ICAN

ICAN is een onderzoeksgroep bestaande uit docenten van het Utrechts Conservatorium. Alle betrokken docenten brengen hun eigen vragen in vanuit de eigen praktijk die ze verder willen ontwikkelen. Op deze manier reactiveren zij de kennis en ervaring omtrent praktijkonderzoek die reeds is opgebouwd. 

Daarnaast staat centraal dat deze docenten kennismaken met de door Musework ontwikkelde manieren van onderzoek en co-creatie en verbinding van docenten met studenten.