Bijdragen: Bart van Rosmalen

< Terug naar Bart van Rosmalen
 • Reflection

yesss

superleuk

 • Reflection

funghi 4 ever

 • Item

proloog

Proloog- taal en muziek   Twee bronzen klokken hangen los van elkaar in een hoge toren. Als ze geluid worden (mooi dubbel dat de verleden tijd van luiden geluid wordt) klinken ze…

 • Artikel

Een eigen stem vinden

Bart van Rosmalen

‘We gaan toch niet zingen he?’ Dat zeggen deelnemers wel eens tegen me. Liefst meteen bij binnenkomst want dan is die streep tenminste duidelijk getrokken. ‘Ik ben in voor van…

 • Artikel

Theory U en the Voice of the Habit

Bart van Rosmalen

Vanochtend dacht ik over de prachtige theory U van Otto Scharmer. Dat we in ons werk vaak proberen om direct oplossingen voor problemen te vinden. Dat we liefst direct de toekomst…

 • Artikel

Artistry of the Teacher

Bart van Rosmalen

In de onderzoekgroep 'Artistry of the Teacher' werk ik samen met Hanke Drop, Gert Biesta, Saar Frieling, Patrick van der Bogt, Pieter Baay en Thieu Besselink. We zijn gefascineerd…

 • Item

Ecological Turn

Onderzoekgroep bij HKU. Die een wending wil maken. Thema duurzaamheid. Voorgesteld om die groep HKU-ET te noemen.

 • Artikel

32- Een muzisch NU

Bart van Rosmalen

Beste D.  Je eerste mail van onze voortgezette briefwisseling begint met de zin: ‘Het orakel heeft ons vandaag bijgaand inzicht geboden. Ik moet zeggen dat ik erg veel plezier…

 • Artikel

31- in goed gezelschap

Bart van Rosmalen

kan gaan over de groep NP. en over de wending van lezen met elkaar naar goed gezelschap, en het kringen maken. En de critical friends die we worden in het werk..

 • Artikel

30- basso continuo

Bart van Rosmalen

stukje over 'de cello meenemen in het werk'. de cello die begeleidt als mensen denken en schrijven. de cello die speelt bij binnenkomst. wat dat 'begeleiden' dan is. wat voor…

 • Artikel

29- een huis voor nieuwe muziek

Bart van Rosmalen

het verhaal van rontgen die een huis maakte, huize Gaudeamus. Hoe Walter daar onderdook en er een huis voor de nieuwe muziek van maakte. Over de werking van die plek. Over hoe…

 • Artikel

28- geen dichotomie/ het is goed

Bart van Rosmalen

Nog te schrijven tekst die gaat over onze gewoonte om in dichotomie te denken. als ik zeg aan muzisch onderzoek te willen werken automatisch de vraag wanneer het dat is en wanneer…

 • Artikel

27- Een ontmoeting tussen kunst en organisatie

Bart van Rosmalen

Botsende werelden Met een cello in een zilvergrijze koffer op mijn rug stap ik de centrale hal van het bankgebouw binnen. Ik heb een afspraak om het ontwerp voor een dag rond het…

 • Artikel

26- orakel gevonden voorwerpen, gefragmenteerde viool

Bart van Rosmalen

Uit onderstaande tekst (een masterlezing uit 2007) wil ik twee verhalen pakken om opnieuw uit te werken. Het orakel van gevonden voorwerpen en de gefragmenteerde viool. Die twee…

 • Artikel

25 Mores leren- meerstemmigheid

Bart van Rosmalen

Het gaat over stemmen hoorbaar te maken. zowel meerstemmigheid in groep. als innerlijke meerstemmigheid. Door maken diue stemmen zichtbaar/hoorbaar/tastbaar maken. en ruimte maken…

 • Artikel

7- de gift-

Bart van Rosmalen

Centrale muzische begrip is bezingen. Maar in dot stukje gaat het uiteindelijk om de 'offering'. En gaat het om geven en cadeau krijgen. en de wederkerigheid die daarin optreedt.

 • Artikel

4- bestuurskunst en overtuigingskracht

Bart van Rosmalen

1- Hoe doe je het zelf- de retorica (belangrijke vraag want we staan vaak met een mond vol tanden. de legitimatie van de kunst/ kunstenaar is en blijft moeilijk? 2- En kan je…

 • Artikel

3- Urban Dance variaties maken

Bart van Rosmalen

Variaties maken op een thema trekt mij als maakproces. Liever om de zaak heendraaien dan een groot betoog van A naar B naar C. Ik vergelijk een paar principes van de Urban dance…

 • Artikel

24- zoek jezelf broeder? of overstijg jezelf?

Bart van Rosmalen

Moet je vooral jezelf zijn? wat zeggen we als we dat zeggen. Is dat het persoonloijke/ individuele? of is dat 'zelf' juist overstijgend? Ik zoek in dit stukje naar een wat groter…

 • Artikel

33- i'll play it first and tell you what it is later

Bart van Rosmalen

dit is een leidend motto voor veel van de werkzaamheden vanuit de kunst in andere context. Kunnen allemaal voorbeelden van worden gegeven. en is de bron voor schema van…

 • Artikel

creative transformation

Bart van Rosmalen

De opleidingen van HKU school of creative transformation draaien al een paar jaar. Maar met ingang van 21/22 is de naam nieuw! Op een docenten- heidag gaan we in groepjes aan de…

 • Artikel

samen spelen? eigen werk?

Bart van Rosmalen

Spelen is geen onderzoek. of wel? 'eigen werk' neem je niet mee naar 'het werk'. Of wel? samen spele- woelt enorm veel los. Mooiste om te doen maar we hebben er weinig taal voor.

 • Artikel

inleiding III wat betekent 'muzisch'?

Bart van Rosmalen

Die vraag de laatste jaren misschien het vaakst gehoord. Derde deel van het inleidend drieluik Waarom zou je de mythe van de muzen herlezen? Over inspiratie. (historische…

 • Artikel

inleiding II Maatschappelijke relevantie

Bart van Rosmalen

Waarom deze 33 variaties, waarom dat thema 'kunst van het werk-vormen? In de tweede inleiding van het inleidend drieluik wil ik laten zien dat de 'manieren van werken' die we…

 • Artikel

inleiding I de kunst van het werk-vormen (mijn fascinatie)

Bart van Rosmalen

Dit si de eerste van drie inleidende stukjes voordat de reeks van drieendertig begint. wat is mijn fascinatie cq mijn onderzoekvraag in dit project? Wat is mijn persoonlijke…

 • Artikel

33- voorbij blij: op persoon en ambacht verdiepen

Bart van Rosmalen

Een praktijkpositie van muzische professionalisering is dat ‘iets maken’ onderdeel van het werk wordt. In gesprek, in intervisie, in samen aan een ontwerp werken. We onderbreken…

 • Artikel

23- festival als pedagogische enscenering

Bart van Rosmalen

Op de vrijdag, de laatste dag van het festival Musework Live, staat in mijn rooster al maanden vast dat ik les zal moeten geven aan de Master Crossover creativity. De laatste dag…

 • Artikel

22- CRP- ijkpunt voor de mores

Bart van Rosmalen

Keert ook terug in CRP- (creeert een ritueel voor dat gezelschap) Ijkpount voor de mores!!     Check Liz of het klopt. Geexternaliseerd geweten. Zit een heel stuk in. Als casus op…

 • Artikel

20- Condities voor magie- werk in opvoering

Bart van Rosmalen

Gaat over centrale werkvorm 'werk in opvoering'. moet geschreven en al vrij snel in het begin worden neergeschreven.

 • Artikel

19- wendingen in de haarvaten van het werk

Bart van Rosmalen

Hoe kom je in de haarvaten van het werk? Er is meestal helemaal geen tijd voor een grote interventie. dus wat is de kleinste interventie die je kan doen? we hebben ze gemaakt op…

 • Artikel

18- Citaatgesprek- over inspiratie

Bart van Rosmalen

Ik stel me voor dat jij lezer morgen of volgende week van plan bent om een citaatgesprek te doen? Iedereen bronnen mee en dan het gesprek in bv drietallen. Je hebt het al eens met…

 • Artikel

12- The perfect wrong note

Bart van Rosmalen

Nog nader uit te werken. Ik heb veel gehad aan het boek 'the perfect wrong note'. Dat leerde mij dat een fout een mogelijkheid is om te leren, om iets anders te doen dan anders

 • Artikel

tien punts reflectie

Bart van Rosmalen

Nog uit te werken verhaal over het ontstaan van een werkvorm vanuit theatrale invalshoek. dus wat draagt theater bij?

 • Artikel

17- twaalf inzichten uit eigen maakonderzoek

Bart van Rosmalen

Toen ik mijn proefschrift klaar had…. gaan tekenen. Zelf weer een maakproces ter hand nemen. Daar kwamen teksten van Anouk bij. Dat leidde tot twee bundels van tekst/tekening.

