NRO- Professioneel framen

Samen op zoek naar goed werk: professioneel framen van de opgave.

Een onderzoeksproject naar teamleren in het MBO, mogelijk gemaakt door een subsidie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Samenwerking van Aeres hogeschool, HU, HKU, ROC Midden-Nederland en Albeda college.

Aanleiding

Elke professional wil goed werk leveren. Goed als in het goed doen, het goede doen en op zo’n manier dat het iedereen energie geeft. Goed werk is steeds vaker werk van teams, ook in de MBO praktijk. De klussen die er echt toe doen, de opgaven, zijn complex en teams uiten de behoefte om in en rond die opgaven te leren.

Het project

Met ons project willen we kennis opdoen over het werken aan professionele frames èn willen we de praktijken waar we onderzoek doen ook meteen een stap verder helpen. Onze centrale vraag daarbij is: Op welke wijze kunnen teams in het mbo leren een professioneel frame te vormen zodat dit leidt tot een grotere effectiviteit van het team en wat zijn daarbij de randvoorwaarden? Lees op de site van Aeres Hogeschool meer over het project.

Het lectoraat Kunst en Professionalisering 

Vanuit het lectoraat kijken we welke manieren van werken er kunnen worden ontwikkeld vanuit het maken en makerschap en de notie van Goed Werk.

Consortium

Dit project wordt uitgevoerd door een consortium bestaande uit: 

 • Tom van Oeffelt (projectleider)
 • Albeda Collega Zorg: Erna de Wolf,
 • Deltion College Sport, Opvoeding & Maatschappij en Veiligheid (link toevoegen): Erik Mondriaan
 • Aeres MBO
 • Freerk Wortelboer, werkt vanuit zijn bureau voor Aeres MBO,
 • Aeres Hogeschool Wageningen.
 • Joan van den Ende
 • Manon Ruijters, Lector Professionele identiteit en organisatieontwikkeling,
  tevens hoogleraar aan de Vrije Universiteit adviseur bij de Good Workcompany.
 • Hogeschool Utrecht: Daan Andriessen, Lector ‘Methodologie van praktijkgericht onderzoek’
 • Hogeschool voor de Kunsten Utrecht: Bart van Rosmalen, Lector ‘Kunst en professionalisering’

Looptijd: 1 september 2017 - 31 augustus 2020