Peter Rombouts

Medevormgever en onderzoeker in de Werkplaats Muzisch Onderzoek en de Learning Community 'Connected Making' | Onderdeel van het team van het centrum Leven Lang Leren en Onderwijsinnovatie | Docent bij de Master Interieur Architecture (MIA).

Peter Rombouts MCM is veranderkundig organisatie-adviseur gespecialiseerd in niet-talige interventies door middel van dans.

Opgave

Het versterken van de relatie onderzoek en onderwijs binnen de HKU (in het bijzonder bij de School of Design). Hoe praat je goed over creatieve maakprocessen en werk opdat de verbinding met het (maatschappelijke) werkveld sterker wordt? 

 

Context

Binnen het project Connected Making werk ik met docenten van de HKU rond de vraag hoe maatschappelijke betrokkenheid en eigen makerschap van de docent een plek krijgen in het onderwijs. Dit komt niet vanzelfsprekend tot stand. In Connected Making doen we onderzoek naar wat daar voor nodig is door makend te onderzoeken. De resultaten van de Learning Community zijn zichtbaar in het handelen van docenten. De vraag is nu hoe hiervan kennis te maken zodat het kan doorwerken in de gehele school door bijvoorbeeld docenten actief te betrekken bij curriculum ontwikkeling. Aan deze opgave werk ik met de deelnemers aan CM, Marinda Verhoeven, Arja Veerman, Bart van Rosmalen.

Binnen de Master Interieur Architecture werk ik met studenten aan het muzisch perspectief op hun afstudeeropgave en in het bijzonder aan hun persoonlijke eigenzinnigheid in hun vak als ontwerper. Ik ben onderdeel van het team dat werkt aan de accreditatie van de opleiding in 2021 t.a.v. onderzoek doen. Bij studenten komt de relatie niet vanzelfsprekend tot stand omdat onderzoek doen naast verantwoording voor bepaald ontwerpkeuzes nog meer kan worden ingezet als bron voor het ontwerpproces en het ontwikkelen van de eigenheid en eigenzinnigheid: wie ben ik als ontwerper? In de opleiding ontwikkelen studenten een eigen researchtool. Mijn rol is om vanuit het muzische perspectief een bijdrage te leveren aan de vraag hoe onderzoek kan bijdragen aan de eigenzinnigheid van de student. Hieraan werk ik met o.a. Arlette Kerkhofs en Bob Witman.

Binnen HKU is er een onderzoeksnotitie Eigen-Zinnig. De verbinding onderwijs en onderzoek is een opgave voor de HKU. Het onderzoek in bovenstaande context wil ik onderdeel maken van het HKU-gesprek over de relatie onderwijs en onderzoek.

Ambitie

Het centrale idee is dat het werken aan deze opgave uiteindelijk bijdraagt aan het (maatschappelijk) positioneren van studenten en hun werk omdat ze de juiste taal en manier van spreken over hun werk weten te vinden naar verschillende stakeholders, belanghebbenden en opdrachtgevers waarin ze hun eigenzinnigheid en makerschap niet verliezen.

 

 

 

 

Contact
naam:Peter Rombouts
site:http://www.dance-dialogue.com

Media