HUPC: Onderwijsconcept op 1 A4 dat vraagt om onderzoek

Vele handen en harten hebben aan een concept gewerkt genaamd HUPC: HU Professional College. Vele powerpoints, post-its, vellen volgeschetst papier, tekeningen en video-opnames. Doe het eens op één A4'tje. Beken kleur. Maak publiek en scherp aan.

Onepager over met welke intentie HUPC de relatie met de studenten aangaat

 

Doelen voor studenten: leren om eigen talenten te ontwikkelen en daarmee impact te maken bij het werken aan complexe uitdagingen. Ontwikkeling in drie ‘sferen’:

 1. Professionele, trans-disciplinaire probleemoplossende skills ontwikkelen om bij complexe vraagstukken duurzaam impact te genereren. (Wat draag ik bij?)
 2. Persoonlijke ontwikkeling op het gebied van identiteit, leiderschap, (inter)persoonlijke effectiviteit en lerend vermogen. (Wie ben ik?)
 3. Ontwikkelen van een maatschappijvisie en skills om posities te verkennen en in te nemen in kwesties die spelen in de samenleving. (Waar sta ik?)

 

Uitgangspunten voor begeleiding

Intentie is om de honoursstudenten op proces en zelfregulering te begeleiden. Dat is voor ons:

 • transdisciplinair perspectief vastzetten;
 • zelf bepalen welke inhouden opnemen;
 • gezamenlijk een toetskader bepalen;
 • contact leggen tussen inbrenger van vraagstuk en team en begeleiden bij de samenwerking;
 • studenten steunen bij het verduren van onzekerheid en voortdurend verleiden tot een lerende houding.

 

Begeleidingsrepertoire De begeleiding put uit een rijk repertoire van methoden voor ontwerpen, onderzoeken en veranderen, zowel gericht op innovatie als op persoonlijke groei en is geïnspireerd door een repertoire uit partners van HUPC:

 • (Onderzoek) Lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek, Lectoraat Co-design, Lectoraat Beroepsonderwijs, Lectoraat Sociale Innovatie, Lectoraat Normatieve Professionalisering, Lectoraat Kunst & Professionalisering (HKU),
 • (Onderwijs) HU Teaching & Learning Network HU Honours (community), Minor Co-design, Minor Project van je Leven;
 • (Praktijk) en voorbeelden vanuit de innovatiepraktijk en vanuit de Profesional Community (o.a. Arcadis, ABN-Amro, Gemeente & Provincie Utrecht),

 

Leren. Samen. Kennis. Creëren. Onze visie op samenwerking is om rondom complexe vraagstukken elkaar te versterken. Dus HUPC gunt zijn samenwerkingspartners om van zijn netwerk en capaciteit te leren en sterkere verbindingen te creëren met onze externe partners bij het scheppen van een sterke, duurzame, gezonde en inclusieve stad. Op dezelfde manier willen wij ook steeds beter leren om samen kennis te genereren en impact te creëren.

Reacties