Studio 21CS

Studio 21CS is een platform voor onderzoek naar 21st century skills met als doel het werk van professionals - nu en in de toekomst - te verbeteren.

Het is een ontmoetingsplek om complexe vraagstukken gezamenlijk aan te pakken. Onderzoekers komen met partners uit de beroeps-praktijk bij elkaar tijdens gezamenlijke werkplaats sessies. Hier werken ze intensief samen aan nieuwe benaderingen voor maatschappelijke uitdagingen. Alle deelnemers dragen vanuit hun expertise bij aan (gedeelde) kennis en oplossingen. Het lectoraat Kunst en Professionalisering ziet, op het gebied van 21st century skills, 'makerschap' en de notie van Goed Werk als belangrijke focus om op de agenda te zetten.


Daarnaast werkt het platform aan een gezamenlijke onderzoeks-agenda op het thema 21st century skills.

https://studio21cs.hku.nl/wp-content/uploads/2019/02/21CS_onderzoeksagenda.pdf

http://studio21cs.hku.nl/