• 00:00 - 23:59

Werkplaats Door andere ogen

Hoe kan makerschap bijdragen aan het werken aan complexe praktijkvraagstukken?

Studio 21CS, het platform voor onderzoek naar 21st century skills voor professionals, bekijkt 21e eeuwse vaardigheden van (toekomstige) professionals vanuit het kunnen werken aan complexe vraagstukken waarvoor geen eenduidige oplossing bestaat. Een van de focussen daarbij is de rol van maakprocessen daarin en de vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Daarbij dient meteen een moreel perspectief aan want dan gaat het om maken dat kwalitatief bijdraagt aan de samenleving, dat goed voelt voor de professional en dat ethisch goed is, samen te vatten met de term ‘goed werk’. De combinatie van de onderwerpen complexiteit, makerschap en goed werk blijkt bij veel partners te resoneren. HKU, Hogeschool Utrecht, het Instituut voor Muzisch Onderzoek, ECBO, Federatie Christelijk MBO hebben besloten om een volgende stap te zetten in de vorm van een werkplaats, te organiseren op 26 juni 2019.

Voor deze dag waren de volgende doelen geformuleerd:

  • Persoonsontwikkeling: gezamenlijk leren van het beoefenen van vormen van makerschap die helpend zijn in het werken aan complexe vraagstukken.
  • Kennisontwikkeling: bundelen van de bij de deelnemers beschikbare kennis en ervaring op thema 6 en doorontwikkelen van de onderzoeksvragen
  • Systeemontwikkeling: uitbouwen van het netwerk van partners op thema 6 waarmee onderzoeksprojecten kunnen worden geïnitieerd.
  • Productontwikkeling: ontwerpen en testen van manieren van werken en hulpmiddelen om makerschap in complexe vraagstukken aan te wakkeren.

Voor de HU heeft de bijeenkomst tevens als doel om de bundel ‘Bewegen in complexiteit’ onder de aandacht van een relevante doelgroep te brengen. Voor het Instituut voor Muzisch Onderzoek is het een gelegenheid om muzisch werken en onderzoeken bij een breder publiek onder de aandacht te brengen.