Innovative Conservatoire (ICON)

Het Innovative Conservatoire (ICON) is een internationaal netwerk in de performing arts, dat experimentele workshops en laboratoria op het snijvlak tussen artistieke praktijk, onderwijs en onderzoek ontwikkeld.

Over het Innovative Conservatoire

Het Innovative Conservatoire (ICON) is een internationaal netwerk in de performing arts. ICON ontwikkeld experimentele workshops en laboratoria, op het snijvlak tussen artistieke praktijk, onderwijs en onderzoek, om professionals mogelijk te maken hun praktijk in de hedendaagse samenleving te ontwikkelen en te veranderen. ICON ziet laboratoria als essentieel aan voor het kunstonderwijs, voor kunstenaars van en in de toekomst, en voor een gezonde en duurzame inbreng van de kunsten in de samenleving.

ICON wordt collectief geleid door het team van Creative Directors, allemaal werkzaam in het veld van de performing arts (muziek, dans en theater) op kunsthogescholen en conservatoria, in Europa en daarbuiten. De directors brengen als team diverse en uiteenlopende expertise en institutionele contexten mee, om kaders, creatieve tools, curriculum ontwerp en praktische werkvormen te onderzoeken en te ontwikkelen; dit om laboratorium-achtige omgevingen en werkplaatsen te catalyseren/ontwikkelen en hun impact op de praktijk te begrijpen.

De relatie van ICON met de HKU ligt op zowel inhoudelijk als organisatorisch gebied. Inhoudelijk werkt het Innovative Conservatoire aan voor het (muziek-) onderwijs relevante thema’s, zoals studeren (practicing)student-gestuurd onderwijs (student-centred teaching), of de kunstenaar in de samenleving. Dit wordt in vorm van laboratoria of werkplaatsen gedaan, waar de groep van Creative Directors samen met gasten, experts en docenten onderzoekt:

  • inter- en transdisciplinaire uitwisseling en samenwerking
  • geintegreerde creatieve en reflectieve praktijk
  • geintegreede kunstenaarschap, onderzoek en creatieve ondernemerschap

In die zin is ICON een broedkast, laboratorium en testomgeving voor werkvormen en onderwijs-innovatie, in de context van een internationaal netwerk van de performatieve kunsten. De relaties met het lectoraat Kunst en Professionalisering zijn in eerste instantie met de thema’s muzisch onderzoek en makerschap.

Lector Bart van Rosmalen en Falk Hübner (kerndocent onderzoek op het conservatorium en postdoc onderzoeker) zijn leden van het Creative Directors team van ICON. Vanuit hun positie in de HKU maken zij diverse verbindingen, met het Lectoraat Muzische Professionalisering, het conservatorium en, binnen het conservatorium, met de onderzoeksomgeving Studio 118.

 

 

 

Voor meer informatie zie: http://www.innovativeconservatoire.com/