalisering gericht op docenten, opleiders en trainers die vanuit een muzische en kunstzinnige invalshoek willen bijdragen aan onderwijsvernieuwing en organisatieverandering van onderwijsorganisaties. In 2006 nam van Rosmalen het voortouw om professionals uit kunst, bedrijfsleven, wetenschap en maatschappelijke organisaties bijeen te brengen in Connecting Conversations, een samenwerking tussen het Walter Maas Huis, De Nederlandsche Bank, Pricewaterhouscoopers en het Koninklijk Conservatorium. Vanaf 2007 is van Rosmalen aanjager van het Innovative Conservatoire, een Europees netwerk van 28 conservatoria gericht op professionele ontwikkeling van docenten. Daarnaast is van Rosmalen lange tijd actief geweest als zelfstandig adviseur voor culturele instellingen, overheden en kunstvakonderwijs en bekleedde hij diverse bestuurlijke functies onder andere als voorzitter adviesraad Fonds Podiumkunsten, vicevoorzitter bestuur Mediafonds en vicevoorzitter van het presidium van het landelijk netwerk van lectoren. Van Rosmalen promoveerde begin 2016 op een proefschrift over Muzische Professionalisering bij de Universiteit van Humanistiek en publiceerde in onder andere M&O, tijdschrift voor coaching, tijdschrift voor begeleidingskunde, waardenwerk, werkboek leren veranderen en de bundel praktijken van normatieve professionalisering. Met regelmaat wordt van Rosmalen gevraagd als key-note speaker, dagvoorzitter en inleider vaak over de rol van de kunsten in professionele ontwikkeling. Met theaterschrijver Anouk Saleming werkt hij aan een voorstelling over het thema vervoering met de titel maangezichten.

 

Muzische Professionalisering wil de muzische dimensie in kunsteducatie, opleiden en onderwijs versterken door het ‘makerschap’ bij docenten en opleiders aan te wakkeren. De uitwerking krijgt gestalte door bestaande trajecten te versterken en nieuwe trajecten te ontwerpen. Daarbij zijn er verschillende professionaliseringsgebieden waar trajectontwerpen zich op kunnen baseren (afhankelijk van de situatie/behoeftes, etc.):

-       het gebied van publieke waarden. Inbreng van het muzische wakkert vragen aan als: aan welke maatschappij draag jij bij? Aan welk discours draag jij bij? Het muzische stimuleert waardedeling: het verbindt de vraag naar eigenheid met morele (soms spirituele) vraagstukken

-       het gebied van persoonlijke vorming. Inbreng van het muzische brengt je tot jezelf: waar zit jouw eigenheid? Waarom handel jij zoals je handelt? Waar voel jij je door aangesproken? Waarop ben jij aanspreekbaar?

-       het gebied van organisatie-ontwikkeling. Inbreng van het muzische versterkt het transformatieproces dat organisaties doormaken om betekenisvol en duurzaam te worden via de weg van de human side of enterprise. Het lectoraat richt zich op docenten en opleiders, die een voortrekkersrol kunnen vervullen in innovatietrajecten in hun eigen, zich transformerende (onderwijs) organisatie. Kunst in Professionalisering schept een omgeving waarin de trajecten met directe betrokkenheid van interne en externe opdrachtgevers kunnen proefdraaien.

 

Reacties