 • Artikel

Doe het nog eens.... Clio

Bart van Rosmalen

eventueel uitwerken van de eerste passage omdat er een vergelijking tussen muziek en gesprek in zit

 • Artikel

het vieren van de vluchtigheid

Bart van Rosmalen

Het is een mooi thema. En kan misschien verder uitgewerkt worden als een 'ontwerpaanwijzing'. Omdat het een contrapunt is in de 'gewone' werkelijkheid waar juist vasthouden

 • Artikel

16 Hé kijk daar eens! (Biesta 29-9-2021)

Bart van Rosmalen

Dit artikel gaat echt over 'kunst als intermezzo'. Heel eigen kwaliteit. Hier zien we de kunstenaar op pad en in context. En daar zou meer over kunnen gaan. Als goed werk de ene…

 • Artikel

15 Een proeflokaal goed werk

Bart van Rosmalen

relevant voor de kunstenaar die werkt in nieuwe en andere contexten om de 'wanneer is het goe' vraag te kunnen stellen en er handen en voeten aan te kunnen geven?? Of is dit meer…

 • Artikel

14 De kunst van het vragen

Bart van Rosmalen

dit artikel bespreekt heel gedetailleerd een werkwijze in stapjes. Daar is ook behoefte aan. er is ook vraag naar deze specifieke werkvorm. Omdat ie het probleem van schaal

 • Artikel

13 Zoom als theater

Bart van Rosmalen

BVR- aanwijzingen voor publicatie: de casus 'hoe om te gaan met corona en digitaal werken' laat iets zien van de denktrant. De eerste gedachte is: het kan niet. Misschien dit…

 • Artikel

11- Rollen op de rand

Bart van Rosmalen

(gekkengetal) Wat is rol van kunst in organisatie? In andere context? Verkennen van een aantal figuren die een 'rol op de rand' vertolken.

 • Artikel

10- wat heb je van wie geleerd

Bart van Rosmalen

Over temperen van teveel auteurschap. teveel zenden. teveel ego. Omdraaien naar 'de ander'. wezenlijke oefening voor 'in de bagage'. (van de kunstenaar op pad)

 • Artikel

9- Maak iets

Bart van Rosmalen

Werken aan de onderliggende orde. Wat maken doet. In een groep. Balans brengen. Hoofd, hart en handen. contrapunt van onrust. Kan nog worden uitgebreid met Sennett/ presentie.

 • Artikel

8- een muzisch perspectief

Bart van Rosmalen

Het gaat in dit te herschrijven artikel ov er de vier begrippen 'persoonlijk maken, samen maken, kennis maken en publiek maken'. En om de werkvorm om daar in drietallen doorheen…

 • Artikel

wendbaarheid naar de praktijk toe

Bart van Rosmalen

Dit stukje gaat (bij nog eens nader doorlezen) over de vraag hoe belangrijk het is om in toenemende complexiteit toch de wending te blijven maken naar de concrete praktijk. 'hoe…

 • Artikel

6- vier soorten gesprek

Bart van Rosmalen

Het gesprek als een plek der moeite. Bekende gevoel van in een gesprek verdwaald te raken. De anderen wel horen/ de hoog oplopende toon. Maar bv zelf niet ingevoerd zijn of zelf…

 • Artikel

5- het herbarium- onderzoekend werken

Bart van Rosmalen

Drie aanwijzingen om 'levend werk' in de praktijk die je doet onderzoekend tegemoet te treden. Ook weer een dubbele tool: voor jezelf hoe je op pad bent. Voor groepen waar je mee…

 • Artikel

2- hoe lees je een boek?

Bart van Rosmalen

Als je in kennis-intensieve omgeving werkt? als je in omgeving werkt waar niet iedereen materie deskundig is? Hier gaat het om het principe van 'terug maken'. Lezen wordt een…

 • Artikel

1- de eerste stap

Bart van Rosmalen

Beginnen. Wat is dat in de kunst. Hoe begint een improvisatie? Het werk aan een compositie? dit boek? dit stukje? in situaties die beginnen ben je r zelf. wat is goed beginnen…

 • Artikel

wat doet de cello in het werk

Bart van Rosmalen

Hoe de ‘kunst-positie’ in muzische professionalisering in een lectoraat echt vorm te geven? Wat doet de cello in het werk? (moet altijd de context scheppen, heb een status aparte…

 • Artikel

Hora Est

Bart van Rosmalen

Ruim vijf jaar na het verdedigen van mijn proefschrift Muzische Professionalisering (2016) ga ik opnieuw in gesprek met mijn promotor Harry Kunneman. Wat is de urgentie van…

 • Artikel

Thalia- bloeiende feestvreugde

Bart van Rosmalen

Humor is een interessante interventie. Maakt los. Overstijgt. Heeft iets overvloedigs dat de muizenissen weg spoelt. In griekse mythologie mythe van de muzen was 1 vande muze…

 • Artikel

begeleidingskunde of -kunst?

Bart van Rosmalen

In plaats van over kunde dat ambachtelijk is eerder spreken over kunst, wat verandert er dan?

 • Artikel

Over het thema kritische kwaliteit

Bart van Rosmalen

We denken over het festival Musework Live 2021. En over thema. De kunst is een thema te kiezen dat niet voorschrijvend is. De sessies moeten geen illustraties of invuloefeningen…

 • Artikel

slotsessie van een traject met een groep?

Bart van Rosmalen

Over het maken van een goed slot. Je bent op weg met een groep. Meerdere sessies. Toewerken naar een eindpresentatie. Voor wie? Laten we hen allemaal één of twee mensen zelf laten…

 • Artikel

Critical Friends: HU en HKU

Bart van Rosmalen

Jaarlijks maken we vanuit HKU een lunchlezing met de HU. Paar jaar geleden begonnen toen Daan Andriessen (lector HU) mij (lector HKU) uitnodigde en ik deelnemers tijdens mijn…

 • Artikel

kring, opgave, werkplaats, festival: muzische concepten?

Bart van Rosmalen

Vanuit MP werken we aan verschillende manieren van werken die een langere duur hebben: werkplaats, opgavegericht werken, kringen maken, festival. Hoe zien die concepten eruit…

 • Artikel

professionaliseren van het muzische

Bart van Rosmalen

Over de term muzische professionalisering . Komt voort uit een proefschrift. Gezien dat die activiteit (vertellen, spelen, maken aanwakkeren) veel losmaakt. Tegenkracht plus…

 • Artikel

narrative quest verder besproken met Clio

Bart van Rosmalen

  Narrativiteit- het verhaal Daarna staan in mijn aantekeningen drie woorden die inleidend zijn voor een volgende gedachte: liefdesgeschiedenis, oorlogsgeschiedenis, en…

 • Artikel

geschiedenis schrijven met clio

Bart van Rosmalen

De wending ‘geschiedenis’ inbrengen heeft te maken met omkijken. We zijn gewend aan vooruit kijken en daarbij is al snel vergeten waar we vandaan kwamen. De weg die achter ons…

 • Artikel

kunnen muzen ons anders werken influisteren

Bart van Rosmalen

choreografie van het werk Over de muze Terpischore Werken is natuurlijk niet hetzelfde als dansen, maar als je even denkt aan dansen dan is het wel een interessant idee om met dat…

 • Artikel

het geeltje

Bart van Rosmalen

soms even opwinden over sluipende formattering, hokjes waar ik ingeperst word. In bijgaand tekstje beeld ik me in dat ik bij de muze op de bank lig als bij een psychiater. En dat…

 • Artikel

macht- kaping- eigenaarschap- geweld

Bart van Rosmalen

Ik bespreek voorbeelden van macht. - dat ik hem zelf heb en wil houden - dat de macht aan mij wordt toegeschreven - een scenario van kaping waarin de macht wordt gebroken

 • Artikel

The Jam

Bart van Rosmalen

Vergelijk jamsessie van improviserende musici eens met ‘gewoon’ werk. Jamsessie aantrekkelijk want plezier, geestdrift, iedereen maximaal aan bod, samen met ruimte voor…

 • Artikel

de reis van de musicus

Bart van Rosmalen

December 1998 De trein van Helsinki naar Tampere rijdt door een sneeuwlandschap. Glooiende velden, bossen van kleine berken met hun lichte stammen en verspreide groepjes van…

 • Artikel

het muzisch NU

Bart van Rosmalen

stukjes uit boek (naar het podium toe en gaan spelen en uit andere boek over NU). de muze zit in het nu en zorgt voor presentie. het zou dus kunnen zitten in de briefwisseling met…

 • Artikel

Droedels en Dante

Bart van Rosmalen

Nu staan de droedels ineens weer op zichzelf. Maak ik of word ik gemaakt. is dat dan anders dan bij een werk. deze onbewuste activiteit. zit daar de ontvankelijkheid?

 • Artikel

naar buiten-de lezer

Bart van Rosmalen

  Mag Bart buitenspelen? Dat vroegen de kinderen van de overkant als ik zelf nog ergens in huis bezig was en mijn moeder de deur opende. Altijd fijn om meegevraagd te worden in…

 • Artikel

plotloos leven-niemand zijn

Bart van Rosmalen

O muze,   Wat wist ik nou wat missen was? Hoe onkundig was ik met verlangen? In de wind stond ik. Een gure wind die telkens weer opstak en nooit lang bleef liggen. Met mensen…

 • Artikel

muziek en wiskunde

Bart van Rosmalen

muziek als een wereld die klopt. Daar hoort iets van het 'tot orde geroepen' ook nog bij. DE harmonie der sferen. Pythagoras. de ziekenhuis scene mijn grootvader

 • Artikel

kleine epifanie- muzen in het werk

Bart van Rosmalen

14- en weer is het driekoningen (wendingen) O muze Wendingen. het kleinste dat je kan doen in het werk. Geen grote interventies. Geen heidagen. Geen glijmiddel en grondeloosheid…

 • Artikel

de nachtegaal- (drie personages)

Bart van Rosmalen

Ze kan niet meer bewegen. (mijn tante Els) Alleen nog roerloos liggen. Haar geest was/is volledig helder. Op toerbeurt met een aantal anderen op visite. Als ik kwam altijd…

 • Artikel

herbarium

Bart van Rosmalen

  1-  Herbarium van grootmoeder.(muziek in die blaadjes) Dit is iets wat iedereen kan doen. niet bijzonder. Iedereen deed dat ook. En had dus als vanzelf toegang tot die stille…

 • Artikel

excuus aanbieden...

Bart van Rosmalen

1-  excuus aanbieden(driestemmig). Wat is dat voor muziek? Hoe zoiets gewoons als vergeving vragen zo moeilijk kan zijn In deze scene gaat het over de innerlijke kakafonie.

