• Onderzoek

Critical Response Process

Je repertoire als docent aan de coachende, begeleidende kant versterken? Een nieuwe productieve werkvorm introduceren die snel door studenten wordt opgepikt? Een ander gesprek dan het bekende aangaan met collega’s in en over het werk? Dat doet het Critical Response Process (CRP), een makersfeedback methode

CRP is een feedbackmethode die werkt met opbouwende en dus constructieve kritiek om professionele werk- en maakprocessen verder te brengen. CRP wordt gekenmerkt door het opschorten van het oordeel, vragen stellen en het versterken van betekenis.

CRP is in Amerika is ontwikkeld vanuit het begeleiden van artistieke werkprocessen odoor Liz Lerman die van origine choreograaf is. De aanpak past bij de ontwikkeling om steeds meer op een coachende manier de lessen voor studenten vorm te geven i.p.v. frontaal te doceren. Zowel in het bachelor als master onderwijs zijn we volop bezig om een onderzoekende houding te ontwikkelen bij studenten en docenten. CRP versterkt een continue onderzoekende houding waarbij bovendien het co-creëren en de gezamenlijkheid extra aandacht krijgt. ‘Last but not least’ is CPR een prachtige gespreksvorm die de gewoontes waarmee we gewend zijn met elkaar te spreken doorbreekt. Het maakt ruimte voor een ander ‘gesprek’.

Vrijdagochtenden in het schooljaar '16/'18 leidden Cécile Rongen en Annemarie Maas een serie CRP sessies.

Dit jaar ('18/'19) werken we met een team van verschillende onderzoekers die sessies gaan leiden. De kick off van dit programma start 29 tot en met 31 oktober onder leiding van Liz Lerman zelf.