muzisch onderzoek

HKU onderzoek is eigen en zinnig.

Eigen in het centraal stellen van creatieve maakprocessen, en de radicale verbinding van onderzoek en onderwijs. Zinnig omdat het van belang en van betekenis is voor de samenleving. Uit de HKU onderzoeksnotitie Eigen|Zinnig concept 2018-2023.

Werkplaats

Tegen deze achtergrond bouwt HKU- lectoraat Kunst en Professionalisering) samen met de Hogeschool Utrecht (lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek lector Daan Andriessen) en de Hogeschool Rotterdam (lectoraat Begeleidingskunde lector Michiel de Ronde) aan een werkplaats muzisch onderzoek. 

Hoe kan muzisch werken als een onderzoekaanpak, een manier van werken en ook als bijdrage aan methodologie van onderzoek verder groeien? Muzisch Onderzoek loopt op twee benen: pendelen tussen actie onderzoek en artistiek onderzoek. Daarin zoeken wij oinze bijdrage aan 'eigen' en 'zinnig". Deelnemende onderzoekende professionals stellen we twee soorten vragen:

1- Hoe kan muzisch werken, muzische interventies als 'actieonderzoek' bijdragen aan het realiseren van 'goed werk' in jouw praktijk? (uiteenlopende maatschappelijk praktijken in onderwijs, zorg, overheid, politie komen in de werkplaats bijeen).

2- waar ben je de maker van? waar in 'maken' en 'maakprocessen' gaat jouw fascinatie naar uit. Hoe kan je meer aandacht en tijd besteden aan 'maken om te maken' en doel, uitkomst en instrumentele inzet daarvan opschorten? 

In de werkplaats werken we vanuit het idee dat je kennis over de realiteit niet alleen verkrijgt via streng wetenschappelijke methodes die uitgaan van objectiviteit, meetbaarheid en afstandelijkheid van de onderzoeker. Nee, kennis over werkpraktijken krijg je ook daar eraan deel te nemen, er iets van te maken en er als onderzoeker zelf zichtbaar in te worden.

Het doel van de werkplaats muzisch onderzoek is bijdragen aan 'goed werk'. We willen kennis (in al haar vormen) ontwikkelen om werkpraktijken van professionals beter te maken met daarbij altijd de vraag: wat maakt het werk goed? Professionals in verschillende vakgebieden zijn steeds vaker op zoek naar werk dat zin 'geeft' en zin 'heeft'. Goed werk voor degene die het doet, maar ook werk dat bijdraagt aan de grotere context van samenleving. En dan gaat het daarbij ook nog om 'goed' werk in de zin van kwaliteit van het werk en kwaliteit van de relaties tussen de mensen die met elkaar samenwerken.

Regisseur van deze werkplaats is Peter Rombouts.

  • Onderzoek

Werkplaats Muzisch Onderzoek: Seizoen 2

In het najaar 2018 starten we met de Werkplaats Muzisch Onderzoek II waarin we - in gezamenlijkheid - op een muzische manier leren onderzoeken, in aanvulling op meer traditionele…

  • Onderzoek

Werkplaats Muzisch Onderzoek: Seizoen 1

In het najaar 2017 zijn we gestart met de Werkplaats Muzisch Onderzoek waarin we - in gezamenlijkheid - op een muzische manier leren onderzoeken, in aanvulling op meer…

  • Evenement

WENDINGEN- Festival Muzisch Onderzoek

17 mei 2018 markeerde de start van een nieuwe lectoraatperiode van vier jaar HKU praktijkonderzoek muzische professionalisering (18-22). Wie er waren en hoe we werkten.

  • Collectie

literatuur

Hier delen we relevante literatuur (boeken, artikelen, notities, filmpjes etc.) als bron van inspiratie en die behulpzaam is bij het doen van muzisch onderzoek.

  • Collectie

muzische onderzoeksinstrumenten

Wanneer we muzisch werken onderzoeken we ook. We onderzoeken door erin te stappen, zichtbaar te worden als onderzoeker en steeds te pendelen tussen spelen, maken, vertellen en…

  • Onderzoek

Pre PhD Muzisch werken in de zorg

Niets zo praktisch als een goede filosofie, dat is het vertrekpunt van Martijn Simons. Opgeleid in de organisatiekunde en de filosofie, zet hij zijn vraagkracht en analytisch oog…

  • Onderzoek

Postdoc Methodology@HKU

Wat maakt een methodologie goed? Wat zijn ontwerpcriteria voor een methodologie en hoe werkt het proces van methodologie ontwikkeling? Hoe zorg je dat een methodologie onderbouwd…

  • Evenement

Week van muzisch onderzoek

In een samenwerking tussen de HKU-UU-UMCU organiseren we de week van muzisch onderzoek in april 2019. Hiervoor werken we met een groep mensen en nodigen vooraanstaande gasten uit…