 • Artikel

een podcast

Bart van Rosmalen

1-  De podcast- tot de verbeelding spreken. De muziek in de beroepen die niet spreken. Deze scene gaat over een idee. Namelijk dat ik een uitnodiging krijg om een podcast voor de…

 • Artikel

kamer-ecologie

Bart van Rosmalen

1-  de kamer met de spullen die een stem krijgen. (serres: gaan klinken). Arvo part? In deze scene kom ik zelf mijn kamer ‘de lectoraatskamer binnen’ en kijk met andere ogen kijk.

 • Artikel

de kaping (niemand zijn)

Bart van Rosmalen

dit past migelijkerwijs weer bij dat andere materiaal van 'niemand' willen zijn. PLotloos leven. zet het namelijk wel op scherp. De noodzaak.

 • Artikel

de lokroep

Bart van Rosmalen

1-  Het vogelfluitje. Iedereen kunstenaar Dus dat verhevene van Dartington en de splendid isolation verlaten. De straat op. Engelse stadje in. Kleinste en onooglijkste instrument…

 • Artikel

Beste M- wat schreef Hesiodes?

Bart van Rosmalen

die vertelling van Hesiodes kritiseren en waarderen. wat leer ik er uit? Zou kunnen in een beste M brief. Vandaag geprobeerd jou te naderen via oude geschriften. Ken hesiodus nog?

 • Artikel

Beste M- ieen weg omhoog (italie)

Bart van Rosmalen

is die een begaanbare weg? hoe ik elders zoek. een soort 'ik vertrek'. Maar dan die rare weg. al die doden langs de weg. de 'woorden over de weg'. de kleine bundel die daarover…

 • Artikel

Beste M- brief- ik kap ermee

Bart van Rosmalen

dit gaat over een wezenlijk element. Uitstappen. ermee kappen. Niet blijven. Hoe die nu zonder briefwisseling toch te situeren? Als een brief aan de muzen? Ja dat kan. Jij hebt…

 • Artikel

hartfladders- het lichaam als instrument

Bart van Rosmalen

Hoort nij de biografische hoofdstukken. Nu ben ik zelf het instrument na de piano, de stem, de cello. Het lichaam in de hartfladders wordt iets gevonden over innerlijk ritme

 • Artikel

Beste M kritiek op Grieken

Bart van Rosmalen

Kritiek op de grieken. Het tweede punt ben ik minder gelukkig mee. En dat is die mythe van de muze. Dat de muzen er zouden zijn om de heldendaden van de goden te bezingen. Ik heb…

 • Artikel

Beste M de muur

Bart van Rosmalen

hier is de gelaagdheid van afbrokkelend schilderwerk op een muur de metafoor. Het gaat om dat beeld. de randen. de diepte. de geschiedenis. de 'jij' en 'ik' moet er uit. er is…

 • Artikel

Beste M de biecht- het verborgene

Bart van Rosmalen

Beste M gaat over het belang van het verborgene. dat ook verborgen houden. Mooi dat het er in een omgekeerde biecht uitkomt. (wel elitair allemaal en erg op zichzelf). Klopt…

 • Artikel

Beste M angstdroom

Bart van Rosmalen

Beste M, of lezer, of dagboekaantelening. deze taal is energiek. de zelfaankacjt, maar daarin precies de thema's waar ik ook voor op de bres wil staan. Hoe scherper hope beter.

 • Artikel

Beste M in levende lijven

Bart van Rosmalen

Beste M, (over het gewone, alledaagse, en het samenzijn)

 • Artikel

Beste M tegen personificatie

Bart van Rosmalen

Er is een goed verhaal over de oudere vrouw met de zangvogel. Een parabel voor hoe ik met de muze omga. dat past bij het stukje kritiek dat ik de muze 'vermenselijk'.

 • Artikel

Beste M het geeltje- ook hier

Bart van Rosmalen

Aantal scenes spelen zich af in de therapie? of met de muze als therapeut soms even opwinden over sluipende formattering, hokjes waar ik ingeperst word. In bijgaand tekstje beeld…

 • Artikel

BESTE M maar 36 scenes

Bart van Rosmalen

als de scenes met de psychiater lukken zou ik dus de eindigheid van mijn voorstellingsvermogen onder ogen moeten zien. er zijn domweg maar 36 verschillende scenes

 • Artikel

Beste M apres un reve.

Bart van Rosmalen

Hier alleen even een aantekening dat apres un reve nog ergens op kan duiken. - vermengen met de brief ui 'man met cello'. als ik iemand iets wil vertellen over de cello dan begin…

 • Artikel

the artist way- s ochtends wakker worden

Bart van Rosmalen

Dat onbevangen moment in de ochtend. Het puur scheppende. clocks and clouds. 1-Kan ik het 'scheppende' in de ochtend vangen? Het gaat over het moment van wakker worden. hoe…

 • Artikel

Machine gun- neermaaien van de muzen

Bart van Rosmalen

tweeluik ten opzichte van clocks and clouds - the artist way heet) gaat over een setting van inspiratie delen. Daarin dat heilige willen neermaaien met een machinegeweer. vooral…

 • Artikel

de trap af- struikelen/ vallen

Bart van Rosmalen

wonderlijk verhaal over bijna zelf van de trap vallen, de koffie pot laten vallen die in scherven valt, daar tegenover de veel vrolijker kant van Bernlef en Thelonius monk die…

 • Artikel

wie is er niet? vaderverhaal

Bart van Rosmalen

de muziek is Bach vijf. wiens vragen? waarin was hij een muze? Pas op want dat dubbelt met BACH en met andere hoofdstukken!! En de tegenkleur niet vergeten: aanzetten van de…

 • Artikel

het krijgen van kritiek- god bless my solo

Bart van Rosmalen

Gaat over de korte inhoud, de kritiek en de muziek is die van god bless my solo. Het krijgen van de kritiek is dat 'wat vraagt dit van mij'. en hoe lang me dat nog bezig houdt.

 • Artikel

de cello in het werk?

Bart van Rosmalen

(op het feest volop spelen, maar op de promotie? waarom zo moeilijk in het werk?) Wat is de muziek?? impro? DUS MEER MUZIEK DAT HOOFDSTUK IN Na de ontvangst van de bul sta ik

 • Artikel

Aan-tekeningen

Bart van Rosmalen

de dag na mijn promotie word ik wakker met een verlangen om te gaan tekenen. Komen eigenzinnigheid. duiken voor kritiek. het zelf wel oplossen. Move van een kreeft. In naar voren.

 • Artikel

DEEL II eigen stem vinden

Bart van Rosmalen

wat ging eraan vooraf. Waarom biografisch onderzoeken? Gaat letterlijk over eigen stem. over sensualiteit. over competitie. dwars zijn. thuis voelen op de piano. mechanische orde…

 • Artikel

de wonderbaarlijke mandarijn

Bart van Rosmalen

Actuele urgentie? een van de acts die het meest aanspreken is dat ik laat horen wat ik als klassiek cellist heb moeten leren. Het keurslijf van het cellospelen. En dat als ik s…

 • Artikel

wil ik of moet ik?

Bart van Rosmalen

Kies ik zelf. Of wordt ik op het spoor gezet. (tyoisch ook de afwezigheod van eigen stem) Wonderlijke ontvankelijkheid. ik moet wel. Er hangt er een. er wordt er een gemaakt. De…

 • Artikel

overal staat wel een piano

Bart van Rosmalen

piano als een vluchtheuvel in de wereld. Amsterdam CS verlangen. In coronatijd gegaan. de stilte. de zon. de kapotte toetsen.

 • Artikel

DEEL III Beste M

Bart van Rosmalen

in deel III schrijf ik brieven aan de muzen volgens het oude recept O muze. Maar toch voorzichtig met die oude verhevenheid daarom Beste M. Kan misschien in de dialoog vinden. Of…

 • Artikel

DEEL IV droedels en 'niemand'

Bart van Rosmalen

er zijn allerlei scenes die over 'het gewone gaan. het niet verhevene. het alledaagse. Daar horen de droedels misschien ook wel bij. Het kleine en onooglijke. Het niemand zijn.

 • Artikel

Dwars!

Bart van Rosmalen

Dit is een lekker duivelse tegen-de-keer-in scene. Gaat over alles wat verboden is. En dat toch willen doen. Vals spelen. Alles wat niet mag. En die rare dove oude oom er doorheen.

 • Artikel

Bach- taal en muziek

Bart van Rosmalen

ik schrijf een hoofdstuk waarin ik op zoek ga naar Bach. voor cellisten is dat mssch wel god. zes suites de 'schrift'. Speel altijd. altijd opnieuw nieuw. daarin komt iets tot mij.

