muzisch onderzoek

HKU onderzoek is eigen en zinnig.

Eigen in het centraal stellen van creatieve maakprocessen, en de radicale verbinding van onderzoek en onderwijs. Zinnig omdat het van belang en van betekenis is voor de samenleving. Uit de HKU onderzoeksnotitie Eigen|Zinnig concept 2018-2023.
Onderdeel van 'Onderzoek'

Hoe kan muzisch werken als een onderzoekaanpak, een manier van werken en ook als bijdrage aan methodologie van onderzoek verder groeien? Muzisch Onderzoek loopt op twee benen: pendelen tussen actie onderzoek en artistiek onderzoek. Daarin zoeken wij oinze bijdrage aan 'eigen' en 'zinnig". Deelnemende onderzoekende professionals stellen we twee soorten vragen:

1- Hoe kan muzisch werken, muzische interventies als 'actieonderzoek' bijdragen aan het realiseren van 'goed werk' in jouw praktijk? (uiteenlopende maatschappelijk praktijken in onderwijs, zorg, overheid, politie komen in de werkplaats bijeen).

2- waar ben je de maker van? waar in 'maken' en 'maakprocessen' gaat jouw fascinatie naar uit. Hoe kan je meer aandacht en tijd besteden aan 'maken om te maken' en doel, uitkomst en instrumentele inzet daarvan opschorten? 

 

Werkplaats

Tegen deze achtergrond bouwt HKU- lectoraat Kunst en Professionalisering) samen met de Hogeschool Utrecht (lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek lector Daan Andriessen) en de Hogeschool Rotterdam (lectoraat Begeleidingskunde lector Michiel de Ronde) aan een werkplaats muzisch onderzoek. 

In de werkplaats werken we vanuit het idee dat je kennis over de realiteit niet alleen verkrijgt via streng wetenschappelijke methodes die uitgaan van objectiviteit, meetbaarheid en afstandelijkheid van de onderzoeker. Nee, kennis over werkpraktijken krijg je ook daar eraan deel te nemen, er iets van te maken en er als onderzoeker zelf zichtbaar in te worden.

Het doel van de werkplaats muzisch onderzoek is bijdragen aan 'goed werk'. We willen kennis (in al haar vormen) ontwikkelen om werkpraktijken van professionals beter te maken met daarbij altijd de vraag: wat maakt het werk goed? Professionals in verschillende vakgebieden zijn steeds vaker op zoek naar werk dat zin 'geeft' en zin 'heeft'. Goed werk voor degene die het doet, maar ook werk dat bijdraagt aan de grotere context van samenleving. En dan gaat het daarbij ook nog om 'goed' werk in de zin van kwaliteit van het werk en kwaliteit van de relaties tussen de mensen die met elkaar samenwerken.

Regisseur van deze werkplaats is Peter Rombouts.