ROC Midden Nederland

Het lectoraat Kunst en Professionalisering is sinds september 2018 op hernieuwde wijze de samenwerking aangegaan met ROC MN om het muzisch perspectief op goed werk gestalte te geven binnen ROC MN.

Dat gebeurt op drie niveaus. Ten eerste dat ROC MN samen met de HKU aan de slag gaat met het idee van de 'docent als maker'. Ook gaat de HKU de ROC Academie ondersteunen bij de interne dialoog over wat het betekent om een lerende organisatie te zijn. Dit initiatief is in samenwerking met ROC collega's Warner Boer (Team Handel), Marianne Steenvoorde (afdeling Onderwijs en innovatie) en Ilse Jansen (ROC Academie)

Parallel aan en verweven in de twee eerder genoemde punten is Warner Boer als deelnemer van de werkplaats muzisch onderzoek gestart. Zijn onderzoek richt zich vooralsnog zich op vormen van non-lineair leren (bijvoorbeeld via de concepten wendingen en nudging), creativiteit als oplossingsstrategie (onderzoeken via de muzische benadering) en zijn eigen makerschap.