 • Artikel

the unanswered question

Bart van Rosmalen

muziek van de promotie is die van een unanswered question. dat is in dat punt van wat op je toekomt. staat precies op de drempel van het onbekende

 • Artikel

DEEL I Ora est

Bart van Rosmalen

Gaat allemaal op of rond de dag van de promotie. the unanswered question, het verhaal/de kritiek/ de solo, wakker worden, machine gun, de trap af, de cello in het werk (tot aan…

 • Artikel

Een dialoog over het muzisch perspectief

Daan Andriessen, Bart van Rosmalen

Bart van Rosmalen en Daan Andriessen geven hun kijk op het muzisch perspectief op goed werk. Beiden zijn de initiatiefnemers van de Werkplaats Muzisch Onderzoek, een plek waarin…

 • Artikel

Journaal 6

Bart van Rosmalen

Gast is Daan Andriessen. Als lector methodologie van Praktijkgericht Onderzoek bij Hogeschool Utrecht zoekt hij de grenzen op van onderzoek. Hij is mede-initiatiefnemer van de…

 • Artikel

Journaal 5

Bart van Rosmalen

Gast is kunstenaar Marjolijn Zwakman over kunst in context. Hoe vind (en bewaar) je de balans tussen zelf in vervoering raken en de klant in vervoering brengen? We kijken naar…

 • Artikel

Journaal 3

Bart van Rosmalen

Gast is Patrick van der Bogt, onderwijsvernieuwer, docent en onderzoeker verbonden aan Hogeschool Utrecht. Nu we door beperkingen op digitaal verkeer zijn aangewezen is van der…

 • Artikel

Journaal 2

Bart van Rosmalen

Gast is Marinda Verhoeven, directeur school of design HKU. Om een impuls aan haar leiderschap te geven koos Verhoeven ervoor om haar eigen makerschap aan te wakkeren in plaats van…

 • Artikel

Journaal 4

Bart van Rosmalen

Gast is Jos Schillings, directeur Utrechts Conservatorium (HKU). Van origine is Schillings fluitist, toen musicoloog en toen docent muziek. Muziek als grondtoon zou je kunnen…

 • Artikel

het fragiele

Bart van Rosmalen

 • Artikel

tekenen des tijds

Bart van Rosmalen

Na de eerste week van beperkingen in de crisis was ik erg onrustig geworden. Ik bedacht dat ik misschien in de weekends weer moest gaan tekenen. Vertragen in dat stille stuk van…

 • Method

voorstel voor reflectie op werkplaats

Elke manier van werken in de werkplaats is ook een vorm van 'onderzoekend werken'. Dus uit elk time-slot op het programma kan materiaal komen waar je wat aan hebt. Er is geen…

 • Method

10-puntsreflectie

Met deze reflectie vorm ontstaat een prachtige zowel narratieve als analytische verslaglegging van een sessie waarin alle individuele stemmen hoorbaar blijven. De meerstemmigheid…

 • Item

Tekst theatrale dialoog

Met Mariska Knijnenburg voer ik een theatrale dialoog uit. Ieder van ons schrijft een tekst naar aanleiding van één van de beelden. Daarna zet ik er de vraag boven waarmee ik deze…

 • Artikel

24- de leermeester

Bart van Rosmalen

wat leerde je van wie? van wie heb je wat/dit geleerd?

 • Artikel

4- het moment

Bart van Rosmalen

Als je terugdenkt, wat springt er dan uit, wat was hét moment?

 • Artikel

Podcast WENDINGEN - Afl. 3 Opzoeken van Tegenstellingen - Muze Kalliope

Bart van Rosmalen

 • Artikel

1- beroep doen op een bron

Bart van Rosmalen

....en als je vanuit een bron van inspiratie zou spreken?

 • Method

Theatrale dialoog

De Theatrale Dialoog gaat heel direct over het belichamen van verbinding en het delen van intrinsieke waarden. Mij treft ook jaren later nog steeds de intensiteit van de…

 • Reflection

Veld van Liefde

Samen met 7 andere kunstenaars exposeren wij ons werk. Bart maakte een serie tekeningen met als titel ‘Muziek’. Anouk maakte een serie gedichten met de titel ‘Lichaam’, Van 8…

 • Reflection

opzet werkwijze

Hoe kunnen we de contouren die we 10 september maakten nu concreet uitwerken naar onze praktijk als deelnemer? Mag ik je vragen om (voor 1 oktober) in max 2 A4 een aanpak op te…

 • Reflection

formeren onderzoekgroep

De invalshoek in onze groep binnen de Goed Werk Expeditie is die van de ‘eigenzinnige professional’. Hoe kan eigenzinnigheid in het werk bijdragen? We hebben na een paar uur…

 • Reflection

werking zintuiglijk werk

Mijn interesseerde de vraag wat nu de werking van het zintuiglijk werk (maak voor elkaar een beleving en voer die om en om uit met de geblinddoekte ander) was in de groepsdynamiek.

 • Reflection

Verder met: on dialogue

"Now, from time to time that tribe met like this in a circle. They just talked and talked and talked, apparently to no purpose. They made no decisions. There was no leader. And…

 • Evenement

GWE 13 sept 2018

Met de andere begeleiders van afgelopen donderdag is afgesproken dat ieder van ons een samenvattend stukje maakt dat een beeld geeft van werkwijze/ opbrengst/ casuïstiek en…

 • Artikel

Muzisch werken geeft ruimte

Stannie Driessen, Bart van Rosmalen

Muzische Professionalisering bij Vilans. Zorgen dat mensen die zorg nodig hebben zoveel mogelijk het leven kunnen leiden dat bij hen past. Dat is waar Vilans, kenniscentrum voor…

 • Artikel

Cahier 2

Bart van Rosmalen, Mieke Moor

Een uitgave waarin de lectorale rede van Bart van Rosmalen en een artikel dat hij schreef over makerschap door Mieke Moor, Suzan van Dieren en Niek Pronk is bewerkt tot een…

 • Reflection

Akademietheater Utrecht 26-9

Voorstelling 'Lang voor er woorden waren' - Anouk Saleming en Bart van Rosmalen Datum: 26-9-2019 Plaats: Grote zaal, Akademietheater, Janskerkhof 17, 3512 BM Utrecht Tijd: 20.00…

 • Reflection

nacht van de literatuur

Dit jaar hebben we een 'eigen' zaal in de nacht van de literatuur in Amersfoort! De mannenzaal. We spelen van 22.30-23.30 de complete voorstelling. Zeer vereerd daartoe te zijn…

 • Reflection

Wat heb je van wie geleerd?

Voor haar afscheid van HKU en de overstap naar Theater Kikker heeft bestuurder Desiree Majoor gevraagd of wij het nummer 'wat heb je van wie geleerd' willen spelen. Dat nummer

 • Reflection

Feminarium 4

Tegenstellingen. In het dagelijks werk in organisaties lijken tegenstellingen vaak uit te nodigen om ze te overbruggen, om ze te verzoenen. Die inzet is dan gericht op verbinden

 • Artikel

kernbegrippen

Bart van Rosmalen

Vier kenmerkende aspecten en vier wetenschappelijke bronnen die de manier waarop we onderzoek doen in het lectoraat muzische professionalisering onderbouwen. interventies. Welke…

 • Artikel

Connecting Conversations

Bart van Rosmalen

Hoe kunnen professionals over de grenzen van hun disciplines heen met elkaar spreken? Die vraag komt in mijn werk centraal te staan. Datum: 09-16

 • Artikel

Vervoering

Bart van Rosmalen

De vervoering van het zingen staat in verbinding met de meer reflectieve en verklarende functie van ‘bezingen’. Datum: 09-16

 • Artikel

Meer Maker worden

Bart van Rosmalen

Ken je dat? Meer protocol, strengere verantwoording, hogere resultaatverplichting en inspelen op snel veranderende eisen van 'buiten'? Datum 11-17

 • Artikel

Video: De openbare les

Bart van Rosmalen

De openbare les van Bart van Rosmalen. Datum: 09-16

 • Reflection

Vilans- 20 juni

 • Reflection

Stand still be Wise- 18 juni

 • Reflection

28 juni- Buitenkunst

 • Reflection

Ni dieu, Ni Maitre

Kunnen we anders organiseren? Vanaf de XXste eeuw wordt de samenleving in toenemende mate bepaald door wat we organizational society zijn gaan noemen: een inrichting van de…

 • Artikel

Zullen we even stil zijn?

Bart van Rosmalen

Het voor Blad opnieuw vormgegeven artikel van Bart van Rosmalen over het ongemak van stilte op het werk.

 • Artikel

Kunst en ondernemen

Bart van Rosmalen

Bart van Rosmalen beschrijft 5 wendingen die je in je werk kunt toepassen om ruimte te maken voor een ander geluid, een andere stem.

 • Artikel

Variaties maken

Bart van Rosmalen

Introductie van Bart van Rosmalen over de werking van het maken van variaties en de manier van werken in de werkplaats Muzisch Onderzoek.

 • Reflection

29 april 19

Vierde tekening 'complexiteit en makerschap'

 • Reflection

26 april 19

Complexiteit en makerschap? Dat onderzoeken we binnenkort in Musework Live! Daar komt de gedachte in naar voren dat 'maken' kan bijdragen aan het navigeren door een complexe…

 • Reflection

27 april 19

Tweede tekening in de reeks 'complexiteit en makerschap'.

 • Reflection

28 april 19

Derde tekening in de reeks 'complexiteit en makerschap'.

 • Reflection

30 april 19

Tekening vijf in de serie 'complexiteit en makerschap'

 • Reflection

1 mei 19

Zesde tekening ‘complexiteit en makerschap’

 • Reflection

verhoeven over enthousiasme

OP 1 april lezen we met een aantal studenten van de Master Kunsteducatie een tekst van de filosoof Cornelis Verhoeven over enthousiasme.Het gaat om de pagina's 233 tot en met 268…

 • Artikel

Muzische Professionalisering

Bart van Rosmalen

Wanneer u interesse heeft in het promotieonderzoek Muzische Professionalisering, en het bijbehorende boek wilt bestellen, dan kan dit via uitgeverij IJzer . Foto: Frederique…

 • Artikel

Beleidscontext van het lectoraat in HKU

Bart van Rosmalen

Hoe verhoudt het lectoraat muzische professionalisering zich tot het instellingsplan HKU? Hieronder de zes thema's en telkens een stukje uitwerking van ons lectoraat die daarmee…

 • Artikel

Een ontmoeting tussen kunst en organisatie

Bart van Rosmalen

Het maken van de kunst is als een gesprek: het werk vertelt je dingen die je nog niet wist.... Datum: 2013

 • Artikel

De professionalisering draait door

Bart van Rosmalen, Anouk Saleming

De variatie op ‘De Wereld Draait Door’ voor het afsluitende programma is meer dan een kwinkslag. Datum: 09-17

 • Artikel

Zullen we even stil zijn?

