Corrie Nagtegaal

Verbinding leggen in de dagelijkse onderwijspraktijk tussen structuur en cultuur door 'muzisch gluren' met Corrie Nagtegaal.

Ik ben Corrie Nagtegaal en werk vanaf 1 september j.l. 3 dagen per week op het Expertisecentrum Educatie van HKU aan taal en didactiek. Mijn onderzoeksvraag is: hoe creëer en faciliteer je steeds opnieuw vrije ruimte?

Afgelopen maanden heb ik me vanuit het ontwikkelprogramma Kunst en Taal vooral beziggehouden het gesprek over taal op HKU door het organiseren van een symposium en het met elkaar beschrijven van mogelijke aanpakken in het HKU-onderwijs.

Bij de HKU-taaldialoog zie je dat veiligheid faciliteren en 'vrije ruimte' kaderen centraal staan. Op het symposium gaf de openingsworkshop van Joep Luycx hier een mooie impuls aan: je eerste eigen 'mini-roman' in drie alinea's, met titel en achterflap en dat alles in minder dan een uur. Daarna volgde een workshopmarkt met verdiepende opdrachten door HKU-collega's van o.a. Theater, Beeldende kunst, Muziektechnologie, Media, Kunst en Economie, Games en interactie en alumni van de Master Kunsteducatie en schrijfopleiding.

Bij didactiek is door Til Groenendijk in de didactische cursus een traditie opgebouwd van onderwijs ontwerpen, verzorgen, en begeleiden dat inspeelt op de ontwikkeling van de docent als maker. Samen zoeken we iteratief naar vormen die recht doen aan zowel de artistieke vrijheid van docenten en studenten als aan de (landelijk) regels van hogescholen, kunsthogescholen, HKU in het bijzonder.  

De uitdaging komend studiejaar ligt in het samen open blijven zoeken naar vrije ruimte en die keer op keer durven 'borgen' en 'bevragen'. Daarin durven verdwalen en de uitkomst durven bevragen en loslaten.