Warner Boer

Mijn praktijken
Ik ben docent aan het ROC Midden Nederland en deelnemer aan de Master Crossover Creativity bij de HKU. Op mijn LinkedInprofiel noem ik mezelf: Leraar | Leerling.
Ik zoek naar een andere manier van kijken naar en maken van onderwijs. Ik merk namelijk dat we tegen de grenzen aanlopen van hoe we ons onderwijs tot nu toe hebben ingericht, namelijk behoorlijk lineair. Vanuit organisatorisch oogpunt snap ik de logica soms wel, maar bij studenten en docenten staat het hun ontwikkeling in de weg. En sommigen lopen daarin vast. Leren (‘learning’ én ‘teaching’) is immers geen lineair proces, niet in de tijd en niet in motivatie, tempo, enzovoorts. Volgens mij wordt onderwijs nog te veel gezien als een product of dienst, en niet als een (ontwikkel)proces van studenten en docenten/onderwijsmakers.

Maar dan, hoe verander je dat? Om ons onderwijs te verbeteren zoek ik naar manieren om het non-lineaire van een ontwikkelproces te combineren met het lineaire van de benodigde organisatie van het onderwijs. En dat is een complex proces, en dat lukt niet met een lineaire aanpak. Want, zoals de dichter en theatermaker Eduardo de Filippo zegt: ‘Indien je de vorm zoekt, vind je de dood. Om de vorm te vinden, zoek het leven.’ In mijn eigen woorden: als je wilt innoveren moet je ook de manier waarop je innoveert innoveren. Ik ben er van overtuigd dat je om te vernieuwen buiten je eigen omgeving / context / wereld moet kijken. Daarvoor vind ik onder andere inspiratie bij de kunsten. En ik ben heel nieuwsgierig wat een (het?) muzisch perspectief daarbij kan betekenen.

Mijn Kring(en)
• Collega’s van ROC Midden Nederland waar ik mee samenwerk bij ‘De docent als maker’
o In vervolg op het HKU-onderzoek Kunst als interventie
• Andere deelnemers Werkplaats Muzisch onderzoek
• Medestudenten van de master Crossover Creativity
• ?

Mijn makerschap
Als het over makers(chap) gaat mag ik graag Taylor Mali citeren. Gevraagd naar wat docenten eigenlijk ‘maken’ is zijn antwoord: ‘I make a goddamn difference. Now what about you?’ (op Slamnation: https://youtu.be/RGKm201n-U4).
Ook ik wil mijn eigen creativiteit aanboren / uitbreiden, om op een andere manier onderwijs te maken. Misschien wel het onderwijs dat ik zelf gehad had willen hebben…
Deels in vervolg op het HKU-onderzoek Kunst als interventie ben ik met een paar collega’s van ROC Midden Nederland een onderzoek gestart naar de kleine betekenisvolle momenten in het contact tussen docent en student: Wat ik nou toch heb mee-gemaakt?! Op 6 november verzamelen wij ons eerste materiaal, onder het motto: De docent als maker.
Contact
naam:Warner Boer
mobiel:0648212656