Brechtje Wedman

De magie van begeleiden- De kunst van het overdragen
Hoe kun je oog en oor hebben voor wat er 'in het moment' gebeurt in je les
en...Hoe speel je daar op in?

Er vanuit gaande dat ieder mens kan spelen in de ruimste zin van het woord, onderzoek ik wanneer kunstvakdocenten in hun flow komen en al spelend en makend hun lessen vorm kunnen geven. 

Docenten en trainers worden ook wel 'begeleiders' genoemd. Dat klinkt dienstbaar en een beetje braaf. Brechtje Wedman gaat op zoek naar de maker in de begeleider en zet de expressieve scheppende kanten van het begeleiden in het licht.

Ik ben begeleider aan de HKU Theater en Educatie in onderwijs stages, bij onderzoek en in didactiek

 

 

 

 

Contact
naam:Brechtje Wedman
brechtje.wedman@hku.nl
mobiel:06 29089776