partners

Organisaties die deelnemen en bijdragen aan Musework. HKU, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Rotterdam, Vilans, Movisie, LKCA, RocMN, de Baak, CHE, Goed Werk Expeditie, Waardenwerk, Studio 21CS, UMake, ICON, ....
 • Collectie

ICAN

ICAN is een onderzoeksgroep bestaande uit docenten van het Utrechts Conservatorium. Alle betrokken docenten brengen hun eigen vragen in vanuit de eigen praktijk die ze verder…

 • Collectie

HKU- lectoraat

Het lectoraat Kunst en Professionalisering onderzoekt hoe docenten, opleiders en professionals in organisaties hun professionele ontwikkeling kunnen versterken met muzische…

 • Collectie

Hogeschool Utrecht (HU)

Onderzoek heeft volgens Daan Andriessen (lector methodologie van praktijkgericht onderzoek HU) drie kenmerken: 1- Onderzoek is een activiteit die nieuwe kennis oplevert. En dan…

 • Collectie

Hogeschool Rotterdam

Negen redenen om vanuit de Master Begeleidingskunde te participeren in het Instituut voor Muzisch Onderzoek, door Michiel de Ronde Lector Begeleidingskunde Hogeschool Rotterdam.

 • Collectie

Goed werk expeditie

De grote vragen in onze maatschappij, over duurzaamheid, vergrijzing, armoede, de mogelijkheden en grenzen van de medische wetenschap enzovoort laten steeds meer hun invloed…

 • Collectie

NRO- Professioneel framen

Samen op zoek naar goed werk: professioneel framen van de opgave. Een onderzoeksproject naar teamleren in het MBO, mogelijk gemaakt door een subsidie van het Nationaal Regieorgaan…

 • Collectie

LKCA

Hoe maken we de persoonsgebonden kennis van professionals zichtbaar? Deze vraag delen we met het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Het LKCA wil…

 • Collectie

Movisie

Hoe kunnen we kennis delen? En wat is daarvan de impact?

 • Collectie

Vilans

Sinds begin 2017 vindt onder de noemer ‘muzisch werken in de zorg’ een intensieve samenwerking plaats tussen het lectoraat Muzische Professionalisering en Vilans, landelijk…

 • Collectie

de Baak

In het hart van centrum voor leiderschap en ondernemerschap de Baak maken we voorstellingen, pop-up momenten, exposities, een wunderkammer kast, interventies die daar aan…

 • Collectie

Normatieve Professionalisering/ Waardenwerk

De werkgroep Normatieve Professionalisering (NP) bestaat sinds 2012 en is opgericht door de hoogleraren Harry Kunneman en Hans van Ewijk. Het is een gezelschap van actieve…

 • Collectie

Christelijke Hogeschool Ede (CHE)

Welke bijdrage heeft eigen makerschap aan de professionalisering van studenten? Het doel van de minor Art& Creativity is het aanwakkeren, ontwikkelen en verdiepen van makerschap…

 • Collectie

Innovative Conservatoire (ICON)

Het Innovative Conservatoire (ICON) is een internationaal netwerk in de performing arts, dat experimentele workshops en laboratoria op het snijvlak tussen artistieke praktijk

 • Collectie

ROC Midden Nederland

Het lectoraat Kunst en Professionalisering is sinds september 2018 op hernieuwde wijze de samenwerking aangegaan met ROC MN om het muzisch perspectief op goed werk gestalte te…

 • Collectie

Studio 21CS

Studio 21CS is een platform voor onderzoek naar 21st century skills met als doel het werk van professionals - nu en in de toekomst - te verbeteren.

 • Collectie

UMake

Hoe benadert een kunstenaar of ontwerper een complex probleem? En wat kan een medicus of wetenschapper hier van leren? Dat zijn vragen die deelnemers verkennen in UMake, platform…