HUPC: Dementie-vriendelijke stad (episode 3)

8 januari

Inzicht is om de architectrol te voeren voor de community rondom het thema DVS. Collega Pauline haakte erg aan op het concept. Jelle bracht verslag uit van een gesprek tussen hem E. en dames van alzheimer Nederland en een docente van de opleiding Social Work.

 

10 januari

Inzicht is dat er misschien 5 rollen zijn die nodig zijn:

Makelaar

De makelaar of 'broker' brengt partijen bijeen rondom een complex maatschappelijk vraagstuk.

Architect

Architecten zijn ontwerpers die zorgen dat de community gestalte krijgt en houdt. Zij ontwerpen ontmoetingen en omgevingen waarin mensen kunnen delen, genereren, verbinden, verdiepen, onderzoeken en leren...

Begeleider

De begeleider richt zich met name op studenten die een inhoudelijke fascinatie hebben met het onderwerp. De begeleider helpt de studenten om die fascinatie te benutten voor hun eigen ontwikkeling in de drie sferen.

Missionaris

Het concept van HUPC wordt uitgedragen en verhelderd. Hiervoor vertaalt de missionaris dit concept naar verhalen, naar principes, methodes, trainingen en andere wijzen van professionals deelgenoot maken. Dan reikt de missionaris deze gestolde kennis en inzichten aan aan anderen zodat ook zij kunnen profiteren van hoe ontwikkeling van mensen rondom complexe maatschappelijke vraagstukken aan te wakkeren. 

De gefascineerde

Iedereen die zich verbindt met een community rondom een complex vraagstuk doet dit vanuit een inhoudelijke fascinatie, een eigen vraag waarmee je kan instappen in de community.

 

De opdracht nu is om geïnteresseerde honoursdocenten zich te laten verbinden met HUPC-initiatieven. Daartoe wil ik wat maken. Een kleine folder als prototype allereerst. Iets waarin het concept van HUPC, de rollen, de werkwijze, kansen voor de honourscommunity en voorbeelden uit de lopende pilot over de DVS in naar voren komen.

Wat zijn dan de kernboodschappen?

'Sluit je aan bij onze beweging om studenten te laten groeien van complexe maatschappelijke vraagstukken.'

'De drie ontwikkelsferen van HUPC voor studenten zijn nagenoeg een vertaling van het honoursdenken.'

'Jij kan een rol pakken hierin of meerdere.'

'Wat we nu doen is al best tof.'

'Versterk onze werkplaats voor het vormen van communities en ontwerpen van leeromgevingen rondom complexe maatschappelijke vraagstukken.'

'Je mag instappen met een vraag ten aanzien van de andere rollen behalve alleen een inhoudelijke fascinatie.'

Iets in deze trant. Nu even wat maken van papier...

 

Reacties