De onderzoekers 2015-2016

Een groep van 16 tot 20 docenten en opleiders van HKU en de Baak, onderzoekt een eigen vraag die hen ondersteunt in het ontwikkelen van hun eigen professionaliteit, het vak dat zij geven of curriculum waar zij een onderdeel van zijn.
 • Persoon

Myrthe Nagtzaam

Myrthe deed in het kader van het lectoraat Muzische Professionalisering onderzoek naar hoe de ‘makersrol’ ingezet kan worden bij het ontwerp van theorielessen kunst in het…

 • Persoon

Brechtje Wedman

De magie van begeleiden- De kunst van het overdragen Hoe kun je oog en oor hebben voor wat er 'in het moment' gebeurt in je les en...Hoe speel je daar op in?

 • Persoon

Falk Hübner

Falk Hübner is componist, theatermaker, onderzoeker en kerndocent onderzoek op het Utrechts Conservatorium. In het seizoen 2017/18 neemt hij deel aan de Werkplaats Onderzoek, waar…

 • Persoon

Annemarie Maas

Waarderend onderzoeken als 'Leitmotiv'. Appreciative Inquiry en Critical Response Process: twee methodes waarin de lerende gemeenschap een onderzoekende houding aanneemt…

 • Persoon

Anouk Saleming

Hoe kan het gebruik van muzische taal bijdragen aan het gesprek over wat ons drijft in ons werk?

 • Persoon

Bart van Rosmalen

Mijn onderzoeksthema is Muzische Professionalisering. Daarover schreef ik bij de Universiteit voor Humanistiek een proefschrift dat ik op 6 januari 2016 heb verdedigd. Mijn…

 • Persoon

Arwen van Putten

Hoe zorg je ervoor dat docenten meer eigenaarschap kunnen nemen om hun eigen professionalisering vorm te geven en in te richten? Zou een coöperatie van docenten hieraan bijdragen?

 • Persoon

Annemiek Vera

Beeldende kunst, systemisch werk, Return - to - Sender / Return - to - Center De afgelopen jaren heb ik mij binnen het lectoraat ontwikkelt in het inzetten van systemisch werk…

 • Persoon

Godfried IJsseling

Professionaliteit en het vermogen eigen-zinnig te zijn: zelfstandig te kunnen denken en voelen, jezelf als beginpunt te nemen en zo een unieke bijdrage te leveren. Wat is in dat…

 • Persoon

Til Groenendijk

Over hoe kunst een gesprekspartner kan zijn. Kunst werkt. Kunst heeft een werking en daarmee uitdrukking geeft aan iets waarover we, als we willen, in gesprek kunnen gaan. Het…

 • Persoon

Esther Bos

In de docentenopleiding Beeldende Kunst staan drie componenten centraal: maken (eigen beeldend werk maken), beschouwen (kijken naar en interpreteren van kunst) en overdragen…

 • Persoon

Peter Rombouts

Regisseur Werkplaats Muzisch Onderzoek Peter Rombouts MCM is veranderkundig organisatie-adviseur gespecialiseerd in niet-talige interventies. Hij heeft een eigen adviesbureau…

 • Persoon

Annelies Hoogcarspel

Welke vormen helpen een gevoel van gemeenschappelijkheid creëren of versterken? Wat draagt bij aan een gedeelde koers? Hoe neem je een grote groep betrokkenen mee binnen de…

 • Persoon

Elisabeth Bogaard

Hoe kunnen de kunsten bijdragen aan 'presencing' en het ontvouwen van de 'emerging future' zoals beschreven in de U-theory van Jaworski en Scharmer? Door Elisabeth…

 • Persoon

Corrie Nagtegaal

Verbinding leggen in de dagelijkse onderwijspraktijk tussen structuur en cultuur door 'muzisch gluren' met Corrie Nagtegaal.

 • Persoon

Marlies Dorigo

Hoe kunnen we nieuwe methodieken ontwikkelen in de praktijk van kunstvakprofessionals en -docenten? Als verbindende actor tussen het HKU lectoraat Kunst en Professionalisering en…

 • Persoon

Carolien Oostveen

Wat is nu eigenlijk een leeromgeving? Is het niet zo dat mensen op alle plekken kunnen leren? of moeten deze plekken, met en zonder muren, aan bepaalde voorwaarden voldoen, zodat…

 • Persoon

Jochem Naafs

Mag de ik-persoon aanwezig zijn in onderzoek? Kan associatief schrijven onderzoeksresultaten opleveren? Is een gesprek een vorm van kennisdisseminatie? Die vragen lopen langs het…

 • Persoon

Hanke Drop

De Werkplaats Muzisch Onderzoek: een warm bad met negen muzen, 31 muzische onderzoekers en tenminste 67 bronnen om in te stappen.

 • Persoon

Iko Doeland

Ook al ben ik niet werkzaam aan de HKU, als praktijonderzoeker ben ik toch verbonden aan het lectoraat. Dat komt door mijn fascinatie voor maken en ambachtelijkheid. Het lichaam…