Bart van Rosmalen

Stilte voert ons mee naar waar we het niet precies weten. Publicatie in Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties. Datum: 03-18

 • Artikel

Performatief onderzoek in het kunstvakonderwijs

Bart van Rosmalen

Normatieve vragen en morele uitdagingen spelen een steeds grotere rol in professionele organisaties. Auteur: Bart van Rosmalen. Datum: 2013

 • Artikel

Verbindende gesprekken

Bart van Rosmalen

Hoe kunnen professionals in kunst, wetenschap en bedrijfsleven door hun jargon heen breken en in een verbindend gesprek terechtkomen? Datum: 2010

 • Artikel

Het gesprek als theater

Bart van Rosmalen

Hoe draagt een muzisch perspectief bij aan de uitoefening en de maatschappelijke positionering van het vak begeleidingskunde? Datum: 12-'17

 • Artikel

Connecting Conversations

Bart van Rosmalen

Wat kunnen een accountant, een zorgprofessional, een kunstenaar en een filosoof met elkaar delen? Datum: 2016

 • Artikel

The Living Experience: 'What is going on Here?'

Bart van Rosmalen

Key note from Bart van Rosmalen, performed at the ELIA conference. Auteur: Bart van Rosmalen. Datum: 07-17

 • Artikel

Openbare les in Waardenwerk

Bart van Rosmalen

De openbare les die Bart van Rosmalen gaf op 29 september 2016, is in volledige tekst opgenomen in Waardenwerk 2016, nr 66-67. Datum 09-16

 • Achteraf

Proefschrift uitgelegd

Hoe maak je in een kwartier duidelijk waar het onderzoek over gaat? In een zogenaamd lekenpraatje. En zoals de muzen: door te spelen en te vertellen. Muzische Professionalisering…

 • Artikel

Lekenpraatje Muzische Professionalisering

Bart van Rosmalen

'Lekenpraatje' over Muzische Professionalisering. Datum: 01-16

 • Artikel

Muzisch Professionalisering (Tijdschrift voor Coaching)

Bart van Rosmalen

Door over de traditionele maatschappelijke, organisatorische en persoonlijke grenzen te kijken ontstaan fraaie initiatieven en innovaties. Datum: 03-16

 • Reflection

complexity- edgar morin

 • Reflection

verzaken?

Tekstje nav een lang citaat van Cassianus in het boek ‘levenskunst’ van Joep Dohmen

 • Reflection

werking goed werk concept

Als je goed werk wil verdiepen met welke interventies kan dat dan? Hoe komt werking in het werk op gang?

 • Evenement

Feminarium- wendingen

Artist in Residence bij de Baak centrum voor leiderschap en ondernemerschap. Met Bart van Rosmalen, Anouk Saleming, Carlijn Voorneveld, Peter Rombouts, Annemiek Vera en anderen

 • Reflection

Feminarium 11

Mag ik dezelfde woorden, dezelfde vraag nog een keer horen? Er is iemand aan het woord. Jij luistert. De persoon die spreekt zegt iets wat jij eigenlijk niet zo goed begrijpt; of…

 • Reflection

Feminarium 8

Mag ik een moment van je? Ik neem de kaartjes van wendingen mee en stel me voor hoe we ze met de vraag ‘mag ik jou éen muzikaal/ poetisch moment geven’ vanmiddag als pop-up in de…

 • Reflection

de plaats van muze en mythologie

perseus, orpheus er in. en zo verder.  Er komen door de mythe van Perseus nog drie begrippen bij mij op. - de 'overgang' van het gewone naar het in vervoering zijn. - de…

 • Reflection

Feminarium 5

werken met metaforen

 • Reflection

Feminarium 3

Herfst in de lucht...... Vandaag is het aankondigende filmpje over ons werk als Artist in Residence op Landgoed de Horst in en vanuit het Feminarium online gegaan, werkten we aan…

 • Reflection

Feminarium 1

Bart en Anouk nemen hun intrek in het feminarium van de Baak op landgoed de horst. Niek Pronk maakt een foto en video verslag als basis voor de podcast die daar gemaakt gaat…

 • Reflection

Feminarium 2

Een buitenkans. Vandaag kunnen we met ons werk als 'artist in residence' bij de Baak terecht in Atelier de Blauwe Kei. Misschien wel de fijnste plek op Landgoed de Horst: een…

 • Evenement

een tweede boek.....

Op 17 mei heb ik (Bart van Rosmalen) in mijn rol als lector een lectorale rede over een muzisch perspectief op goed werk uitgesproken. De videoweergave daarvan is hier te vinden:…

 • Evenement

Je overgeven aan het maken

Op vrijdagmorgen 1 juni a.s. zal de volgende bijeenkomst gepland van onze NP-lectorengroep plaatsvinden, van 10 tot 12.30 u, in het gebouw van de HKU, Nieuwe Kade no 1, Utrecht.

 • Reflection

24 nov

 • Reflection

Waarom teken ik?

Laten we in de zomer van 18/19 ieder een artikel maken. Dat was de afspraak. We hebben daartoe een basisvorm met drie ingrediënten opgesteld: 1- een casus in het werk waarin het…

 • Reflection

lang voor er woorden waren

Ken je die momenten? Iets spreekt je aan, nog voor je er de woorden voor hebt. In de ochtend als je wakker wordt en de dag nog even geen tekening heeft. Of onderweg als in de…

 • Reflection

performatief toezicht

Fijn dat we vandaag een intensief debat voeren over de werkelijke betekenis van performatief toezicht. Dat is het subplot van de dag. Ik kan nu, na diverse cliffhangers met…

 • Reflection

Eerste werkopzet

De werkopzet is als volgt: I- van rede (en boek muzische professionalisering) naar onderzoekprogramma. Over de uitwerking van de rede naar het lectoraat programma in a

 • Reflection

v,s,m en goed werk

Vertellen, spelen, maken en Goed Werk   Wat mij blijft fascineren is dat je Goed Werk kan uitpakken in 3 E’s. GW is niet enkelvoudig, maar meervoudig. Dus is mijn vraag als ik hem…

 • Reflection

contouren 2019

2019 is het eerste volledige boekjaar van het lectoraat in de nieuwe periode juni 18- juni 22.

 • Method

De kunst van het vragen

De kunst van het vragen is een vorm die directe samenwerking faciliteert in een groep zonder moderator. De groep hoeft elkaar niet te kennen om toch te kunnen samenwerken.

 • Reflection

Indrukken vraagt om uitdrukken

Ik leef van binnen naar buiten denk ik wel eens. Er zit iets in mij en dat moet er uit. Dat neemt ruimte in. Dat vindt zijn plaats. NEE denk ik dan. Het is precies andersom. Ik…

 • Artikel

11- betekenis verdiepen

Bart van Rosmalen

Zullen we eerst vertellen wat we hoorden, voordat we vragen en commentaar gaan afvuren?

 • Artikel

12- doen alsof

Bart van Rosmalen

Kunnen we spelen waar we over spreken, al is het maar met wat voorwerpen op tafel?

 • Artikel

13- fysieke nabijheid

Bart van Rosmalen

Laten we de tafel wegzetten en op gaan staan, dicht bij elkaar

 • Artikel

14- lang aankijken

Bart van Rosmalen

Zullen we, al is het maar twee minuten, elkaar in de ogen kijken zonder te spreken?

 • Artikel

15- twee pennen één papier

Bart van Rosmalen

als we samen op één blaadje werken in plaats van ieder voor zich...

 • Artikel

16- de kunst van het vragen

Bart van Rosmalen

mag ik jou als antwoord op jouw vraag mijn vraag cadeau geven?

 • Artikel

17- podium maken

Bart van Rosmalen

vraag aan degene die iets gaat vertellen: 'waar en hoe wil je ons hebben?'

 • Artikel

18- narigheid tóch vertellen

Bart van Rosmalen

uitnodigen om stil te staan bij tragiek in of buiten het werk

 • Artikel

19- choreografie van het werk

Bart van Rosmalen

zullen we voor de verandering anders gaan zitten?

 • Artikel

20- verstoring

Bart van Rosmalen

zonder logica tussendoor iets heel anders doen: dansen...

 • Artikel

21- maak iets

Bart van Rosmalen

'maak iets' is de kleinste zin die in beweging zet.

 • Artikel

22- het gesprek als theater

Bart van Rosmalen

stel dat ons gesprek een voorstelling zou zijn....

 • Artikel

23- meerstemmigheid

Bart van Rosmalen

welke stemmen kan je in jouw innerlijke dialoog onderscheiden? wie zegt wat?

 • Artikel

25- lievelingsmuziek

Bart van Rosmalen

wie neemt morgen drie minuten lievelingsmuziek mee?

 • Artikel

26- associatief schrijven

Bart van Rosmalen

zonder terughouding je laten gaan op papier, je pen volgen in wat die zegt.

 • Artikel

27- waarnemen

Bart van Rosmalen

wat hoor je, wat zie je en wat roept het op?

 • Artikel

10- iets vieren

Bart van Rosmalen

Valt er nog iets (kleins) te vieren en hoe zullen we dat dan doen?

 • Artikel

9- het orakel

Bart van Rosmalen

Zou het toeval een handje geholpen kunnen worden?

 • Artikel

8- stilte en spreken

Bart van Rosmalen

Zullen we een paar minuten spelen met de stiltes tussen de zinnen?

 • Artikel

Podcast WENDINGEN - Afl. 2 Kunstenaar in de Hoek - Muze Kalliope

Bart van Rosmalen

 • Artikel

6- schrijven in een gesprek

Bart van Rosmalen

Lukt het om even stil te staan bij wat er is gezegd en kun je daar voor jezelf kort over schrijven?

