Experimenterend het muzische aanwakkeren

Een soort logboek over waar de kans zich voordeed om iets muzisch aan te wakkeren. Kan echt in alle geledingen en rollen waarin ik acteer zijn in het onderwijs.

5 november: een plaatje van een schilderwerk leidt tot spontaan werkvormontwerp

UITWERKING VOLGT NOG

Persoonlijk maken:

Hockney -> verhaal middelbare school schilderflow & creatief vertrouwen, pechakucha

Samen maken:

Verhalen delen

Werkvorm bedenken

Schetsen in iteraties

Kennis maken:

Collega's als contrapunten

Twijfels uitspreken en duiden

Testvragen bedenken

Inzicht in dat publiek maken van 2 kanten benaderd kan worden (Actualiteit/wereldliteratuur/… verbinden aan inzichten + inzichten publiekelijk delen)

Werken met behulp van klaverbladen werkt!

Shape of a story als inspiratiebron

Publiek maken:

Ontwerp delen met andere gasten bij Bunk: men wil vaker van ons horen

Aan Erik pitchen: doorloopje geeft inzicht in hoe ontwerpproduct het beste te pitchen (bedoeling en functie eerst dan doorloop per stap; daarna achtergrond en ontstaansgeschiedenis).

 

2 december: ontwerpen voor co-creatie met de beroepspraktijk

Context en spelers

Linda stelt mij een ontwerpvraag: Hoe Software Development-docenten in co-creatie te krijgen met mensen uit het werkveld in januari? Dat was in de mail. Als we ergens in de ochtendzon zitten bij het raam in Heidelberglaan 15 vertelt ze me ook dat ze van fotograferen houdt. En dat ze niet alleen haar kinderen meer wil stimuleren tot kunstzinnig uiten, maar dat het ook bij haar zelf kriebelt in haar handen om eens mee te trommelen of spelen.

Ik schets even wie er allemaal op het toneel mogen verschijnen in januari:

  • Docenten.
  • Software developers.
  • Studenten.
  • En Anne en Linda.

 

Spanningsvelden die generatief kunnen zijn voor het ontwerp

A&L willen groots en meeslepend, maar ook zorg hebben om het team van docenten; hen niet overvragen. De mensen uit het werkveld zien kansen en verlangen naar resultaten, terwijl natuurlijk ook de leerruimte voor studenten er moet blijven. De docenten hebben hun identiteit, maar mogen de oren niet sluiten voor de vraag vanuit de samenleving. Studenten willen zich kunnen profileren naar het werkveld, maar hebben ook behoefte aan steun en voeding.

 

Aanzet tot een ontwerpkader

Linda verheldert een en ander voor me. Eerst een schets van het eerste semester. Daar zijn nog veel hulplijnen. Er is zelfs een dagritme ontworpen. Ik voeg er iets aan toe. Dan waar het eigenlijk om draait. Het gaat om het tweede semester in het eerste jaar. Leeruitkomsten liggen vast. Er zijn beelden over hoe studenten kunnen pendelen tussen praktijk en school. Er zijn ook beelden over in welke vorm studenten kunnen aantonen bekwaam te zijn. 

Dan begin ik eens hardop te denken wat dit oproept bij mij. Pendelen tussen praktijk en opleiding. Boundary crossing. Onderdompelen in een resultaatgericht proces voor een echte opdrachtgever en dan even boven water tillen weer op school. Ook dat je in drie grote bogen het hele leerproces kan schetsen. En dat er handelingsdilemma's zijn die je nu al kan schetsen bij dit soort leerprocessen en resultaatprocessen.

 

Muzische invalshoek als kantelpunt

Opeens gebruikt Linda een metafoor. Een zwembad. Haar dochter. Water van het bad wordt afgesteld op haar kinhoogte. Kind het water in. Spannend voor de moeder. Het komt wel goed. Kijk maar. Zie je? Warempel het werkt echt!

Zoiets, maar dan met studenten.

Binnen 30 seconden hebben we een instapwerkvorm voor de co-creatiesessie. Linda vertelt haar verhaal over de dochter op zwemles. We delen een tekening uit van een zwembad met kind, ouder, badmeester, attributen. Dan stellen we de vraag: 'Wie/wat ben jij in deze tekening? Waar gaat jouw aandacht als eerste heen?' 'Hoe zie je dat terug in hoe je mensen opleidt en begeleidt in je werk?'

Dan tweetallen vormen. Gemengd. Docent met iemand uit werkveld. Of drietallen door student erbij. Of studenten juist op een andere manier laten instappen vanuit deze metafoor. Weten we nog niet. Maar de tweetallen kunnen dan delen. En vervolgens Ideeën genereren over wat allemaal mogelijkheden zijn voor onderwijs. Deze kan je clusteren of verder uitwerken. Allemaal ontwerpmateriaal, een palet, voor dat semester.

Mijn wens zou zijn om handelingsdilemma's centraal te stellen vervolgens en hierbij te kiezen uit het palet hoe onderwijs eruit kan zien zodat de student zo goed mogelijk kan leren in zo'n dilemma. Deze dilemma's ook in de ruimte neerzetten en hier doorheen lopen met echte studenten. Welke behoeften verwoorden zij dan op die momenten? Welk appèl doen zij dan op de leeromgeving? Wie stapt dan in vanuit welke rol? Wat is de frequentie? Wat is het houvast? Waar ligt de ruimte?

 

Reacties