Peter Rombouts

Medevormgever en onderzoeker in de Werkplaats Muzisch Onderzoek en de Learning Community Connected Making.

Peter Rombouts MCM is veranderkundig organisatie-adviseur gespecialiseerd in niet-talige interventies. Hij heeft een eigen adviesbureau genaamd Inter’Motion waarin hij beweging brengt in organisaties vanuit systemisch, veranderkundig en non-verbaal perspectief. Door vragen van mensen om te zetten in dans ontstaan nieuwe perspectieven op bewegingsruimte en beweegredenen. In 2007, 2008 en 2009 was hij samen met zijn danspartner Marga Wouters wereldkampioen Argentijnse Tango.

 

 

Mijn onderzoeksvraag gaat over doorwerking. Hoe werkt het muzische perspectief door op mensen en hun praktijken. Welke betekenis heeft het voor hen en welke mechanismen van doorwerken zijn er? Hier wordt mijn fascinatie verder uitgepakt: Doorwerking.

Contact
naam:Peter Rombouts
site:http://www.dance-dialogue.com