 • Reflection

als jij niets te zeggen weet

 • Reflection

tegenstellingen

Man met cello is klassiek opgeleid meer toon, meer toon werd hem toegeroepen de hele stok, de hele stok en druk houden niet vegen, niet vegen vibreren met een groot vibrato ook…

 • Reflection

Juli

de muren zijn betekend in de schemering van een grot wat is het witte? vraag je is het een hand, een klauw of een monster? Een wit dat wil grijpen een wit dat wil bijten  dát wit…

 • Reflection

11 juli

het donker in gaan de invallende duisternis toelaten  eng is dat, durf ik dat, mag ik dat, wil ik dat het zwarte potlood zijn diepste zwart laten zien afdalen mij overgeven aan de…

 • Reflection

15 en 30 september

Vandaag (30 sept) begin ik aan een 'artikel' van of met of over tekenen. Op allerlei plekken in de reeks dag tekening teksten op laten komen is wat ik doe Terwijl ik de laatste…

 • Reflection

Augustus

 • Reflection

Augustus

 • Reflection

Juli

 • Reflection

Juli

 • Reflection

Juli

 • Reflection

Juli

 • Reflection

Juli

 • Reflection

Juli

 • Reflection

12 juli

 • Reflection

10 juli

vreemd en vertrouwd tegelijk jou weg willen leggen, jou achter me willen laten toch weer naar je kijken jouw ongerijmdheid wel willen, maar niet kunnen oplossen, jouw chaos niet…

 • Reflection

9 juli

uit de herinnering: ik zit aan zee op een strand van stenen wel mijn potloden mee maar geen papier de stenen worden opgepakt een voor een ze worden betekend ze krijgen betekenis…

 • Reflection

13 juni

23 jaar geleden op de dag af kwam hij eraan nu bij de herinnering sta ik vroeg op het eerste dat ik zie is wit papier dan komt het gaandeweg dit de rondedans negen muzen het…

 • Reflection

10 juni

het riet komt terug. dat zijn de verticalen. de sigaren zijn kleine hoofden met armen. de boom staat in een wolk. geen enkel gezicht heeft ogen. water is getekend en water is er…

 • Reflection

6 juni

Direct na maken van snelle schets in de ochtend onafhankelijk daarvan een wonderlijke droom op een app van A Ik droomde dat er sneeuw lag in Hilversum En jij was bang dat het dak…

 • Reflection

4 juni

Dit was snel in de ochtend. Het werd een volle dag. Optreden in het Spant op het congres voor mantelzorg. Later in de middag werken op het lectoraat met onverwachte grote…

 • Reflection

2 juni

Ik zit op de bank en kijk televisie. Onrust. Ik wil niet meer kijken. Verlangen naar iets anders. Zal ik mijn tekenspullen er nog bij pakken? Alles is zoals het is: avond, tv

 • Reflection

11 juni

dag tekening wordt betekenisloos zonder tekening blijven het gedachten dag boek

 • Reflection

kritische reflectie

We speelden om 2300 in stadsbrouwerij de drie ringen. Op het laatste moment vroegen we of Antoine de organisator ons aan wilde kondigen. We besloten mede vanwege het late tijdstip…

 • Evenement

de moed der verbeelding

In het boek 'onzichtbare steden' van Italo Calvino wordt wereldreiziger Marco Polo adviseur van Kublai Khan. Hij 'adviseert' de keizer door verzonnen verhalen over denkbeeldige…

 • Reflection

In beeld

we experimenteren met hoe het publiek te werven en gaan met een directe uitnodiging langs de tafels. we maken een playlist die goed toegankelijke nummers bevat waarin we denken…

 • Reflection

De vraag waar ik aan werk deze NRO bijeenkomst.

Hoe kan het concept van goed werk ons in de praktijk van ons werk helpen?

 • Method

Contemplatieve Dialoog

Het samen lezen en bespreken van teksten is niet zelden teleurstellend. Het blijft vaak bij een uitwisseling van individuele leeservaringen en opvattingen die elkaar in zienswijze…

 • Evenement

21ste-eeuwse vaardigheden in het MBO en HBO.

Met studio 21cs werken we aan toekomstagenda 21st century skills in metaalkathedraal.

 • Evenement

onzichtbare steden

In het boek 'onzichtbare steden' van Italo Calvino wordt wereldreiziger Marco Polo adviseur van Kublai Khan. Hij 'adviseert' de keizer door verzonnen verhalen over denkbeeldige…

 • Reflection

Onzichtbare steden

Vandaag in het kennisfestival Utrecht slimme en creatieve stad'. Afsluitende theatrale lezing door HKU Lectoraat kunst en professionalisering: Onzichtbare steden 17.00 uur…

 • Reflection

Welke vraag gaat het om?

 • Reflection

twee cello's

Voor de opening vraag ik Frans van Zoest (Vilans) zijn cello mee te nemen. We vertellen het publiek precies onze afspraken. En dat we nog nooit eerder speelden. 1- Om de beurt…

 • Reflection

wat is goed werk voor mij?

  we spelen met de kaartjes geven en krijgen antwoorden op de vragen wat is goed werk voor mij? voor jou? zo ontstaat een poppetje een mensbeeld een beweging vanuit de oksels…

 • Reflection

brongesprek in beeld

 • Reflection

Trends

Een trend is: - verandering in waarden en behoeften - gedreven door krachten vaak niet beïnvloedbaar - uitend in manifestaties in de praktijk van leven en werken

 • Reflection

opstelling van een gesprek

We werken 'buiten in de kuil'. Bij de inleiding van een van de groepen ontstaan de bijgaande beelden als vanzelf. Iets dat je nooit voor een gesprek zou bedenken en wat toch (of…

 • Reflection

wat is de context

Als context voor onze (bart/anouk) interventie krijgen we een mail mee en spreken we door de telefoon met Iro. Het beoogde 'maken na afloop' wordt een gesprek, omdat de tijd te…

 • Reflection

de zolder als stage

 • Reflection

de stilte van orpheus

Wat het verhaal van Orpheus doet is dat het ons de woorden ontneemt. We weten niet wat we moeten zeggen. Dat is een sterke werking die optreedt bij kunst als interventie. Die…

 • Reflection

werkwijze-werkplaats

Vanuit het concept Muzische Professionalisering waar ik (Bart van Rosmalen) in2016 op promoveerde zou ik samen met Anouk Saleming op de 24-uurs van 4 en 5 april met jullie aan…

 • Reflection

op verhaal komen

we werken met de uitnodiging om een verhaal te maken om uit een impasse te komen

 • Reflection

stavaza jaarplan 2018

Het jaar 2018 valt voor ons lectoraat uiteen in twee delen. De eerste helft is het lectoraat 2014-2018 afgerond. De tweede helft (vanaf 1 juni) start een nieuwe periode 2018-2022.

 • Reflection

beginnen: potlood en papier

In een maak- driedaagse met een groep theatermakers, beeldend kunstenaars en musici (vriendelijk gehost door buitenkunst- Dronten) onderzoek ik de mythe waarin Orpheus zijn…

 • Evenement

Hij zag dat het goed was

Interesse in creatieve maakprocessen? Heb ik! Dan is het leuk om het verhaal van de schepping er even bij te pakken. Na een welbestede werkdag kijkt de schepper er nog eens naar…

 • Reflection

van intervisie naar interventie

- intervisie in 18-19 met uitgebreidere intake. Een gesprek van een uur. Daarin aftasten wat de onderzoekvraag van de studieleider is of zou kunnen zijn, de fascinatie. Samen…

 • Reflection

eigenaarschap

Wat bedoelen we als we 'eigenaarschap' zeggen? Het woord wordt heel veel gebruikt. Maar wat betekent het en hoe werkt het in de praktijk, mijn praktijk, jouw praktijk, onze…

 • Reflection

teamleren?

Verschil tussen een opdracht en een opgave. We spreken met Bob Houtkamp, provincie Zuid-Holland. maatschappelijke opgave vraag voorbij je taak en rol te gaan. laten we doen en…

 • Reflection

Verkenning

In het NRO project doen we actieonderzoek. Met drie lectoren spreken we regelmatig met de drie projectleiders die elk in een MBO school werken met teamontwikkeling in drie…

 • Reflection

7 minuten

ik citeer het woord snappen voordat ik verder kan en 'weten wat ik niet-weet' voor ik verder kan. Ik kan niet schrijven deze 7 minuten. Zo voelt het. Mijn hoofd draait overuren.

 • Reflection

performatief tekenen

In het college heb ik een klein experiment gedaan. Tekenblok neergelegd. Potlood gepakt. Verteld over de wonderlijke situatie van beginnen. Blank afwachtend papier dat niks…

 • Evenement

Dagtekening

College van Bart van Rosmalen op uitnodiging van Bas van den Berg op de UvH

 • Reflection

Wat is de context?

Op vrijdagmorgen 1  juni a.s. zal de volgende bijeenkomst gepland van onze NP-lectorengroep plaatsvinden, van 10 tot 12.30 u, in het gebouw van de HKU, Nieuwe Kade no 1, Utrecht.

 • Evenement

Platform 21 CS

 • Reflection

Cello als onderzoekinstrument?

Op 2 juni zijn er een paar dingen om te onderzoeken:  - hoe ruzie op het toneel uit kan werken. Het verwijt dat de tegenspeler eigenlijk niks te zeggen heeft wordt uitgespeeld. De…

 • Reflection

wat is de context

FRAME | SET | MATCH Bouw mee aan de onderzoeksagenda 21st century skills voor (toekomstige) professionals Op 5 juni 2018 in de Metaalkathedraal in Utrecht komen we met een…

 • Reflection

bijdrage aan agenda 21cs

Met studio 21cs werken we aan toekomstagenda skills 21cs in metaalkathedraal. Eerst samen met Janny Rodermond, later met Anje Ros en Ellen Sjoer werken we aan een verbinding…

 • Reflection

het potlood en het papier

Ik zit op de bank en kijk televisie. Onrust. Ik wil niet meer kijken. Verlangen naar iets anders. Zal ik mijn tekenspullen er nog bij pakken? Alles is zoals het is: avond, tv

 • Reflection

wat is de context

Uitnodiging Festival Kersenboomgaard. Zaterdag 2 juni ben je van harte welkom om te komen genieten van het festival ‘Tussen Kunst & Kers’ in de kersenboomgaard Leidsche Rijn.

 • Artikel

Vijf wendingen in Kunst en Ondernemen

Bart van Rosmalen

Wat is eigenlijk de overeenkomst tussen kunst en ondernemen? Auteur: Bart van Rosmalen. Datum: 01-18

 • Reflection

36 artikelen in anderhalf uur

Reflectie op de werkvorm: 'De Kunst van het Vragen' door Bart van Rosmalen.

 • Reflection

de conferentie

5 oktober 2017 Conferentie en afscheidsrede Harry Kunneman Save the Date In samenwerking met de Universiteit voor Humanistiek organiseert het Gezelschap Waardenwerk op…

 • Reflection

Mij verhouden tot Kunneman

UIT MIJN PROEFSCHRIFT MUZISCHE PROFESSIONALISERING ..... In 2009 ga ik op bezoek bij Harry Kunneman van de Universiteit voor Humanistiek om te spreken over de vragen die uit mijn…

 • Reflection

opzet workshop

Hieronder het zogenaamde 'bestek' in wording. Het kan helpen om de door ons beoogde toepassing van het scenario op de LKCA dag op 2 oktober door te lezen. Daaruit blijkt dat er…

 • Reflection

maitland late 2 oktober

Hoe geef je als professional en organisatie antwoord op de vraagstukken van nu? Evenement details maandag, 2 oktober 19:30 uur 0343 55 61 79 Maitland Late…

 • Reflection

De kunst van... Toekomst Creëren

De jaarlijkse dag van het LKCA voor professionals en bestuurders in de amateurkunst, buitenschoolse cultuureducatie en participatieve kunst onder de titel De Kunst van… Dit jaar…

 • Reflection

stichting special arts

    De Special Arts Inspiratie- en netwerkbijeenkomst 2017 vindt dit jaar plaats tijdens de jaarlijkse dag van het LKCA voor professionals en bestuurders in de amateurkunst

 • Reflection

ondernemen in verandering

Woensdag 11 oktober wordt dr. A.G. Grit geïnstalleerd als lector 'Ondernemen in verandering'. Voorafgaand vindt een symposium plaats met als titel 'Zoeken, faciliteren en creëren…

 • Reflection

Reflecting through Making

‘Why not make a drawing to reflect’ is the invitation. ‘I cannot draw’ might very well be the answer, ‘it is not part of my work as a professional’. The inviter however continues:…

 • Reflection

de wereld in je hand

reflectie bij wendingen

 • Method

Beginnen zonder te spreken

De docenten van de Docent Theater opleiding organiseren met elkaar bijeenkomsten over vernieuwing van het curriculum. Er ontstaan ideeën om de bijeenkomsten op een nieuwe manier…

 • Vooraf

Reflectie vooraf

In de aanloop van deze tweedaagse over goed werk stel ik mezelf wederom de vraag hoe het muzische kan bijdragen aan goed werk. Ik richt me weer op het fundamentele onderdeel van…

 • Reflection

tekstvoorbeeld

Twee mensen lopen op blote voeten langs de waterlijn Het is nacht Wolken hangen als ongeschreven regels in de lucht De maan komt tevoorschijn en laat het zand wit oplichten De zee…

 • Reflection

uitnodiging

Heel graag nodig ik je uit voor de voorstelling/ boekpresentatie Maangezichten op zondag 14 mei vanaf 15.30 in de grote zaal van Het Wilde Westen, Everard Meijsterlaan 1b, Utrecht.

 • Reflection

Wereldobservatorium en Saussure

Een paar aantekeningen aangeharkt: Ruben Jacobs vertelt over de biografie van Arend Turell. Hij deelde de mens wat creativiteit betreft op in twee soorten: de dynamische mens en…

 • Evenement

Boek Muzische Professionalisering genomineerd

Heel verheugd zijn we met de nominatie van het boek Muzische Professionalisering van Bart van Rosmalen voor OOA Boek van het jaar 2016.

 • Evenement

Klankkleur & De kracht van improvisatie

Komende woensdag komen er twee bijzondere musici naar theater Maitland: hoboiste Helena Gaunt in London verbonden aan de Guildhall School of Music and Drama en blokfluitist Eric…

 • Reflection

Kunstenaar in de hoek

Vandaag was ik kunstenaar in de hoek. Iedereen was in groepjes aan het timmeren. En ik mocht aan het slot vanuit de kunst (de hoek dus) reageren! Eenzaam maar niet alleen die rol…

 • Reflection

Vervoering

Meer over de achtergronden van dit project vanuit het perspectief van van Rosmalen in dit artikel.

 • Reflection

Stilte en Verbinding

Meer over de achtergronden van dit project vanuit het perspectief van Anouk Saleming

 • Reflection

Het scenario

Om 15.00 spreek ik Guus Brackel (Bout &Partners) door de telefoon om te onderzoeken of hij met zijn groep 's avonds om 19.15 naar de voorstelling komt. Zijn vraag is 'heb je een…

 • Reflection

brief

Lees meer over de achtergronden van dit project vanuit het perspectief van Anouk Saleming in bijgaand ditgitaal artikel.

 • Reflection

vervoering- artikel

Lees meer over de achtergronden en het maakproces van het project in bijgaand artikel van Bart van Rosmalen

 • Reflection

het scenario

hierbij het scenario

 • Reflection

Momenten

Een tocht langs projecten in Rotterdam. Hoe is de Rotte een verbinding in plaats van scheiding geworden tussen het oude Noorden en Crooswijk? Wat kan er met leegstand in handen…

 • Reflection

impressie in foto's

Onderaan beginnen en dan terug scrollen

 • Reflection

Structuur maakt vrij

Afgelopen februari was de eerste Salon de TVG. Docenten gingen met elkaar in gesprek over het onderwijs bij HKU Theatervormgeving. Het ging over begeleiden, gesprekken voeren

 • Reflection

Het scenario

Een aantal korte aantekeningen om het scenario dat is ontstaan vast te houden

 • Reflection

Review M. de Ronde

Beste Bart, Je vroeg mij een korte reflectie op de muzische keynote van jou en Anouk tijdens ons symposium De hiërarchie voorbij? van de Master Begeleidingskunde aan Hogeschool…

 • Reflection

Foto impressie try-out

Op 31 oktober werd in Maitland Theater een try-out gehouden van het programma 'de hiërarchie voorbij...'? BIjgaande foto's zijn van Anke Tjitsma die ook betrokken was bij de…

 • Reflection

Key-note in tekst en beeld

De Hierarchie Voorbij.... Dia 1: mensfiguren in het keurslijf Bart: De hiërarchie voorbij?? De hiërarchie voorbij?? Hiërarchie hoort erbij. Mijn eerste gedachte is dat…

 • Reflection

A scenario of mixed forms!

What a surprise.......on the conference we found some dear friends: Helena Gaunt, Anto Pett, Anne Liis Pol. They joined our presentation by playing! Here you find the most…

 • Reflection

the reflective house

Five reflective exercises and two working forms. Gerda van Zelm, Tine Stolte, Jo Hensel, Bart van Rosmalen and Helena Gaunt being a reflective team hosting the reflective house in…

 • Reflection

Improvisation: a synopsis

Below you'll find the introductory text that is made by Helena Gaunt for the seminar on improvisation in Finland 16-19 october. It's opening uo the theme and adressing different…

 • Reflection

jamming the questions

This text tells in a narrative way how two working forms 'jamming the questions' and 'theatrical dialogue' are done and what I usually say to add meaning, to deepen understanding…

 • Reflection

word of welcome

Actually the spark of improvisation lies for me at the heart of ICON. For me it started when Helena and I met on a conference with lots of papers and talks and said to each other…

 • Reflection

impression in images

 • Reflection

Take Away Working Forms

This set of cards was made to contribute to a reflective track in the ICON- seminar Improvisation (Finland- October 2016). In the text I explore if and how vivid language and…

 • Reflection

Keynote

KUNST EN ZORG Ik heb 10 minuten. Dat lijkt me een passende tijd: dat is precies het consult bij de huisarts, of het tien-minuten gesprek op school. Je staat zo weer buiten en toch…

 • Reflection

Achtergronden

Bart van Rosmalen en Anouk Saleming maken deel uit van het lectoraat ‘Kunst&Professionalisering’. Daar doen zij onderzoek naar vervoering en of en hoe dat plaats heeft in het…

 • Reflection

Overgang, Oefening, Verandering

Er komen door de mythe van Perseus nog drie begrippen bij mij op. - de 'overgang' van het gewone naar het in vervoering zijn. - de 'oefening' om het in dat andere en vreemde uit…

 • Reflection

Bildung volgens Gadamer

Door ons gesprek (zie reflectie Anouk) over vervoering als een combinatie van 'transport en transformatie' (je komt ergens anders en wordt iemand anders- vervoerd raken en…

 • Reflection

The ICON seminar

The set of 'Take Away Working Forms' will be presented at  ICON Improvisation- seminar

 • Reflection

Formation of Sources

It is always good to invite participants, colleagues, friends or whoever is involved to bring three sources of inspiration to a planned event: a text, an image and an object.

 • Reflection

Design an Experiment

Five or six participants come as a small group together for at least a two-hour session. What do you want to work on? In what direction do you want to innovate your practice with…

 • Reflection

Silent Coaching

Think of an important issue relating to your work which has come to the fore in these past few days. Whichever issue you choose, it is important that it matters to you, and that…

 • Reflection

The Library

The participants of the group brought books with them: some of the books directly relate to the central topic, others are more general sources of inspiration or associated…

 • Reflection

Collecting Moments

Take your mind back to a session that took place. This can be the session that just ended a minute ago but also a session from a few days ago. Ask the more analytical part of your…

 • Reflection

Improvised Writing

The beginning: sitting quietly with a paper and a pencil or being in the circle of light of your computer screen. Start writing and just follow the free flow of thoughts inside.

 • Reflection

Showing is Sharing

Bart van Rosmalen, Anouk Saleming and Nirav Christophe, from HKU Utrecht University of the Arts, have each recently published research with an innovative view on…

 • Reflection

Arts without Borders

This international conference where HKU presents 'Showing is Sharing' (Nirav Christoph, Bart van Rosmalen, Anouk Saleming) will explore the potential and challenges of…

 • Reflection

Polyphony of Creativity

Inquiring into the polyphony of creativity Nirav Christophe uses the writing process within performing arts as his case study. In contemporary performing arts the position of the…

 • Reflection

Ecstasy

The day I finished my PhD (Van Rosmalen, 2016) something strange happened. I started to make drawings. Originally being an improvising cellist and theatre director, making…

 • Evenement

Muzische Professionalisering: Gedachten en gereedschap voor docenten in tijden van onderwijsvernieuwing

Openbare les HKU-lector Bart van Rosmalen op 29 september van 16.00-21.00 inclusief maaltijd. Onderwijs bevindt zich in een transitie van het overdragen van vaste vakspecifieke…

 • Reflection

maangezichten en muzisch weten

Maangezichten en muzisch weten   Inleiding In dit artikel herneem ik een aanzet tot een ongepubliceerd hoofdstuk over Muzische Professionalisering dat bedoeld was voor mijn…

 • Reflection

tekst in stukken hakken

Een tekst bespreken met een groep? Vandaag staat het boek in wording 'Positionering door Kunstenaars' van Janwillem Schrofer op de agenda. Hij schrijft over elf verschillende…

 • Reflection

De deelnemers

DEELNEMERSLIJST HKU ‘DE DOORWERKING’ (POSITIONERING DOOR KUNSTENAARS) Deelnemers (beoogd) Ronde Tafelsessies HKU. Centrum Utrecht, telkens 16.00 – 18.30 (inloop: 15.30) 17 mei, 6…

 • Reflection

Orpheus

Ter voorbereiding aan Peter, Mieke en Brechtje,

 • Reflection

het mooiste moment

We werken in het programma Orpheus-moment onder andere met tekeningen van Bart van Rosmalen en teksten van Anouk Saleming. Hier de tekst: 'het mooiste moment'.

 • Reflection

de docent als maker in beelden

Beelden van Esther Kuik van de 'lezing' van Bart van Rosmalen in de pastoefabriek voor studenten en docenten van de opleiding docent beeldende kunst. De opzet was om de lezing ook…

 • Evenement

Artlab 3: Interventie & Engagement

Wat raakt je, wat zet je in beweging? In deze les kijken we naar onszelf naar het waarom we doen wat we doen. Bezien vanuit kleine intrinsieke triggers tot aansturing van buitenaf.

 • Reflection

de opdracht vooraf

Lees- en werkwijzer voor MP als praktijkboek:   Lees het boek met in je achterhoofd de concrete casuïstiek van jouw werk, onderzoek of opdracht. In de vier kwaliteiten vertellen

 • Evenement

Thinktank Connecting Conversations 1

Dag allen,  Zeer kijk ik uit naar de eerste volledige sessie van de Thinktank Connecting Conversations op 30 oktober as! Uit mijn proefschrift heb ik een hoofdstuk geagendeerd…

 • Reflection

Voorbereiding Thinktank Connecting Conversations 8

Terugblik We hebben in Thinktank Connecting Conversations 7 een gesprek gevoerd met Jochem, Nanne, Linda en Alinda dat begon over de waarde en de mogelijke aard van feedback geven.

 • Reflection

Lekenpraatje MP

Dit is de tekst die we door middel van een Contemplatieve dialoog hebben besproken. Hierna de reflecties die dat opriep. Klik op volgende.

 • Reflection

Kinderspel

Kinderspel. Het leek wel kinderspel, alsof we gaandeweg écht kinderen werden. Dat zitten daar op de grond. Geklooi met touwtjes. Plotseling dansen. Zingen. In trainingen gericht…

 • Evenement

Artlab 5: Performance

Hoe breng je naar buiten dat wat je in je hebt, dat wat je beweegt? Hoe vertaal je je tegenkracht, je engagement naar makerschap?

 • Evenement

Artlab 4: Contemplatieve dialoog

Welke deuren zou je willen openen? Waar zou je verbinding willen maken en waarom? We onderzoeken vanuit de contemplatieve dialoog het begrip God.

 • Evenement

Artlab: Kick off

Artlab, het ‘Artistieke laboratorium’, vormt van eind oktober 2015 tot eind januari 2016 een onderdeel van de Master Kunsteducatie. Daar maken de studenten kennis met de werkwijze…

 • Evenement

Artlab 2: Transitie: cultuur van verandering

Wat zijn momenten waarop je al makend veranderd hebt? In deze les onderzoek je hoe je vanuit makerschap interventies kan toepassen. Wie zijn daarbij je toekomstige leermeesters?

 • Vooraf

het programma en voorbereiding

Het programma van de ochtend van 22/1 We willen in de ochtend een verbinding maken tussen het boek , Bart's lekenpraatje, de vragen van de commissie en de antwoorden die wij daar…

 • Reflection

Hoe gaan we samen?

Ha allen, Even eerste gedachten Wat bij mij nu opkomt is dat we dus vier mensen zijn die allemaal een rol vervullen in de veranderende onderwijs/organisatie van het…

 • Reflection

vraag vooraf en muzische reflectie

Om deze collectie te laten groeien vragen we de deelnemer om vooraf als iets over zijn eigen vraag te zeggen en/of te laten zien: Wat is jouw invalshoek op het onderwerp dat…

 • Reflection

aanpak

Het thema van de activiteit waar je naar toe gaat doet je ineens associatief denken aan een passage uit een boek, een schilderij, een kinderliedje of iets anders. schrijf eerst…

 • Reflection

transitie

bronnen van verandering. voor vandaag is de opdracht etc.

 • Reflection

tegenkracht

we lezen hoofdstuk 1 etc van Muzische professionalisering

 • Reflection

kick off

de kennismakingssessie. uitnodiging en opzet

 • Reflection

vonk en vorm

Mijn fascinatie is de verhouding tussen impuls(en) en het maakproces.

 • Reflection

de begeleider als maker

Beste Met mijn onderzoek ‘de begeleider als maker’ stel ik mezelf en andere collega begeleiders vragen over hun makerschap binnen het begeleiden. Naar mijn idee zouden begeleiders…

 • Achteraf

MuzProf op Radio 4

  http://www.radio4.nl/podium/nieuws-pagina/13652/interview-met-cellist-en-wet%20enschapper-bart-van-rosmalen

 • Achteraf

Verroeren

Ze spelen. Ze verroeren. Beckett en Bach zachtjes fluisterend in de microfoon overdenkt de man die aan een tafel zit de mogelijkheid om op te staan en weg te aan.  de tekst mondt…

 • Vooraf

opzet

 • Reflection

dialoog

 • Reflection

theatrale dialoog

 • Reflection

onze werkwijze was...

1- voice-dialogue gevolgd door theatrale dialoog. Verrassend dat de deelnemers echt diepte bereikten met eenvoudige aanwijzingen over voice dialogue. Ik heb die foto’s nog. Als…

 • Achteraf

ik zie je staan

Maitland 30-11-15 Compassie en zintuiglijkheid- Bart van Rosmalen Ik zie je staan   Ik zie je staan En nader je Jij draait Een halve slag Ook ik draai Maar andersom Mijn hand…

 • Achteraf

beelden stilte en verbeelding

 • Vooraf

Radiostilte

Ooit hoorde ik van een radiomaker die gefascineerd was geraakt door stiltes op de radio. Hij nam stukjes audio op van alle zenders die hij met zijn wereldontvanger kon krijgen.

 • Vooraf

huiswerk

Beste Inno's,   Voor de zomer was het wel duidelijk: we zitten vol met goede, innovatieve, creatieve ideeën! Ook hebben we ervaren hoe goed - en makkelijk - we elkaar kunnen…

 • Vooraf

Waar sta je, hoe sta je??

Neem een minuut of tien te nemen om in steekwoorden jouw stand van zaken te schetsen! Waar sta je na een meeting? Kwam je een potentiële bondgenoot tegen, vielen puzzlestukjes op…

 • Reflection

Be yourselfie

‘Doe meer met beeld en vertel je verhaal (met een kop, een romp en een staart) op papier’, zeg ik tegen een student die beeldend kunstenaar is en de HKU master Kunsteducatie doet.

 • Reflection

HKU Apenrots of apentrots?

Het is een doordeweekse dag op de HKU. Zo juist is een gast gearriveerd en zijn de organisatoren van een lunchbijeenkomst over taal blij dat de beamer het doet, dankzij de…

 • Reflection

ganz klassisches kind

In de bijlage van NRC stond op 18 april een interview met Beatrix Ruf, directrice Stedelijk Museum, Amsterdam. Een paar alineas troffen me en ze inspireren!